Tullverket

Publicerad: 2017-08-24

Nyhet

Ändringar för leverantörsdeklarationer inom EU

Använder du leverantörsdeklarationer inom EU? I så fall behöver du känna till den ändring som har gjorts i genomförandeförordningen och som berör uppdelning i tid och datum samt tidsgränser för giltighet.

En leverantör som regelbundet levererar sändningar med varor med ett visst ursprung till en viss kund i EU kan lämna en leverantörsdeklaration för längre tid, det vill säga en enda deklaration som omfattar flera sändningar.

En deklaration både bakåt och framåt i tiden

Tidigare skulle en leverantörsdeklaration för längre tid delas upp i en deklaration för sändningar bakåt i tiden och en deklaration för sändningar framåt i tiden. I och med ändrade bestämmelser från den 14 juni så räcker det nu med en enda deklaration som gäller för sändningar både bakåt och framåt i tiden.

Leverantörsdeklarationen ska upprättas enligt mallen i bilaga 22–16 och ska innehålla tre datum:
1) Datum då deklarationen upprättas (utfärdandedatum).
2) Datum då perioden börjar (startdatum), vilket inte får vara mer än 12 månader före eller 6 månader efter utfärdandedatumet.
3) Datum då perioden slutar (slutdatum), vilket inte får vara mer än 24 månader efter startdatumet.

Retroaktivt utfärdande ett år bakåt

En leverantörsdeklaration inom EU kan bara utfärdas retroaktivt ett år från utfärdandedatumet.
Det är mycket viktigt att ditt företag har goda rutiner för leverantörsdeklarationer innan ni utfärdar några ursprungsintyg. Ursprungskontroller kan göras längre tillbaka än ett år. Ditt företag behöver då kunna bevisa en varas ursprung och du riskerar att inte kunna skaffa dessa i efterhand. Om ni inte har leverantörsdeklarationerna i ordning kan det i värsta fall leda till att era kunder i mottagarlandet får betala tull för varor som de har köpt och fått förmånstull för.

Uppdaterad: 2017-08-24