Tullverket

Södra Afrika (SADC)

Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika

Ursprungsregler:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 22 Pdf, 371.2 kB., protokoll 1 Pdf, 1.4 MB..

Kumulation:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap protokoll 1, artikel 3-6 Pdf, 390.2 kB. och artikel 30 Pdf, 371.1 kB..

Varuomfattning:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap artikel 23-25 Pdf, 376.9 kB. och bilaga I Pdf, 5.8 MB., II Pdf, 3.2 MB. och III Pdf, 1.3 MB..

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, rådets beslut (EU) 2016/1623 Pdf, 310.6 kB., EUT L 250, 2016.

Avtalet tillämpas provisoriskt för Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia och Sydafrika från 10 oktober 2016, EUT L 274, 2016 Pdf, 308.2 kB..

Från och med den 4 februari 2018 tillämpas avtalet provisoriskt även för Moçambique, EUT L 38, 2018 Pdf, 356.9 kB..


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000