Tullverket

Deklarationshandledningar vid import

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du importerar varor.

ALI

Meddelandet ALI är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande.

Deklarationshandledning för ALI.

DNU och DNK

Meddelandena DNU och DNK är elektroniska tulldeklarationer för import.

Deklarationshandledning för DNU och DNK.

HNU och HNK

Meddelandena HNU och HNK är elektroniska förenklade deklarationer.

Deklarationshandledning för HNU och HNK.

TNU

Meddelandet TNU är en elektronisk kompletterande deklaration.

Deklarationshandledning för TNU.

TQN

Meddelandet TQN är en elektronisk kompletterande deklaration. Du lämnar kompletterande deklaration TQN om du tidigare lämnat en tulldeklaration genom registrering i bokföringen.

Deklarationshandledning för TQN.

Importdeklaration på blankett enligt standardförfarande

Standardförfarande betyder att du lämnar alla uppgifter vid klareringstillfället.

Deklarationshandledning för importdeklaration på blankett enligt standardförfarandet.

Förenklad deklaration på blankett

Förenklad deklaration betyder att du lämnar färre uppgifter vid gränspassagen jämfört med en deklaration enligt standardförfarandet. Det innebär också att du måste lämna en kompletterande deklaration inom tio dagar.

Deklarationshandledning för förenklad importdeklaration på blankett.

Kompletterande deklaration på blankett

Du lämnar en kompletterande deklaration om du tidigare lämnat en förenklad deklaration för varorna. I den kompletterande deklarationen ger du oss de uppgifter du inte behövde lämna i din tidigare deklaration. Du ska lämna in den kompletterande deklaration inom tio dagar från det att din förenklade deklaration klarerats.

Deklarationshandledning för kompletterande importdeklaration på blankett.

Last updated:

What is updated: Språklig justering


4000