Tullverket

Nordmakedonien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Läs mer om Pem.

Ursprungsregler

Pem-konventionen

Regional konvention om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, Rådets beslut 2013/94/EU, EUT L 54, 2013

Förklarande anmärkningar till Pem-konventionen EUT C 83, 2007 och EUT C 231, 2007.

Övergångsregler

Protokoll 4 i beslut nr 1/2021 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Republiken Nordmakedonien, EUT L 406, 2021.

Kumulation

Bilateral kumulation

Diagonal Pem-kumulation i vissa fall

Varuomfattning

Stabiliserings- och associeringsavtalet, avdelning IV Pdf, 183.3 kB. samt bilaga I (handel med industri-, jordbruks- och fiskeprodukter), protokoll 1 (textil- och beklädnadsprodukter), protokoll 2 (stålprodukter) och protokoll 3 (bearbetade jordbruksprodukter).

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009, Pdf, 1.5 MB. L 328, 2009. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464, L 209, 2017 Pdf, 328.5 kB., innehåller en ändring till 2015/2009. De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Makedonien (FYROM) ) och som är fördelaktigare än de förmåner som avtalet medger kan tillämpas så länge förordning (EG) nr 1215/2009 är i kraft.

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 293, 2016. Pdf, 1.6 MB.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

För varor där ursprungsreglerna i övergångsreglerna tillämpas ska varucertifikat EUR.1 innehålla följande text i fält 7: “TRANSITIONAL RULES”. I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av den särskilda text där ursprunget intygas.

Läs mer om ursprungsintyg på sidan Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklaration: 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande: 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket: 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader för ursprungsintyg enligt PEM-konventionen

10 månader för ursprungsintyg enligt övergångsreglerna

Avtal

Stabiliserings- och associeringsavtalet EG - f.d jugoslaviska republiken Makedonien Pdf, 3.7 MB. (L 84, 2004)                                                 

Övrigt

Vägledningsdokument för tillämpning av övergångsreglerna (på engelska).

______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny tabell för kumulation enligt övergångsreglerna har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)