Tullverket

Olika typer av tulldeklarationer för import

Varor som du importerar måste du alltid deklarera med en importdeklaration. Det finns olika typer av importdeklarationer.

Det finns tre sätt att deklarera varor för import:

  • standardtulldeklaration
  • förenklad deklaration vid import
  • tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Nedan kan du läsa mer om de olika tulldeklarationerna för import och se vilken som passar dig. Bokstäverna inom parentes är koden för det digitala meddelande du ska använda för att lämna deklarationen till Tullverket.

Standardtulldeklaration (DNU och DNK)

Standardtulldeklarationen är det enklaste sättet att lämna en deklaration. Du lämnar alla uppgifter vid deklarationstillfället.

Ta hjälp av deklarationshandledningen för DNU och DNK

Förenklad deklaration vid import (HNU och HNK)

Du kan ansöka om att få använda en förenklad deklaration när du hänför varor till ett tullförfarande. Det innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Läs mer om tillstånd till förenklad deklaration

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (ALI)

Du kan ansöka om att få upprätta en tulldeklaration genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring. När du har deklarerat varor genom att registrera dem i bokföringen ska du avisera varornas ankomst till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Läs mer om att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Last updated:

What is updated: Språklig justering


4000