Tullverket

Daniel, verksjurist (rättsavdelningen)

Som verksjurist på Tullverkets rättsavdelning arbetar Daniel och övriga verksjurister med att stötta hela Tullverket inom juridiska frågor.

Vad innebär ditt arbete?

– Som verksjurist hanterar jag rättsliga frågor som är av principiell betydelse för hela myndigheten. Jag och övriga jurister vid den juridiska enheten är behjälpliga i frågor inom ett flertal områden, däribland dataskydd, offentlighet och sekretess, tullrätt och den lagstiftning som reglerar vår brottsbekämpande verksamhet. Det handlar exempelvis om att hantera remisser från Regeringskansliet gällande förslag på ny eller förändrad lagstiftning och att utreda rättsliga frågor på uppdrag av andra avdelningar. Tullverket har också en omfattande projektverksamhet där vi som jurister deltar.

Varför sökte du till Tullverket?

– För att Tullverket har ett intressant och samhällsviktigt uppdrag! Vi ska främja en effektiv handel samtidigt som vi ska förhindra det illegala.

Vad har du för tidigare erfarenheter och utbildning?

– Jag har en juristexamen från Uppsala universitet och en kandidatexamen i kriminologi från Stockholms universitet. Efter min examen arbetade jag dels som jurist men även som upphandlare vid Polismyndigheten och dessförinnan vid Rikspolisstyrelsen.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Variationen på frågor och arbetsuppgifterna. Sedan är det intressant att på nära håll få följa hur aktuella samhällsfrågor leder till ny eller förändrad lagstiftning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)