Tullverket

Kamerun

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Avdelning III, kap 1, artikel 13 i avtalet EU-Kamerun, EUT L 57, 2009.

För EU:s export till Kamerun finns ursprungsreglerna i Decree No 2016/367 från 3 augusti 2016. Pdf, 1.5 MB.

För export från Kamerun till EU finns ursprungsreglerna i AVS, rådets förordning (EU) 2016/1076, bilaga II. Pdf, 1.4 MB.

Kumulation

Full kumulation med EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) (med undantag för varor nämda i tillägg 10 Pdf, 491.9 kB. och tillägg 11 Pdf, 485.6 kB.) i rådets förordning (EU) 2016/1076.

Varuomfattning

Produkter importeras tullfritt till EU med vissa undantag (t ex kap 93). Produkter exporteras från EU till Kamerun med nedsatt tull eller tullfritt, samt tull på vissa varor.

Se artikel 20 och 21, bilaga II och III avtalet EU-Centralafrika (Kamerun).

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK   
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Inledande avtal inför ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Centralafrika (Kamerun), rådets beslut 2009/152/EG Pdf, 2 MB., EUT L 57, 2009.
____________

EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)