Tullverket

Goda råd när du reser

Ska du resa?  
Då kan det vara bra att tänka på våra goda råd.

Bär aldrig någon annans väskor genom tullen. 
Om det finns förbjudna saker i väskorna
är det du som blir straffad,
även om du inte äger väskorna.

Säg alltid sanningen till tjänstemännen i tullen.
Om du ska visa kvitto på något som du har köpt
ska kvittot vara äkta.
Om kvittot är falskt kan du bli straffad för det.
Eller så tar tullen ifrån dig det du har köpt.

Om du gör fel i tullen och är under arton år
kommer vi att tala med dina föräldrar.
Vi förhör oftast dem och dig tillsammans.

Om du bryter mot tullens regler
kan du få böter eller sitta i fängelse.
Ditt namn finns sedan i Belastningsregistret.
Det kallas också för Brottsregistret.

Det kan blir svårare att få ett arbete
eller att få ett körkort
om ditt namn står i Belastningsregistret.

Om du försöker ta in narkotika i Sverige
kan du få ett långt fängelsestraff.

Ta reda på så mycket som du kan!

Alla som ska resa utomlands måste kunna tullens regler.
Sverige har en lag som säger det.
Det betyder att du kan dömas för ett brott
även om du inte visste om att du bröt mot lagen.

Alla som har fyllt femton år kan få straff.

Fråga tullen innan du reser vilka regler
som gäller för att ta med sig djur, tobak, alkohol
eller vapen till exempel.
Tänk på att det i reglerna för vapen också finns regler
om stiletter och batonger.

Tullens tjänstemän får leta igenom dina väskor.
Du ska hjälpa dem med det.

Om du har packat din väska på ett ordentligt sätt
går det snabbare för dem
att titta igenom dina saker.

Särskilda tullregler gäller
för alla länder i Europeiska Unionen, EU.

Sverige är medlem i EU.
När du reser från ett EU-land till ett annat
slipper du betala skatt och tull i Sverige.

EU:s medlemsländer

Du får köpa böcker, cd-skivor, delar till din dator
och även bilar utan att betala tullavgifter eller skatt.
Men om du köper en bil
finns det vissa skatter som du måste betala.

För att få veta mer om skatter kontakta Skatteverket
på telefon 0771-567 567

Sidan uppdaterades: