Tullverket

In focus

Online registration simplifies for travellers

A citizen of an EU country travelling to Sweden can report pet dogs, cats, cash and weapons on Swedish Customs’ website in beforehand. When passing the border you simply choose the green or blue customs channel, without contacting a customs officer.

  • 2018-08-10

    Nya blanketter för flyttsakstullfrihet förenklar ansökan

    Om du flyttar till Sverige och tar med dig dina ägodelar har du möjlighet att slippa betala tull och moms för dem. Det som krävs är att du uppfyller kraven för flyttsakstullfrihet och fyller i en blankett för försäkran för flyttsakstullfrihet. Nu har vi gjort det enklare för dig att fylla i en sådan blankett.
  • 2018-07-18

    Nya kvoter på stålprodukter

    Från den 19 juli 2018 inför EU provisoriska skyddsåtgärder på 23 olika stålkategorier som ytterligare en handelspolitisk åtgärd mot USA:s skyddstullar.