Tullverket

Framtida tullhantering

Övergång till NCTS fas 5 – vad händer före och efter övergången?

Hur hanteras deklarationer i NCTS fas 4 och NCTS fas 5 efter övergången?

Starta en ny transitering efter övergången.

Alla nya deklarationer skickas in i NCTS fas 5 efter övergången.

Nya deklarationer i NCTS fas 4 (IE015B) kommer att avvisas.

Deklarationer som har ankomstanmälts i NCTS fas 4 före övergången.

Deklarationer som har ankomstanmälts i NCTS fas 4 (IE007A) ska slutföras i NCTS fas 4.

Ankomstregistrera transitering efter övergången.

Transiteringar uppstartade i annat land än Sverige

Efter övergången till NCTS fas 5 ska alla transiteringar uppstartade i ett annat land än Sverige ankomstregistreras i NCTS fas 5 (IE007C).

Försök till ankomstregistrering av utländska transiteringar i NCTS fas 4 (IE007A) kommer att avvisas med felmeddelande IE008A med följande felutpekning:

FTX+ARR+++Invalid IE007 Message'
FTX+AAO++12+Transition-Phase5/Flag is Set'.

Svenska transiteringar

Svenska (nationella) transiteringar som har startats upp i NCTS fas 4 ska ankomstregistreras i NCTS fas 4 (IE007A).

Identifiering av i vilken fas svenska ärenden har startats upp sker genom det 17:e tecknet i MRN-numret:

  • MRN-nummer uppstartade i NCTS fas 4 har 0–9 eller A–F som 17:e tecken.
    Exempel: 23SE60334210051EF8
  • MRN-nummer uppstartade i fas 5 har J (eller i undantagsfall K, L eller M (gäller säkerhets- och skyddsuppgifter)) som 17:e tecken.
    Exempel: 23SE6033420DPWXDJ1

 


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)