Tullverket

Mervärdesskatteändringar

Den 1 juli 2021 införs möjligheten för e-handelsplattformar att registrera sig och därmed debitera moms av sin kund vid köpet.

Den 1 juli 2021 införs möjligheten för e-handelsplattformar att registrera sig och därmed debitera moms av sin kund vid köpet. De ska därefter leverera denna moms direkt till Skatteverket. Det innebär att importdeklarationen för normalförfarande (DNU/DNK) i TDS anpassas för deklarationer där det finns en registrerad e-handelsplattform (IOSS). Det införs en ny dokumentkod, 3IOS, som ska anges i bilagda handlingar och ha e-handelsplattformens registreringsnummer som identitet. Registreringsnumret kommer att valideras mot Kommissionens databas för IOSS-registreringar. Om registreringsnumret inte finns eller inte är giltigt, kommer deklarationen att avvisas med en ny svarskod 665: "Identiteten till dokumentkod 3IOS är inte giltig".

Dokumentkod 3IOS ska finnas på varje varupost och vara samma i hela deklarationen. Om dokumentkoden är angiven i deklarationen, men saknas på någon varupost eller inte är samma i hela deklarationen kommer ärendet att avvisas med ny svarskod 470: "Dokumentkod 3IOS ska ha samma identitet i hela deklarationen och finnas på alla varuposter med Ff2-kod (37:2) C07".

Deklareras ett IOSS-registreringsnummer ska C07 deklareras som Ff2-kod och sändningens inköpsvärde ska vara maximalt 1 600 SEK (motsvarar 150 Euro) Deklareras inte C07 kommer ärendet att avvisas med en ny svarskod 314: "Dokumentkod 3IOS ska enbart anges när man yrkar på tullfrihet med Ff2-kod (37:2) C07".

Några avgifter ska normalt inte deklareras när en registrerad e-handelsplattform har debiterat momsen vid inköpstillfället. Avgiftsfältet ska lämnas tomt i dessa fall. Om det framgår av tulltaxan att en vara är belagd med en nationell punktskatt eller liknande nationell avgift, till exempel kemikalieskatt, ska den deklareras. Vidare ska även moms deklareras på denna nationella avgift.

Last updated:

What is updated: Ny sida


4000