Tullverket

Libanon

Ursprungsregler:

Protokoll 4 Pdf, 1.2 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete.

Kumulation:

Bilateral

Varuomfattning:

Avdelning II Pdf, 141.3 kB. Fri rörlighet för varor till interimsavtalet
Protokoll 1 Pdf, 160.8 kB. Import till Gemenskapen av jordbruksprodukter
Protokoll 2 Pdf, 236.9 kB. Import till Libanon av jordbruksprodukter
Protokoll 3 Pdf, 246.6 kB. Handel med bearbetade jordbruksprodukter  

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-Medelhavsavtal Pdf, 2.3 MB., (2006/356/EG) EGT L 143, 2006
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000