Tullverket

Algeriet

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 6 Pdf, 6 MB. (ändrad enligt beslut 2/2007, EUT L 297, 2007 och beslut 1/2010, EUT L 248, 2010).

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler, EUT C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.). Pdf, 22.8 kB.

Kumulation

Bilateral kumulation

Diagonal kumulation enligt protokoll 6
Full kumulation med EU, Tunisien, Marocko

Varuomfattning

Utdrag ur Medelhavsavtalet 2005/690/EG, avdelning II - Fri rörlighet för varor Pdf, 208.9 kB..

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsavtalet EG-Algeriet 2005/690/EG Pdf, 6.9 MB., EUT L 265, 2005
________________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)