Tullverket

Israel

Ursprungsregler:

Protokoll 4 Pdf, 1.1 MB. (EUT L 20, 2006 - Beslut 2/2005 av Associeringsrådet EU-Israel)

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.)

Meddelande till importörer, import från Israel (2012/C 232/03), EUT C 232, 2012.

Sedan 2005 ska samtliga ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i Israel innehålla uppgift om postnummer och namn på den stad, by eller industrizon där produktionen som ger urspungsstatus har ägt rum.

Anledningen till detta är att produkter som fått ursprung i de israeliska bosättningarna på Västbanken, i Gaza, i östra Jerusalem och på Golanhöjderna inte är berättigade till förmånsbehandling i EU.

Innan du lämnar in en tulldeklaration för övergång till fri omsättning bör du regelbundet kontrollera de förmånsursprungsintyg som har utfärdats eller upprättats i Israel.

Via länken nedan kommer du till kommissionens webbplats där det finns en förteckning över de platser och postnummer som inte medger förmånsbehandling.

Informationen från kommissionen beträffande meddelande 2012/C 232/03 och länk till förteckningen över de platser och postnummer som inte medger förmånsbehandling. Förteckningen finns endast på engelska.

Kumulation:

Bilateral
EUR-MED-kumulation i vissa fall.

Varuomfattning:

Avdelning II i avtalet Pdf, 183.1 kB.. Fri rörlighet för varor  

Protokoll 1 Pdf, 1.4 MB., import till Gemenskapen av jordbruksprodukter

Protokoll 2 Pdf, 1.7 MB., import till Israel av jordbruksprodukter

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:
Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-Medelhavsavtal, Pdf, 3.8 MB. EGT L 147, 2000
_____________
    
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000