Tullverket

Anläggning för tillfällig lagring

Den nya tullagstiftningen (tullkodex) började tillämpas den 1 maj 2016. Målet är att harmonisera EU:s tullhantering som i förlängningen ska ge en enklare, billigare och snabbare tullhantering.

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt.

Förändringarna kommer att ske stegvis och för anläggning för tillfällig lagring ska dessa delar driftsättas under hösten 2018 och ett år framåt.

I framtiden ska uppgifter för att anmäla varor till anläggning för tillfällig lagring ske elektroniskt. Projektet anläggning tillfällig lagring kommer ta fram en deklaration för tillfällig lagring som kan användas för denna anmälan. Det innebär alltså att uppgifterna ska komma in i strukturerad form till Tullverket.

Till projektet knyts en referensgrupp med representanter från näringslivet. Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på projektets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen. Sidan kommer att uppdateras inom kort.

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 21 november Pdf, 513.7 kB.

Minnesanteckningar 24 april Pdf, 680.7 kB.

Minnesanteckningar 11 januari Pdf, 355.2 kB.

Minnesansteckningar 2016

Minnesansteckningar 14 juni Pdf, 139 kB.

Bildspel från mötet 14 juni Pdf, 1.8 MB.

Tidigare möten 2016

Minnesanteckningar 3 mars Pdf, 644.8 kB. 

Namn deltagare Tullverket

Katarina Nordberg, projektledare
Jenny Jensen, nationell specialist
Cecilia Olsson, kundanalytiker
Karolina Lönnqvist Duras, kommunikationsstrateg

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000