Tullverket

EDI – Testfall och slutprov för systemutvecklare

Tullverkets företagstestmiljö

När en systemutvecklare beviljas TVEDI tilldelas ett grundtestpaket av fiktiva tillstånd i företagstestmiljön som möjliggör tester för de flesta meddelanden.

Testuppgifter i Tullverkets företagstestmiljö

 • EUDPO tillstånd till betalningsanstånd
 • EUEIR tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export
 • EUSDE tillstånd till förenklad deklaration
 • TVEXP beslut om godkänd plats vid export
 • TVOMB registrering som tullombud
 • ZEM exportmedgivande (för test av export enligt TDR050)

För vissa meddelanden kan ytterligare registrering i företagstestmiljön behövas, mer information står i slutproven för respektive meddelande. Om det under testprocessen finns behov av fler testuppgifter kontakta EDI-testfunktionen.

Testuppgifter för prenumerationsmeddelande kan endast vara registrerade för ett meddelande på en teknisk bilaga åt gången men de kan överföras mellan bilagor på begäran.

Att tänka på vid systemutveckling och tester

 • Använd alltid testindikator.
 • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
 • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.
 • Förändringar av befintliga samt nya slutprov kan komma att publiceras på Tullverket.se vid behov.

Företag som vill utveckla nya meddelanden med befintligt system och oförändrad teknisk bilaga har direktkontakt med EDI-testfunktionen.

Testfall och slutprov (inklusive teknisk specifikation)

Här finns de slutprov som ska användas när en systemleverantör eller företag som utvecklar system för eget bruk vill få godkända tester av Tullverket. Förändringar av befintliga och nya slutprov kan komma att publiceras på tullverket.se vid behov.

Lämna in slutprov för godkännande

För att få Beslut om godkända tester för EDI-meddelanden krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde. Godkänt i test betyder att Tullverket har godkänt att slutproven för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället.

Meddela EDI-testfunktionen när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange

 • företagets organisationsnummer
 • vilket slutprov som avses
 • tull-id/LRN/MRN kopplat till respektive slutprov
 • systemets namn.

Inskickade slutprov får inte vara äldre än en månad och du måste ha mottagit godkända svarsmeddelanden/ kvittenser för alla transaktioner. I vissa fall behöver även dokument skickas in med post för att slutproven ska bli godkända. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det ärendenummer (EDI-xxx) som följer med informationen om företagets registrering.

Kontakta EDI-testfunktionen

Testfall och slutprov baserade på WCO DM och XML

Import (SCTS-IMPORT)

Import - Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (SCTS-IMPLVC)

Transitering – NCTS fas 5 (SCTS-NCTS)

Mer information på sidan Företagstestmiljö

Slutprov enligt teknisk specifikation (SCTS-NCTS)

Testfall övergångsregler NCTS fas 5

Testfall 1 GA OVG SL version 1.1 Pdf, 762.6 kB.

Testfall 1 NF OVG version 1.0 Pdf, 752.5 kB.

Testfall 2 NF OVG TIR version 1.0 Pdf, 756.4 kB.

Stöddokumentation

Materialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar.

Uppgifter som ska användas vid tester med eget material version 1.0 (2023-04-18)  Pdf, 135.9 kB.

Transiteringsföljedokument

Transiteringsföljedokument (TAD) samt transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (TSAD) kommer till viss del få ett lite annorlunda utseende med anledning av de nya uppgiftskraven som ställs i NCTS fas 5, fält- och boxnummer ersätts exempelvis med dataelement.
Under övergångsperioden mellan NCTS fas 4 till NCTS fas 5, ska ett transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) användas som har samma layout som TAD i NCTS fas 4.

Information om övergångsperioden 

Stämpeln för godkänd avsändare (Box C) ska inte användas i NCTS fas 5.

Listor över dokument och dokumentkoder som är giltiga för NCTS fas 5

Supporting Document CL213 Excel, 13 kB.

Additional Information CL239 Excel, 12.4 kB.

Additional Reference CL380 Excel, 14.7 kB.

Transport Document CL754 Excel, 12.4 kB.

Listor över tidigare dokument och dokumentkoder som är giltiga i NCTS fas 5

Previous Document CL214 Excel, 12.9 kB.

Previous Document Export CL228 Excel, 12.2 kB.

Förpackningskoder

Förpackningskoder, UN recommendation No. 21 Excel, 30.4 kB.

Requirements for the conformity of check characters for TIR Carnets

Requirements for the conformity of check characters for TIR Carnets Pdf, 249.4 kB.

Tullager (SCTS-CWHOP, SCTS-CWHOA)

Godslokalkoder

Vår rekommendation är att ni begär egna godslokalkoder för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla egna godslokalkoder samt upplägg av prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp, prenumeration samt vilken teknisk bilaga som avses.

Testfall som används vid genomförande av slutprov:

Testfall 1 CWDS privat tullager med ombud, version 1.6 Pdf, 263.9 kB. (2018-05-02)
Testfall 2 CWDS allmänt tullager med ombud, version 1.5 Pdf, 263.9 kB. (2018-04-26)
Testfall 3 CWDS privat tullager egen godslokalkod, version 1.5 Pdf, 263.9 kB. (2018-04-26)
Testfall 4 CWDS allmänt tullager med fel, version 1.5 Pdf, 261.3 kB. (2018-04-26)
Testfall 6 CWDP privat tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5 Pdf, 537.2 kB. (2018-04-26)
Testfall 7 CWDP allmänt tullager standarddeklaration i förväg med efterföljande rättning, version 1.5 Pdf, 537.5 kB. (2018-04-26)
Testfall 8 CWDS allmänt tullager standarddeklaration med efterföljande CWDC ändrad uppg, version 1.3 Word, 676.5 kB. (2019-10-10)
Testfall 9 CWRA acceptansförfrågan CWAC acceptansmeddelande CWAC ändrad uppg, version 1.3 Word, 253.5 kB. (2019-10-10)
Testfall 10 CWDI, avvikelserapport version, 1.4 Pdf, 140.6 kB. (2018-05-02)
Testfall 11 CWPR, medgivande om utlämning version, 1.3 Pdf, 479.6 kB. (2018-04-26)

Slutprov – Hänförande till tullagerförfarandet enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOP

För att bli godkänd i test avseende ”Hänförande till tullagerförfarandet” ingår tester av nedanstående paket. Paket 1 som avser standardtulldeklaration som lämnas vid ankomst är obligatoriskt. Paket 2 som avser standardtulldeklaration som lämnas i förväg är frivilligt.

Paket 1 – Hänförande till tullagerförfarandet – standardtulldeklaration vid ankomst (obligatoriskt paket)

CWDS – Standardtulldeklaration
CWDF – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 1 innebär att genomföra testfall 1, 2, 3, 4 och 8 med förväntat utfall.

Paket 2 – standardtulldeklaration i förväg (frivilligt paket).

CWDP – Standardtulldeklaration i förväg
CWDR – Rättning av ’Standardtulldeklaration i förväg’
CWDA – Anmälan av varors ankomst
CWDF – Frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket)
CWDC – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWAP – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Slutprov för paket 2 innebär att genomföra testfall 6, 7 och 8 med förväntat utfall.


Slutprov – Tillståndshavaren enligt teknisk specifikation SCTS-CWHOA

Nedanstående slutprov som berör tillståndshavaren av ett tullager kan utföras och godkännas separat.

Allmänt lager (när deklarant och tillståndshavare är olika aktörer)
 • Slutprov CWRA/CWAC/CWAA innebär att genomföra Tullager – testfall 9 med förväntat resultat.
  CWRA – Acceptansförfrågan (skickas av Tullverket).
  CWAC – Acceptansmeddelande (skickas av tillståndshavare).
  CWAA – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration (skickas av Tullverket).

Allmänt och privat lager

 • Slutprov CWDI innebär att genomföra Tullager – testfall 10 med förväntat resultat.
  CWDI  – Avvikelserapport till Tullverket (skickas av tillståndshavare).
 • Slutprov CWPR – Medgivande om utlämning (skickas av Tullverket)
  Slutprov beställs genom att mejla EDI-test som skickar ett antal testmeddelanden vilket ert system ska kvittera korrekt. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas men finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.

  För test med egen godslokalkod för Medgivande om utlämning CWPR utför testfall 11.

Anläggning för tillfällig lagring (SCTS-TSHOA)

Godslokalkoder
Vår rekommendation är att ni begär egen godslokalkod för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla egen godslokalkod samt upplägg av prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp och vilken teknisk bilaga som avses.

Slutprov – Tillståndshavaren enligt teknisk specifikation SCTS-TSHOA

 • Slutprov TSPR – Medgivande om bortförande (skickas av Tullverket)
  Slutprov beställs genom att mejla EDI-test som skickar ett antal testmeddelanden vilket ert system ska kvittera korrekt. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas men finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.


För test med egen godslokalkod för Medgivande om bortförande TSPR:

Testfall TSPR, version 1.1 (2018-05-04)

Anmälan av varors ankomst (SCTS-AOG)

Testfall och slutprov baserade på EDIFACT

Import (TDR050)

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön, alternativt kontakta EDI-testfunktionen för registrering av egen godslokalkod.

Slutprov enligt teknisk specifikation TDR050

Standardtulldeklaration – DNU/DNK

Slutprov DNU/DNK version 2.2 Pdf, 245.4 kB. (2020-02-05)
Slutprov DRT - rätta valfri uppgift
Slutprov DBK - begär klarering av DNU eller DRT
Slutprov OMP - omprövning av klarerat ärende

 • Skicka in samtliga ärendeuppgifter och varuposter. De nya varuposterna ersätter de tidigare. Fältet ”Särskilda upplysningar” är obligatoriskt. Orsak, önskemål och vilken eller vilka varuposter som ändrats ska lämnas på varupost 1.

Tekniska slutprov – DNK

Slutprov DNK maximalt utfyllda fält och repetitioner, version 2.0.2 Pdf, 38.2 kB.
Slutprov DNK flera meddelanden Pdf, 42.4 kB.

Förenklad tulldeklaration med begäran om klarering – HNU/HNK

Slutprov HNU/HNK version 2.1 Word, 44 kB. (2019-06-11)
Slutprov HRT - rätta valfri uppgift
Slutprov HBK - begär klarering av HNU eller HRT

Kompletterande deklaration – TNU

Slutprov TNU version 1.1 Word, 51 kB. (2019-06-11)
Slutprov TRT - rätta valfri uppgift

Elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får ta emot ett antal ZKH-meddelanden som ert system ska kvittera korrekt samt ett ZKH-meddelande som ska skrivas ut och mejlas (exempelvis i pdf-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK där ni anger er själva som deklarant kan klarerad förenklad deklaration (ZKH) skapas. Förutsättningen är att ert organisationsnummer finns registrerad i företagstestmiljön för prenumeration av ZKH. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av organisationsnummer.

Kontakta EDI-testfunktionen

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring (TDR050, SCTS-NP)

För att bli godkänd för tester avseende anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring ska samtliga slutprov för ALI och TQN godkännas.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

Slutprov anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring, ALI

Slutprov ALI version 4.0 Word, 144.5 kB. (2019-04-01)
Slutprov ALI med ZSK version 4.0 Word, 146.5 kB. (2019-04-01)
Slutprov ALI med fel , version 4.0 Word, 144.5 kB. (2019-04-01)
Tekniskt slutprov ALI max utfyllda fält och repetitioner 2.0 Pdf, 104.2 kB. (2015-01-27)

Slutprov kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring - TQN enligt teknisk specifikation (TDR050)

Slutprov TQN version 1.1 Word, 21.6 kB. (2019-06-11)
Slutprov TQR – rätta valfri uppgift
Slutprov TQN felutpekning , version 1.1 Word, 22.5 kB. (2019-04-01)

Minst 2 stycken korrekta MRN-nummer och 2 stycken MRN-nummer med felaktigt format deklareras för att få felutpekning. Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i TQN.

Svarsmeddelande vid kontroll - ZSK enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

För att bli godkänd i test avseende Svarsmeddelande vid kontroll (ZSK) meddelas detta till EDI-testfunktionen innan testerna påbörjas för upplägg av prenumeration i företagstestmiljön.

Det är en viss fördröjning från att en ALI faller ut för kontroll (ZSK och en eventuell första ZUL skickas ut) till att de återstående referensnumren klarmarkeras och en ZUL skickas ut med återstående referensnummer.

Nedanstående företag finns upplagda i företagstestmiljön med olika sannolikhet för kontrollutfall och därmed generering av ZSK-meddelande.

SE5090722843: Ett EORI-nummer för mottagare med 0 procents chans att ALI faller ut för kontroll.

SE5588337765: Ett EORI-nummer för mottagare med 50 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

SE4448729667: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 50 procent av referensnumren (NIB) i ”Tidigare handlingar” falla ut.

SE2113887778: Ett EORI-nummer för mottagare med 100 procents chans att ALI faller ut för kontroll. När en ALI faller ut för kontroll ska 100 procent av referensnumren (NIB) i "Tidigare handlingar” falla ut.

Läs mer om ZSK Word, 392.7 kB. (April 2019)

Export (TDR050)

Tillstånd

Beslut om godkänd plats vid export, TVEXP

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Lastplatskod

För att en ZKB ska genereras behöver en egen kod anges. Koden ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön kan användas men genererar ingen ZKB. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av en egen lastplatskod.

Slutprov enligt teknisk specifikation TDR050


Standardtulldeklaration i förväg - UNU

Utför slutprov UNU, URT, UKO

Slutprov UNU,version 3.2 Pdf, 539.4 kB. (2019-09-11)
Slutprov URT – rätta valfri uppgift
Slutprov UKO – skapa ett ärende med egna uppgifter

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna - UGE

 • Utför de fyra slutproven för UGE
 • Utför de två tekniska slutproven
 • Ta emot ett antal ZEM-meddelanden
 • Ta emot ett antal ZKB-meddelanden.

De av Tullverket utskickade uppgifterna i ZEM utgör underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut. Ett ZEM-meddelande kan även användas för att ta emot en sista version av en klarerad UNU.

Slutprov 1 UGE version 2.2 Word, 57.5 kB.
Slutprov 2 UGE version 2.2 Word, 60.5 kB.
Slutprov 3 UGE version 2.3 Word, 148 kB.
Slutprov 4 UGE version 3.1 Word, 78.5 kB.

Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt varupostlistan (ELoI) i original. Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket, it-avdelningen
EDI-testfunktionen
Aurorum 3
977 75 Luleå

Utskriftsinformation om exportföljedokumentet EAD

Jämförelsedokument ZEM och EAD ELoI version 1.1 (2013-08-12) Pdf, 354.8 kB.
Information och kompletterande råd om EAD2 version 1.3 (2013-08-12) Pdf, 430.4 kB.
Guidelines för the printout of EAD (information) (2009-05-18) Pdf, 18.8 kB.
Guidelines for the printout of EAD (data) (2009-05-18) Pdf, 52.7 kB.
EAD-förlaga på engelska (2009-07-16) Excel, 293 kB.
EAD-förlaga på svenska (2009-07-16) Excel, 293 kB.
EAD List of Items på engelska (2009-07-16) Excel, 296.5 kB.
EAD Varuförteckning (2009-07-16) Excel, 296.5 kB.

Observera att följande dokument är exempel. Uppgifter i fältet för särskilda uppgifter (44/2) saknas. Dokumenten följer inte exakt de råd som vi publicerat då utskrifterna har skapats efter att råden skrevs.

EAD-utskriftsexempel, slutprov 1 UGE Pdf, 104.9 kB.
EAD-utskriftsexempel, slutprov 2 UGE Pdf, 102.7 kB.  
EAD-utskriftsexempel, slutprov 3 UGE Pdf, 468.6 kB.  

Tekniska slutprov – UGE

Tekniskt slutprov 1, UGE maximalt utfyllda fält och repetitioner version 1.7 Word, 65.5 kB. (2019-04-01)
Tekniskt slutprov 2, UGE flera ärenden i en överföring version 1.7 Word, 61 kB. (2019-04-01)

Exportmedgivande – ZEM

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZEM meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

Klareringsbevis export – ZKB

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZKB meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKB ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export (TDR050, SCTS-NP)

För att bli godkänd för tester avseende anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och för förenklad deklaration export ska slutprov för ALE och UFF godkännas.

Tillstånd

Tillstånd till förenklad deklaration, EUSDE
Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid export, EUEIR

Dessa två dokumentkoder är obligatoriska att deklarera i Bilagda handlingar för både ALE och UFF:

 • 6RDE Registrering i deklarantens bokföring export
 • 6FDE Förenklad deklaration export.

Tullverket kommer att använda dessa för att validera att uppgiftslämnaren har rätt tillstånd, EUEIR eller EUSDE.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – ALE enligt teknisk specifikation (SCTS-NP)

Slutprov ALE 1A EUEIR version 4.1 Word, 76 kB. (2019-04-28)

Slutprov ALE 1B EUSDE version 4.1 Word, 75.5 kB. (2019-04-28)

ALE med fel

Slutprov ALE 2A EUEIR version 4.1 Word, 66 kB. (2019-04-28)

Slutprov ALE 2B EUSDE version 4.1 Word, 63.5 kB. (2019-04-28)

Tekniskt slutprov – ALE

Tekniskt slutprov ALE max utfyllda fält och repetitioner 4.0 Pdf, 174.6 kB. (2021-02-23)

Export kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – UFF enligt teknisk specifikation (TDR050)

Slutprov UFF 1A EUEIR version 4.0 Word, 73 kB. (2019-04-28)

Slutprov UFF 1B EUSDE version 4.0 Word, 75.5 kB. (2019-04-28)

UFF med fel

Slutprov UFF 2A EUEIR version 4.0 Word, 82.5 kB. (2019-04-28)

Slutprov UFF 2B EUSDE version 4.0 Word, 82 kB. (2019-04-28)

Bifoga skärmdump för att visa felutpekning i UFF.

Klareringsbevis export vid ALE – ZKL enligt teknisk specifikation (TDR050, SCTS-NP)

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal ZKL meddelanden som systemet ska kvittera på ett korrekt sätt.

De uppgifter som är obligatoriska i de fall ni vill att ett ZKL ska genereras är följande:

 • Klareringsenhet, segment RFF+CLU (anges i meddelandets huvud), exempelvis bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.
 • Containernummer (fält 31), segment CST. RFF+AAQ, vid export med fartyg.
 • Lastplatskod, segment LOC+9, för viss bestämd plats hos mottagare i utskeppningshamn eller vid flygplats.

Elektronisk utlämningssedel – UTL (TDR050)

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ditt företag får då ta emot ett antal UTL meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt. Ni kommer även att få ta emot ett UTL meddelande som ni i systemet ska skriva ut och mejla in (exempelvis i PDF-format) till EDI-testfunktionen för granskning.

Genom att skicka testärenden med meddelande HNK, DNK eller UGE kan elektroniska utlämningssedlar (UTL) skapas, förutsatt att en godslokalkod finns registrerad i företagstestmiljön. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av godslokalkod.

Transitering – NCTS fas 4 (TDR310)

Slutprov enligt teknisk specifikation (TDR310)

 • Normalförfarande (2021-01-25)

Slutprov NF 1 Pdf, 277.1 kB.
Slutprov NF 2 Pdf, 278.1 kB.
Slutprov NF 3 Pdf, 304.5 kB.
Slutprov NF 4 Pdf, 335.7 kB.
Slutprov NF 5 Pdf, 882.9 kB.
Slutprov NF 6 Pdf, 279.5 kB.
Slutprov NF 7 Pdf, 285.3 kB.
Slutprov NF 8 Pdf, 303.5 kB.
Slutprov NF 9 Pdf, 305.3 kB.
Slutprov NF 10 Pdf, 278.2 kB.

 • Förenklat förfarande – godkänd avsändare (2021-01-25)

Slutprov GA 1 Pdf, 275.5 kB.
Slutprov GA 2 Pdf, 257.1 kB.
Slutprov GA 3 Pdf, 282 kB.
Slutprov GA 4 Pdf, 278 kB.
Slutprov GA 5 Pdf, 1 MB.
Slutprov GA 6 Pdf, 286.9 kB.
Slutprov GA 7 Pdf, 294.9 kB.
Slutprov GA 8 Pdf, 278.6 kB.
Slutprov GA 9 Pdf, 287 kB.
Slutprov GA 10 Pdf, 279.6 kB.
Slutprov GA 11 Pdf, 299.3 kB.
Slutprov GA 12 Pdf, 279.2 kB.

För slutprov avseende godkänd avsändare ska transiteringsföljedokumenten (TAD och LoI) skickas in i original för granskning av utskrifter samt streckkodsverifiering. Utskrifterna ska skrivas ut enkelsidigt. Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket
It-avdelningen, EDI-test
Aurorum 3
977 75 Luleå

 • Förenklat förfarande – godkänd mottagare (2010-02-24)

Slutprov GM 1 Pdf, 803.8 kB.
Slutprov GM 2 Pdf, 873.1 kB.
Slutprov GM 3 Pdf, 887.4 kB.
Slutprov GM 4 Pdf, 883.5 kB.
Slutprov GM 5 Pdf, 884.4 kB.
Slutprov GM 6 Pdf, 885.4 kB.
Slutprov GM 7 Pdf, 883.8 kB.
Slutprov GM 8 Pdf, 883.6 kB.

 • Maximalt utfyllda fält

Slutprov max utfyllda Pdf, 316.4 kB.(2021-01-25) 

 • Frivilliga tekniska testfall

Testfall turkiska tecken Pdf, 312.5 kB. (2012-07-01)
Testfall kyrilliska tecken Pdf, 312.3 kB. (2007-06-15)
Testfall NCTS-TIR Carnet version 2.1.0 Pdf, 329.7 kB. (2010-02-24)

 • Testfall med säkerhetsuppgifter (2019-03-13)

Testfall 1 GA väg version 2.0.6 Pdf, 340.4 kB.
Testfall 2 GA flyg version 2.0.6 Pdf, 336.2 kB.
Testfall 3 GA AEO version 2.0.6 Pdf, 339.6 kB.
Testfall 4 NF väg TIR version 2.0.6 Pdf, 341 kB.
Testfall 5 NF väg version 2.0.6 Pdf, 337.9 kB.

Stöddokumentation

Materialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar.

Printing guidelines för transiterings-/säkerhetsföljedokumentet (TSAD och TSLoI) Zip, 493.5 kB.

Guidelines för transiteringsföljedokumentet (Accompanying Document) Zip, 130.6 kB.

Förlaga till en särskild stämpel som används av godkända avsändare Pdf, 11.5 kB.

Lista över koder och beskrivningar av de dokumenttyper som är giltiga för NCTS fas 4 Pdf, 64.2 kB.

Lista över tidigare dokument som kan anges i NCTS fas 4 Pdf, 66.8 kB.

Förpackningskoder, UN recommendation No. 21 Pdf, 61.2 kB.

Uppgifter som ska användas vid tester med eget material version 1.1 (2021-01-25) Pdf, 130.8 kB.

NCTS-TIRFINAL DDNTA KEL, 1.0 Pdf, 28.7 kB.

Requirements for the conformity of check characters for TIR Carnets Pdf, 18.7 kB.

Summarisk införseldeklaration – (SCTS-AIS)

Flödesbeskrivning AIS-ICS, version 1.0 Pdf, 184.4 kB. (2010-07-29)

Systemleverantörer som utvecklar system och vill få godkända tester av Tullverket ska utföra slutprov 1–11 och Tekniskt slutprov.

Systemutvecklare eller företag som utvecklar system för eget bruk (företagsunikt) ska utföra slutprov 1–6.

Slutprov – summarisk införseldeklaration – SID enligt teknisk specifikation SCTS-AIS (2014-11-12)

Versionshantering_testärenden_5.0 Pdf, 68.3 kB.

Slutprov_1_ICS_v4.0 Pdf, 194.2 kB.

Slutprov_2_ICS_v5.0 Pdf, 210.5 kB.

Slutprov_3_ICS_v2.0 Pdf, 44.8 kB.

Slutprov_4_ICS_v4.0 Pdf, 195.2 kB.

Slutprov_5_ICS_v5.0 Pdf, 210.5 kB.

Slutprov_6_ICS_v2.0 Pdf, 44.8 kB.

Slutprov_7_ICS_v2.0 Pdf, 46.3 kB.

Slutprov_8_ICS_v4.0 Pdf, 262.4 kB.

Slutprov_9_ICS_v4.0 Pdf, 195.1 kB.

Slutprov_10_ICS_v3.0 Pdf, 194 kB.

Slutprov_11_ICS_v4.0 Pdf, 255.2 kB.

 • Tekniskt slutprov

ICS IE315 max utfyllda fält och repetitioner 3.0 Pdf, 124.4 kB. (2014-11-12)

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Lagt till Testfall 2 NF OVG TIR version 1.0 under Transitering – NCTS fas 5 (SCTS-NCTS).

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)