Tullverket

Kanada

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll Pdf, 1.1 MB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Kumulation

Bilateral full kumulation enligt artikel 3 Pdf, 467.9 kB. i ursprungsprotokollet

Varuomfattning

Artikel 2.4, kap 2 Pdf, 466.3 kB., i avtalet och bilaga 2-A Pdf, 546.9 kB.

Ursprungsintyg

Ursprungsdeklaration Pdf, 421 kB.

Vid export till Kanada

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Kanada.
Ansök om Rex här.

Underskrift av ursprungsdeklarationen behövs endast om
- det inte finns något Rex-nummer (se värdegränsen nedan), och
- exportören inte kan identifieras tydligt på det kommersiella dokumentet där ursprungsdeklarationen står.

Vid import från Kanada

Ursprungsdeklarationerna innehåller ett kanadensiskt Business Number, förutom för sändningar som inte är av kommersiell natur.

Underskrift behövs endast om ursprungsdeklarationen saknar ett Business Number.

Observera att det i handeln med Kanada inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t. ex. varucertifikat EUR.1.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Vid export till Kanada

Ursprungsdeklaration: 6 000 EUR för sändningar utan Rex-nummer.

Vid import till Kanada

Resande: Undantag från krav på uppvisande av ursprungsdeklaration finns gällande personligt bagage som inte är av kommersiell natur. Så länge inte ursprungsmärkning på varorna förekommer med annat än EU-ursprung
Småpaket: 1 600 CAD

Vid import till EU

Resande: 1 200 euro
Småpaket: 500 euro

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Övergripande avtal Pdf, 6.3 MB. om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, EUT L 11, 2017

Meddelande om provisorisk tillämpning från 21 september 2017, EUT L 238, 2017 Pdf, 217.2 kB.

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Övrigt

Ceta – en vägledning för ursprungsregler

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)