Tullverket

Egypten

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung Pdf, 4 MB.

Observera! För att titta på de ursprungsregler som gällde före 1 februari 2016 gäller samma länk som nedan till protokoll 4.

För hänvisning till konventionen se EUT L 334 Pdf, 502.9 kB., 2015. Reviderat Protokoll 4 Pdf, 231.1 kB. till avtalet EU-Egypten, beslut 1/2006, EUT L 73, 2006 och beslut 1/2010, EUT L 249, 2010.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.).

Kumulation

Bilateral kumulation.

Diagonal kumulation

Läs om Pem vid import

Läs om Pem vid export

Varuomfattning

Avdelning II, artikel 6-28 Pdf, 142.8 kB. i medelhavsavtalet

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK      
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader

Avtal

Medelhavsavtalet EU-Egypten Pdf, 1.4 MB., EUT L 304, 2004
_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)