Tullverket

Vägtransport över Norgegränsen

Ett mål med den nya tullagstiftningen är att digitalisera EU:s tullhantering. Förändringarna sker stegvis och för vägtransport över Norgegränsen ska dessa delar driftsättas under hösten 2019 med ett års införandetid.

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt. Förändringarna kommer att ske stegvis och för vägtransport över Norgegränsen ska dessa delar driftsättas under hösten 2019 med ett års införandetid.

Till projektet knyts en referensgrupp med representanter från näringslivet. Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på projektets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen.

Gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge innebär att exporten ut ur Norge och importen till Sverige klareras samtidigt på en enda tullstation. Samma sak gäller för exporten från Sverige och importen till Norge. På det sättet behöver chauffören bara stanna till en enda gång. Båda dessa flöden kommer att digitaliseras, men den direkta hanteringen vid gränsen kommer att se lite olika ut beroende på var gränspassagen sker.

Följ arbetet under framtida tullhantering för vägtransport över Norgegränsen.

Nästa möte

Den 4 december 2018

Namn deltagare Tullverket

Anne Törnqvist, sponsor och processägare Anmäla varor och transportmedel
Åsa Jonasson, projektledare
Mirja Ekström, projektledare
Karolina Lönnqvist Duras, kommunikationsstrateg

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000