Tullverket

EDI – Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

Tullverket erbjuder en företagstestmiljö där företaget har möjlighet att testa nya och gamla meddelanden med sitt eget material dygnet runt under obegränsad tid.

Innan du kan påbörja tester

Följande steg behöver vara uppfyllda innan du kan påbörja tester.

 1. Ansöka om registrering för kommunikation via EDI (TVEDI)
  I ansökan ska de tekniska förutsättningarna för EDI-systemets kommunikation med Tullverket anges.

  Ansök om registrering för kommunikation via EDI

 2. Anmäla kontaktperson för att hantera signeringscertifikat och beställ signeringscertifikat

  Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

  Beställning av företagets signeringscertifikat

När ditt företag beviljas TVEDI tilldelas ett grundtestpaket av fiktiva tillstånd i företagstestmiljön som möjliggör tester för de flesta meddelanden. För vissa meddelanden kan ytterligare registrering i företagstestmiljön behövas. Mer information står i slutproven för respektive meddelande.

Efter produktionssättning har företaget fortsatt möjlighet att skicka testärenden mot Tullverkets företagstestmiljö i syfte att testa nya meddelanden och tillkommande fält i tulldeklarationen, eller att lära upp ny personal. Hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i företagets system för att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

Att tänka på vid test mot företagstestmiljön

 • Använd testindikator för att meddelandet ska hanteras i Tullverkets företagstestmiljö. Efter avslutad test, ta bort testindikatorn för att gå över till produktionsmiljön.
 • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
 • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.

Slutprov och godkända tester

För att uppgiftslämnare ska få beslut om godkända tester och möjlighet att skicka meddelande i produktion krävs att ett antal slutprov utförs med godkänt resultat.

Godkända tester

Slutprov för uppgiftslämnare används av uppgiftslämnare som utför tester med ett system som har genomgått godkända tester.

Slutprov för uppgiftslämnare

Slutprov för uppgiftslämnare transiteringssystemet NCTS, fas 4

För systemutvecklare

För systemutvecklare som vill få sina godkända tester för EDI-meddelanden publicerade krävs att ett antal slutprov utförs med godkänt resultat.

Testfall och slutprov för systemutvecklare

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)