Tullverket

Omprövning av tullager med likvärdiga varor

Har du fått information från Tullverket att ditt tillstånd till tullager behöver omprövas? Här hittar du den mall du behöver fylla i och får hjälp med hur du ska fylla i den.

Om du har tillstånd att lagra likvärdiga varor på ditt tullager har du fått ett brev från Tullverket om att ditt tillstånd till tullager behöver omprövas. I brevet har vi bett dig skicka in uppgifter om vilka varor som lagras på ert tullager. Uppgifterna ska du skicka in i en särskild Excelmall som du hittar på den här sidan.

För att skicka in uppgifterna gör du så här:

 1. Fyll i Excelmallen med information om vilka varor som lagras på ert tullager.
 2. När du har fyllt i mallen mejlar du den till den adress som står i omprövningsbrevet som företaget har fått.

Så här fyller du i Excelfilen

Ladda ner och fyll i mallen nedan:

Excellmall varor tullager Excel, 150.7 kB.

Du hittar ett exempel på en ifylld mall längre ner på den här sidan.

Du ska ange alla varor på tullagret. Vissa kolumner ska du bara fylla i för likvärdiga varor, vissa för övriga icke‑unionsvaror och vissa för alla varor. Du ska bara fylla i de kolumner som har vit bakgrund.

Excelfilen kan bara ta 1 000 varor (rader). Om du behöver fler än 1 000 rader anger du 1–1000 i den första filen och lägger övriga varor i ytterligare Excelfiler enligt mallen.


Kolumn B

Kolumn B ska du fylla i för alla era varor på lagret, det vill säga både likvärdiga varor och övriga icke-unionsvaror.

 • Kolumn B (Equivalent Goods indication):
  Ange med "Yes" eller "No" om varan är en likvärdig vara eller inte. Lägg in uppgiften på samma antal rader som det finns varor.

Kolumn D–J

Kolumn D–J ska du fylla i för era likvärdiga varor, det vill säga där du har angett "Yes" i kolumn B.

 • Kolumn D (Commodity Code):
  Ange varukod på åttasiffrig nivå. Observera att samma varukod endast ska anges en gång.
 • Kolumn E (Commercial quality and technical characteristics – Text):
  Ange varans handelsbeskrivning.
 • Kolumn F (Commercial quality and technical characteristics – Language):
  Ange vilket språk du har skrivit handelsbeskrivningen på.
 • Kolumn H (Non-union goods are subject to anti dumping):
  Ange med "Yes" eller "No" om varorna omfattas av en provisorisk eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivande.
 • Kolumn J (Identification of goods code):
  Välj en kod i listan för identifiering av varorna. Om ni identifierar varorna med exempelvis artikelnummer anger du kod 7. Kod 8 är inte aktuell för tullager.

Kolumn L–M

Kolumn L–M ska du fylla i för alla era varor på lagret, det vill säga både likvärdiga varor och övriga icke‑unionsvaror.

 • Kolumn L (Goods Description – text):
  Ange en övergripande beskrivning av varorna.
 • Kolumn M (Goods Description – language):
  Ange vilket språk du har skrivit varubeskrivningen på.

Kolumn O–R

Kolumn O–R ska du fylla i för era varor som inte är likvärdiga varor, det vill säga där du har angett "No" i kolumn B.

 • Kolumn O (Identification of goods code):
  Välj en kod i listan för identifiering av varorna. Om ni identifierar varorna med exempelvis artikelnummer anger du kod 7. Kod 8 är inte aktuell för tullager.
 • Kolumn Q (Identification of goods – text):
  Beskriv hur ni identifierar varorna på lagret.
 • Kolumn R (Identification of goods – language):
  Ange vilket språk du har beskrivit identifieringen av varorna på.

Exempel på ifylld mall

Här kan du titta på ett exempel på en ifylld mall Excel, 151.5 kB..


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande i kolumn D.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000