Tullverket

Homepage for private individuals

In focus

Swedish Customs is monitoring developments around the coronavirus and follows the instructions and recommendations of the Public Health Agency of Sweden and other responsible authorities.

For questions about the temporary entry ban and the requirement of a negative COVID-19 test result upon entry to Sweden, please contact the Swedish Police Authority.


  • Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot brott

    Från den 1 augusti kan Tullverket ingripa, utifrån vissa regler, mot alla typer av brott. Ändringar i smugglingslagen gör det möjligt för tulltjänstemän att bland annat ingripa vid misstanke om stöldgods, människohandel och brott mot knivlagen. Lagändringarna påverkar inte Tullverkets uppdrag.

  • Från och med 1 augusti beskattas all tobak med tobaksskatt

    Från och med den 1 augusti 2021 kommer alla tobaksvaror, även all så kallad ”övrig tobak”, beskattas med tobaksskatt. Det innebär att den som importerar övrig tobak behöver vara en godkänd lagerhållare för att undvika punktskatt vid importtillfället.