Tullverket

Information om övergångsperioden

Perioden omfattar ett antal övergångsregler för att kommunikationen mellan länder i olika faser ska kunna fungera.

Transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) i NCTS fas 5

Transiteringsföljedokument (TAD) samt transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (TSAD) kommer till viss del få ett lite annorlunda utseende med anledning av de nya uppgiftskraven som ställs i NCTS fas 5. Fält- och boxnummer ersätts exempelvis med dataelement. EU-kommissionen planerar att publicera de nya versionerna sommaren 2023. De kommer att gälla efter övergångsperioden. Så fort slutgiltig version av TAD/TSAD finns tillgänglig kommer dessa publiceras på tullverket.se.

Under övergångsperioden ska ett transiteringsföljedokument av nuvarande form användas.

Transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) i NCTS fas 5 under övergångsperioden

Dokument: DOCUMENT TAXUD B1 25.01.2023-V.1.1

Under övergångsperioden mellan NCTS fas 4 till NCTS fas 5, ska ett transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) användas som har samma layout som TAD i NCTS fas 4.

Detta betyder att transiteringar uppstartade i Sverige, ska samma layout som i NCTS fas 4 användas efter införandet av NCTS fas 5, från 1 september 2023 tills utgången av övergångsperioden.

Specifikationerna i ovanstående dokument anger riktlinjer för TAD under övergångsperioden. Eftersom en transiteringsdeklaration i NCTS fas 5 innehåller fler uppgifter än en deklaration i NCTS fas 4, skrivs inte alla uppgifter ut under övergångsperioden.

Transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) i NCTS fas 5 efter övergångsperioden

Så fort slutgiltig version av TAD/TSAD finns tillgänglig kommer dessa att publiceras på tullverket.se.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)