Tullverket

Sydafrika

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Från och med 10 oktober 2016 omfattas Sydafrika av avtalet om ekonomiskt parternskap med SADC-staterna artikel 22 Pdf, 371.2 kB., protokoll nr 1 Pdf, 1.4 MB.

Kumulation

Avtalet om ekonomiskt partnerskap protokoll 1, artikel 3-6 Pdf, 390.2 kB. och artikel 30 Pdf, 371.1 kB.

Varuomfattning

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 23-25 Pdf, 376.9 kB. och bilaga I, Pdf, 5.8 MB. II Pdf, 3.2 MB. och III Pdf, 1.3 MB..

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK             
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg 

10 månader

Avtal

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, rådets beslut (E) 2016/1623, Pdf, 310.6 kB.EUT L 250, 2016.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 10 oktober 2016, EUT L 274, 2016. Pdf, 308.2 kB.
______________
      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)