Tullverket

Homepage for private individuals

error

Swedish Customs’ response to the coronavirus

Swedish Customs is closely monitoring developments around the coronavirus and follows the instructions and recommendations of the Public Health Agency of Sweden and other responsible authorities.


In focus

On 31 December 2020, the transition period for the United Kingdom’s withdrawal from the EU ended. This means that the UK is now formally a third country and EU law no longer applies there.


  • Referensdata på EU-kommissionens webbplats

    Sedan en tid tillbaka publicerar EU-kommissionen kodlistor via systemet DDS2‑RD. I länken hittar du de EU-gemensamma kodlistorna som går att ladda ner som filer. Tullverket kommer även fortsättningsvis att publicera nationella kodlistor på tullverket.se.

  • Välkommen utredning om Tullverkets befogenheter

    Regeringen presenterade idag en utredning som ska se över den lagstiftning som styr Tullverkets arbete. Syftet är att skapa en mer sammanhållen lagstiftning som reglerar Tullverkets befogenheter i arbetet med kontroller och brottsbekämpning.