Tullverket

Tunisien

Ursprungsregler

Protokoll 4 Pdf, 1.3 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete. Ändrad enligt beslut nr 1/2006 (2006/612/EG), EUT L 260, 2006 och beslut nr 1/2012 (2012/198/EU), EUT L 106, 2012.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

Kumulation

Full kumulation med EG, Marocko, Algeriet
EUR-MED där tillämpligt

Varuomfattning

Avd. I, Fri rörlighet för varor, industriprodukter Pdf, 68.2 kB.
Avd. I, Jordbruks- och fiskeriprodukter Pdf, 40.4 kB.      

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR. 1 eller fakturadeklaration. Varucertifikat EUR-MED eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturaförklaring 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsvtal Pdf, 1.8 MB., EGT L 97, 1998
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000