Tullverket

Vad är Tullverket

Vi är en statlig myndighet. Vi arbetar med de varor som kommer in till Sverige eller förs ut ur Sverige.

Vad gör vi för dig?
Om du som privatperson köper en vara
i ett annat land, utanför EU,
ska du betala tull och moms på varan.
Vi på Tullverket samlar in avgifter för varorna.
Vi kontrollerar att varorna får komma in i landet.
Vi för statistik på varorna, så att vi kan se hur mycket
av olika varor som har kommit in till Sverige
från ett annat land.


Vi arbetar för att hjälpa
personer som handlar med varor från andra länder.
Prata med oss på Tullverket om du vill veta mera om
vad som gäller för den vara
som du tänker köpa från ett annat land.
Sverige är medlem i Europeiska Unionen, EU.
Det svenska tullverket är därför också en del av en
europeisk tullunion.
Mellan länder i EU betalar man inga avgifter till Tullverket.


Vi arbetar med att stoppa
personer som handlar med förbjudna varor.
Förbjudna varor är varor som du tar in i landet utan tillstånd.
Det kallas för att smuggla.
De förbjudna varorna kan vara narkotika, vapen,
alkohol och cigaretter.
Tullverket finns vid Sveriges gränser för att hindra smuggling.


Vi på Tullverket arbetar med tulltjänstemän i andra länder
för att stoppa smuggling.
Vi kan behöva din hjälp också. Om du ser eller hör något
som du vill berätta för oss - ring vår tipstelefon på 90 114!

Vill du vet mer kan du ringa till
Tullverkets informationstjänst,
telefonnummer 0771-520 520.

Sidan uppdaterades: