Tullverket

Ghana

Ursprungsregler:

Från den 20 augusti 2020 finns ursprungsregler i protokoll 1, både vid export från Ghana och export från EU.

Tidigare fanns det inga ursprungsregler i avtalet utan parterna använde ursprungsreglerna i AVS, rådets förordning (EU) 2016/1076 bilaga II Pdf, 1.4 MB., men endast vid export från Ghana. Vid export från EU kunde avtalet inte tillämpas.

Kumulation:

Full kumulation med EU. Kumulation enligt artikel 6, 7 och 8.

Varuomfattning:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10-13 Pdf, 401 kB. och bilaga 1 Pdf, 315.7 kB. och 2 Pdf, 2.3 MB..

Ursprungsintyg:

Vid export till Ghana:

Rex och ursprungsdeklaration.

Registrerad exportör-nummer krävs för att upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Vid import från Ghana:

Varucertifikat EUR. 1 eller ursprungsdeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Inledande avtal Pdf, 3.4 MB. om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2016/1850, EUT L 287, 2016 Pdf, 309.6 kB.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 15 december 2016, EUT L 340, 2016 Pdf, 302.5 kB..

Beslut nr 1/2020 AV AEP-Kommittén om antagande av protokoll nr 1 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, den 20 augusti, EUT L 350, 2020Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000