Tullverket

In focus

New limits on amounts as of 1 January 2020

The exemption for goods of minimal value destined for delivery in Sweden is increased as of 2020. This will also mean that the exempted value of goods that travellers may carry with them in their personal luggage into Sweden has been increased.

 • 2020-02-14

  Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk

  Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen.
 • 2020-02-13

  Tullverkets narkotikabeslag ökade
  med 33 procent under 2019

  Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå.