Tullverket

Japan

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Kapitel 3 samt bilagorna 3 A-F Pdf, 6.6 MB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Rättelse av texten till ursprungsförsäkran, EUT L 65, 2021

Kumulation

Bilateral full kumulation enligt artikel 3.5 Pdf, 52.5 MB. i kapitel 3

Varuomfattning

Artikel 2.8 Pdf, 6.4 MB. i kapitel 2 samt bilaga 2-A Pdf, 8.9 MB. .

Ursprungsintyg

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export till Japan

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Japan.
Ansök om Rex här.

Vid import från Japan

Ursprungsförsäkringarna innehåller vanligen ett japanskt bolagsnummer.

Observera att det i handeln med Japan inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som till exempel varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Vid export till Japan

Ursprungsförsäkran: 6 000 EUR för sändningar utan Rex-nummer.

Undantag från krav på uppvisande av ursprungsförsäkran för icke-kommersiellt gods

Vid export till Japan

Resande:  100 000 YEN
Småpaket: 100 000 YEN

Vid import från Japan

Resande: 1 200 euro
Småpaket: 500 euro

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap, EUT L 330, 2018. Pdf, 72.2 MB.

Meddelande om ikraftträdande 1 februari 2019, EUT L 009, 2019 Pdf, 355.7 kB.

Meddelande om provisorisk tillämpning från 1 februari 2019, EUT L 023, 2019 Pdf, 359.8 kB.
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Övrigt

EU-kommissionens vägledningar för avtalet med Japan(på engelska)


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)