Tullverket

Hompage for business

error

The coronavirus and your customs transactions

Swedish Customs is closely monitoring developments around the coronavirus and follows the instructions and recommendations of the Public Health Agency of Sweden and other responsible authorities.


In focus

Brexit – what are the implications for Swedish trade?

On 31 December 2020, the transition period for the United Kingdom’s withdrawal from the EU ended. This means that the UK is now formally a third country and EU law no longer applies there.

  • Fartyg Göteborgs hamn

    Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn

    Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom på tisdagsmorgonen det första ”brexit-fartyget” till Sverige. Tullverkets personal var på plats i Göteborgs hamn för att genomföra de tullformaliteter som numera gäller för godstransporter från Storbritannien.

  • Nya brottsbekämpnings-befogenheter för Tullverket

    Den 1 december 2020 fick Tullverket nya befogenheter att utreda vissa brott. I smugglingslagen infördes två nya paragrafer om vapensmuggling och smuggling av explosiva varor. Dessutom omfattar smugglingslagen nu även vissa brott mot vapenlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor.