Tullverket

Homepage for private individuals

In focus

Swedish Customs is monitoring developments around the coronavirus and follows the instructions and recommendations of the Public Health Agency of Sweden and other responsible authorities.

For questions about the temporary entry ban and the requirement of a negative COVID-19 test result upon entry to Sweden, please contact the Swedish Police Authority.


  • Hantering av varor och lagring av likvärdiga varor på tullager

    Villkoren för hur varor får hanteras på tullager och villkoren för lagring av likvärdiga varor har ändrats. Har du tillstånd att lagra likvärdiga varor på ditt tullager kommer Tullverket att kontakta dig.
  • Fliken kodförteckning i Tulltaxan. Fyra uppgifter ska fyllas i för att söka efter koder: frågedatum, lagstiftning, kodtyp och språk. För uppgiften "Lagstiftning" finns två val – "Deklarera enligt ny lagstiftning" och "Deklarera enligt gammal lagstiftning".

    Ny funktion i Tulltaxan

    Från och med den 15 januari kommer det att se lite annorlunda ut i Tulltaxan än tidigare. På vissa ställen kommer du att kunna välja mellan att deklarera enligt den äldre eller den nya lagstiftningen. Till att börja med ska du använda det förifyllda valet "Deklarera enligt äldre lagstiftning".