Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ansökningar om AEO och BKB blir digitala

Från den 1 oktober ska du som ansöker om bindande klassificeringsbesked eller AEO-tillstånd göra det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster.

Pappershanteringen försvinner

Från den 1 oktober 2019 ska du inte längre använda pappersblanketter för att ansöka om bindande klassificeringsbesked (BKB) eller AEO-tillstånd (godkänd ekonomisk aktör). I stället ansöker du digitalt i EU:s system för BKB- respektive AEO-ansökningar.

Du kommer att nå systemen via en EU-portal för näringsidkare (Trader Portal) som du kommer åt via Tullverkets e-tjänster. Från e-tjänsterna slussas du till EU-portalen där du sedan kan skicka in ansökan. Det är även där som all kommunikation mellan Tullverket och dig eller ditt företag sker.

Förändringen är ett steg i arbetet mot en helt digital tullhantering.

Även kommunikationen blir digital

All kommunikation mellan dig och Tullverket kommer att ske digitalt via EU-portalen. Det gäller både under den tid vi handlägger din ansökan och när du har ett beviljat tillstånd eller klassificeringsbesked. Det kan till exempel handla om förändringar som du som har ett AEO-tillstånd vill meddela Tullverket, eller att Tullverket meddelar dig om åtgärder från vår sida angående tillståndet.

För AEO kommer den digitala kommunikationen att kunna ske fullt ut tidigast från mitten av december 2019.

Sök tillgång till Tullverkets e-tjänster

För att kunna ansöka elektroniskt behöver det företag du ansöker för ha ett Eori-nummer. Både du och företaget måste också ha tillgång till Tullverkets e-tjänster.

Läs mer och ansök om Eori-nummer.

Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster.

Mer information

Följ utvecklingen under Framtida tullhantering.

Läs om vad det innebär att vara godkänd ekonomisk aktör (AEO).

Läs om bindande klassificeringsbesked (BKB).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)