Tullverket

Importera varor från ett annat EU-land

Det är i princip fri rörlighet för varor mellan länderna i EU. Du behöver alltså inte lämna någon importdeklaration när du köper en vara från ett land inom EU.

Fri rörlighet innebär att du kan skicka din vara fritt inom EU under förutsättning att det är en unionsvara. En unionsvara är en vara som har förtullats i EU eller en vara som i sin helhet har tillverkats inom EU av förtullat material, eller av material som har ursprung inom EU. Du behöver alltså inte lämna en importdeklaration och betala tull när du handlar med ett land inom EU.

Trots det finns det vissa begränsningar för den fria rörligheten eftersom varje EU-land har rätt att i vissa fall stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet. Exempel på sådana varor är alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och vapen.

Last updated:

What is updated: Språklig justering


4000