Tullverket

Framtida tullhantering

Processen vid anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

När varor förs in från länder utanför EU ska deras ankomst anmälas till Tullverket. När de anmäls ska de omfattas av en deklaration för tillfällig lagring.

Bilden nedan visar de olika processtegen vid anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Schematisk bild över processen vid anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

1. Deklaration för tillfällig lagring

Deklaranten i deklarationen för tillfällig lagring ska upprätta en deklaration och skicka den digitalt till Tullverket. Deklarationen för tillfällig lagring kan skickas upp till 30 dagar före ankomst. Fram till att en systemlösning finns på plats lämnar flygaktörerna dessa uppgifter via e-post.

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot deklaration för tillfällig lagring

Tullverket tar emot deklarationen för tillfällig lagring.

3. Anmälan av varors ankomst

När varor ankommer till Sverige från ett land utanför EU ska deras ankomst anmälas till Tullverket. Den person som anmäler varors ankomst ska upprätta en anmälan och skicka den digitalt till Tullverket. Det är ett helt nytt uppgiftslämnande i en ny kanal och enligt en ny specifikation.

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

4. Tar emot anmälan av varors ankomst

Tullverket tar emot anmälan och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas anmälan och ett meddelande om att anmälan inte kan tas emot skickas tillbaks till uppgiftslämnaren.
  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att anmälan är tekniskt mottagen tillbaks till uppgiftslämnaren.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till uppgiftslämnaren om vilka fel som har påträffats (mottagen med fel). Uppgiftslämnaren har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in anmälan på nytt.

5. Varors ankomst anmäld

Varornas ankomst är anmäld.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)