Tullverket

Framtida tullhantering

It-system

Sidan innehåller information om ändringar som sker i Tullverkets it-system med anledning av den nya tullkodexen.

De nya it-systemen kommer att stödja tjänster för uppgiftslämning system till system, och uppgiftslämning via Tullverkets webbtjänster.

Tullverket har fattat ett inriktningsbeslut att alla nya meddelandeflöden i det digitala meddelandeutbytet mellan företagen och Tullverket ska baseras på XML och WCO:s datamodell.

Företagstest, valideringstjänst för XML-meddelanden

Valideringstjänsten är en webbaserad tjänst som innebär att systemleverantörer och andra företag som utvecklar egna lösningar för uppgiftslämning kan ladda upp sina meddelanden för test. Meddelanden för tullager och anläggning tillfällig lagring stödjs inledningsvis men tjänsten kompletteras efterhand som fler meddelanden tas fram. Användarhandledning till tjänsten återfinns under hjälp.

Valideringstjänst

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000