Tullverket - Övriga nyheter http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheterforetag/nyheterovrigt.4.1595a16515ebddfed514fd.html Övriga nyheter sv Tullverket SiteVision 5.1.1 Fri, 17 Jan 2020 14:56:37 +0100 New limits on amounts as of 1 January 2020 The exemption for goods of minimal value destined for delivery in Sweden is increased as of 2020. This will also mean that the exempted value of goods that travellers may carry with them in their personal luggage into Sweden has been increased. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/newlimitsonamountsasof1january2020.5.311bf4f016e69d6ea0d730f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/newlimitsonamountsasof1january2020.5.311bf4f016e69d6ea0d730f.html Tue, 14 Jan 2020 11:38:14 +0100 Endast ett fåtal länder utfärdar GSP-certifikat Från ett stort antal länder kan ursprungsintyget GSP-certifikat form A inte längre utfärdas. Istället ska ursprungsförsäkran med Rex-nummer upprättas av exportören i GSP-landet. Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från, om du inte redan vet det. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/endastettfatallanderutfardargspcertifikat.5.311bf4f016e69d6ea0d71ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/endastettfatallanderutfardargspcertifikat.5.311bf4f016e69d6ea0d71ea.html Tue, 17 Dec 2019 14:10:01 +0100 ULT går över till Rex 1 januari 2020 Från och med den 1 januari 2020 går de utomeuropeiska länderna och territorierna, ULT, över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De länder och territorier som innan årsskiftet inte genomfört de åtaganden som behövs för att kunna använda Rex, kommer inte att kunna upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ultgarovertillrex1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d6e4d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ultgarovertillrex1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d6e4d.html Tue, 17 Dec 2019 12:56:45 +0100 All kommunikation som rör AEO- tillstånden sker via EU Customs Trader Portal All kommunikation mellan dig och Tullverket vad gäller AEO-tillstånd sker från och med den 16 december digitalt via EU-portalen, EU Customs Trader Portal (Systemet för godkänd ekonomisk aktör). Detta gäller alltså även dig som sedan tidigare har ett AEO- tillstånd, inte bara nya ansökningar. Du måste registrera din e-postadress i EU- portalen för att kunna få notifieringar om meddelanden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/allkommunikationsomroraeotillstandenskerviaeucustomstraderportal.5.311bf4f016e69d6ea0d6f09.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/allkommunikationsomroraeotillstandenskerviaeucustomstraderportal.5.311bf4f016e69d6ea0d6f09.html Tue, 17 Dec 2019 11:24:25 +0100 Mindre risk för en avtalslös brexit Efter valresultatet är det mest troliga att Storbritannien kommer att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Då följer en övergångsperiod till slutet av 2020, där Storbritannien fortsatt behandlas som EU-medlem. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mindreriskforenavtalslosbrexit.5.311bf4f016e69d6ea0d6eb9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mindreriskforenavtalslosbrexit.5.311bf4f016e69d6ea0d6eb9.html Tue, 10 Dec 2019 13:51:42 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6c26.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6c26.html Fri, 06 Dec 2019 10:52:14 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6b80.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6b80.html Tue, 03 Dec 2019 10:47:01 +0100 Nya rutiner vid begäran av tullfrihet för varor som importeras för undersökning, analys eller provning Från och med den 15 januari 2020 är det nya rutiner för att deklarera varor som ska importeras för undersökning, analys eller provning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidbegaranavtullfrihetforvarorsomimporterasforundersokninganalysellerprovning.5.311bf4f016e69d6ea0d2ae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidbegaranavtullfrihetforvarorsomimporterasforundersokninganalysellerprovning.5.311bf4f016e69d6ea0d2ae.html Mon, 02 Dec 2019 09:59:55 +0100 Nya beloppsgränser från 1 januari 2020 Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år. Det gör också beloppen för varor som resande får ha med sig i sitt personliga bagage. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d297.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d297.html Mon, 02 Dec 2019 09:41:32 +0100 Ny version av KN för 2020 Från den 1 januari 2020 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2020.5.311bf4f016e69d6ea0d35c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2020.5.311bf4f016e69d6ea0d35c.html Mon, 18 Nov 2019 09:00:00 +0100 Momsbefriad import - vad händer den 1 januari 2020? Från och med den 1 januari 2020 införs en förändring för företag som använder förfarandena 42 eller 63 i importdeklarationen. Förfarandekoderna 42 och 63 används när mervärdesskatt betalas i det land där varorna ska konsumeras. Syftet är att stärka samarbetet inom EU på mervärdesskatteområdet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/momsbefriadimportvadhanderden1januari2020.5.38f986a116db52aec8c59d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/momsbefriadimportvadhanderden1januari2020.5.38f986a116db52aec8c59d.html Fri, 15 Nov 2019 14:10:29 +0100 Den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram ytterligare Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till våren 2020. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsframytterligare.5.311bf4f016e69d6ea0def.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsframytterligare.5.311bf4f016e69d6ea0def.html Fri, 15 Nov 2019 12:11:53 +0100 Ny sökfunktion i Tullverkets e-tjänster för tullager Hanterar du tullagerdeklarationer och avvikelserapporter i Tullverkets e‑tjänster? Nu kan du lättare se vilka ärenden du behöver åtgärda. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nysokfunktionitullverketsetjansterfortullager.5.311bf4f016e69d6ea0d124.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nysokfunktionitullverketsetjansterfortullager.5.311bf4f016e69d6ea0d124.html Thu, 14 Nov 2019 16:14:56 +0100 Snart kan du börja använda frihandelsavtalet med Singapore Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Singapore träder i kraft den 21 november 2019. Du som exporterar till Singapore kan behöva ansöka om tillstånd om du vill upprätta ursprungsintyg för dina varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartkanduborjaanvandafrihandelsavtaletmedsingapore.5.311bf4f016e69d6ea0dc6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartkanduborjaanvandafrihandelsavtaletmedsingapore.5.311bf4f016e69d6ea0dc6.html Thu, 14 Nov 2019 12:38:15 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 63:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännande omfattar även ett beslut från kommitténs 62:a möte. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.38f986a116db52aec8c62a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.38f986a116db52aec8c62a.html Tue, 05 Nov 2019 13:44:08 +0100 Allt fler tar emot sina tullräkningar digitalt – gör det du också! Den 1 januari 2020 tas ett antal uppgifter bort ur papperstullräkningen. Vill du ha tillgång till samma uppgifter som i dag bör du ansluta dig till något av våra digitala alternativ. Gör som många andra företag – ta emot tullräkningen digitalt! http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html Mon, 21 Oct 2019 08:48:54 +0200 Omfattande vapenbeslag i internationell insats I en stor internationell insats mot illegala vapen och narkotika har Polismyndigheten tillsammans med Tullverket tagit 52 vapen och över 90 000 narkotikaklassade tabletter i beslag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html Wed, 16 Oct 2019 16:26:22 +0200 Tullverket stoppade smuggling av 100 kilo cannabis och 80 kilo amfetamin Två män misstänks för att under fjolåret enligt en brottsplan planerat, organiserat och genomfört transporter och smuggling av 100 kilo cannabisharts respektive 80 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige. Tullverkets beslag av narkotikan är värd cirka 33 miljoner kronor i gatuled. I dag åtalas de båda männen för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott vid Solna tingsrätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html Fri, 11 Oct 2019 14:16:45 +0200 EU-gemensam kontrolloperation stoppade 200 000 piratkopierade artiklar Tullmyndigheter inom EU stoppade cirka 200 000 piratkopierade artiklar och 120 ton piratkopierade artiklar inom fokusområdet dagligvaror (exklusive livsmedel) vid en gemensam kontrolloperation i maj, HYGIEA. Vid kontrolloperationen stoppades bland annat piratkopierad parfym, tandkräm, tvål, schampo och kosmetika. Nu redovisas resultaten från OLAF, Europeiska kommissionens byrå för bedrägeribekämpning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html Thu, 19 Sep 2019 14:45:10 +0200 Fredrik Holmberg utsedd till vikarierande generaltulldirektör Fredrik Holmberg har den 19 september utsetts till vikarierande generaltulldirektör för Tullverket. Vikariatet sträcker sig tills ordinarie gd Charlotte Svensson återträder i tjänst. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fredrikholmbergutseddtillvikarierandegeneraltulldirektor.5.7928802816bd208774c634.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fredrikholmbergutseddtillvikarierandegeneraltulldirektor.5.7928802816bd208774c634.html Tue, 03 Sep 2019 10:21:27 +0200 Införandet av den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till den 9 november 2019. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsfram.5.7928802816bd208774c39b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsfram.5.7928802816bd208774c39b.html Tue, 06 Aug 2019 16:34:11 +0200 Nya direktiv för dig som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner Du som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner kan nu begära både tullbefrielse och skattefrihet, under vissa förutsättningar, för gåvoförsändelser med ett värde på högst 1 600 kronor. Detta gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021. Det är den tolkning av reglerna som Tullverket gör efter en dom i kammarrätten i Stockholm. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadirektivfordigsomdeklarerargavoforsandelseratprivatpersoner.5.7928802816bd208774c1ac.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadirektivfordigsomdeklarerargavoforsandelseratprivatpersoner.5.7928802816bd208774c1ac.html Wed, 03 Jul 2019 12:50:38 +0200 Rätt ursprungsintyg från GSP-länder Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Fler länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.4e880ce616b21693f78442.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.4e880ce616b21693f78442.html Tue, 25 Jun 2019 10:39:45 +0200 Styrkande handlingar till ursprungsintyg När du exporterar varor och upprättar deklarationer om ursprung eller ansöker om ursprungsintyg ska du kunna visa att din vara är en ursprungsvara. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/styrkandehandlingartillursprungsintyg.5.4e880ce616b21693f78366.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/styrkandehandlingartillursprungsintyg.5.4e880ce616b21693f78366.html Mon, 17 Jun 2019 15:33:11 +0200 Tullrevision av storföretag visar på kunskapsluckor Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel. Det är en av Tullverkets slutsatser efter att myndigheten granskat de 100 företag i Sverige som har allra störst import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html Wed, 12 Jun 2019 14:23:34 +0200 Lär dig mer om tull i höst Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullihost.5.4e880ce616b21693f78160.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullihost.5.4e880ce616b21693f78160.html Wed, 12 Jun 2019 08:58:56 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.4e880ce616b21693f7812c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.4e880ce616b21693f7812c.html Tue, 11 Jun 2019 13:40:06 +0200 Tillslag mot misstänkt langningscentral i Sundsvall Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket till i Sundsvall. Tre personer – två män och en kvinna – greps och anhölls, misstänkta för att under en längre tid ha smugglat alkohol som sålts vidare till minderåriga. Över 900 liter alkohol togs samtidigt i beslag. – Vi har identifierat ett 30-tal ungdomar som vi tror har köpt alkohol, men sannolikt är de betydligt fler än så. Den yngsta köparen är inte äldre än 14 år, säger kammaråklagare Marlene Forsman. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html Mon, 03 Jun 2019 13:24:25 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 62:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.42f1540316a53c05f66788.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.42f1540316a53c05f66788.html Mon, 20 May 2019 13:12:20 +0200 E-legitimation krävs för att ansöka om Eori-nummer När Tullverket byter till en ny e‑tjänst behöver du e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elegitimationkravsforattansokaomeorinummer.5.42f1540316a53c05f66356.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elegitimationkravsforattansokaomeorinummer.5.42f1540316a53c05f66356.html Tue, 07 May 2019 15:51:11 +0200 Ny e-tjänst för beställning och hantering av signeringscertifikat Tullverket har nu en e-tjänst för beställning av signeringscertifikat för informationsutbyte via EDI. I tjänsten Certifikatbeställning kan du som är kontaktperson för signeringscertifikat själv beställa och hämta företagets signeringscertifikat. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforbestallningochhanteringavsigneringscertifikat.5.42f1540316a53c05f66187.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforbestallningochhanteringavsigneringscertifikat.5.42f1540316a53c05f66187.html Tue, 07 May 2019 12:43:57 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.42f1540316a53c05f66177.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.42f1540316a53c05f66177.html Tue, 23 Apr 2019 14:20:00 +0200 Validering av Rex-nummer Från den 1 maj 2019 kommer Tullverket att validera att de Rex-nummer du anger i importdeklarationen är giltiga. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringavrexnummer.5.2894757916870c7915c15ca.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringavrexnummer.5.2894757916870c7915c15ca.html Wed, 10 Apr 2019 13:33:55 +0200 Viktigt med bra varubeskrivning vid transitering Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtmedbravarubeskrivningvidtransitering.5.2894757916870c7915c14bc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtmedbravarubeskrivningvidtransitering.5.2894757916870c7915c14bc.html Wed, 10 Apr 2019 08:12:45 +0200 Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html Thu, 14 Mar 2019 09:16:42 +0100 Elektronisk utlämningssedel vid återexport från ett tullager Tullverket har uppmärksammat att det finns flera tullager som tekniskt kvitterar utlämningssedeln efter deklaration vid återexport från tullager med så kallade negativa kvittenser. Det innebär troligtvis att systemen kräver förändringar så att du kan ta emot dessa meddelande utan fel och att det skapas en tekniskt positiv kvittens av informationen som har lämnats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elektroniskutlamningssedelvidaterexportfranetttullager.5.2894757916870c7915cc84.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elektroniskutlamningssedelvidaterexportfranetttullager.5.2894757916870c7915cc84.html Tue, 12 Mar 2019 12:30:00 +0100 Nya tullkodexen – vad händer 2019? Vad händer med införandet av den nya tullkodexen och hur påverkas just ditt företag? Sedan införandet av den nya tullkodexen startade den 1 maj 2016 har flera yttre faktorer påverkat den ursprungliga införandeplanen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatullkodexenvadhander2019.5.2894757916870c7915cc6a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatullkodexenvadhander2019.5.2894757916870c7915cc6a.html Mon, 11 Mar 2019 10:52:04 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.2894757916870c7915cc5d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.2894757916870c7915cc5d.html Mon, 11 Mar 2019 10:30:22 +0100 Hur du deklarerar försändelser av ringa värde Som vi tidigare informerat om har Tullverket  infört validering för försändelser av ringa värde som du begär tullfrihet för. Det är därför viktigt att du känner till hur du ska deklarera dessa sändningar. En försändelse av ringa värde, ska vara en försändelse som skickas direkt till dig från ett land utanför EU och som innehåller varor med ett sammanlagt värde av högst 1 600 kronor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hurdudeklarerarforsandelseravringavarde.5.2894757916870c7915cc4b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hurdudeklarerarforsandelseravringavarde.5.2894757916870c7915cc4b.html Tue, 26 Feb 2019 10:02:05 +0100 Nytt i avtalet med Japan - ursprungsförsäkran för längre tid I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan finns det en möjlighet att upprätta ursprungsförsäkringar som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungsforsakranforlangretid.5.2894757916870c7915c91e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungsforsakranforlangretid.5.2894757916870c7915c91e.html Mon, 25 Feb 2019 08:00:00 +0100 Nya dokumentkoder i Tulltaxan för ämnen med joniserande strålning Den 13 mars får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med ämnen och varor med joniserande strålning då det finns tre nya dokumentkoder att förhålla sig till vid import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html Fri, 22 Feb 2019 11:16:13 +0100 Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html Tue, 12 Feb 2019 10:35:32 +0100 Nytt i avtalet med Japan – kontroll av ursprung I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan har man kommit överens om hur tullmyndigheterna ska gå till väga för att kontrollera att varor som importeras verkligen är ursprungsvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapankontrollavursprung.5.2894757916870c7915c62c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapankontrollavursprung.5.2894757916870c7915c62c.html Tue, 12 Feb 2019 09:09:49 +0100 Så mycket beslagtog Tullverket 2018 Tullverket beslagtog mer kokain och heroin än man gjort på väldigt många år, däremot minskade beslagen av flera andra narkotikatyper i omfattning. Det är några av de saker som framgår av Tullverkets beslagsstatistik för 2018 som presenteras idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html Tue, 05 Feb 2019 10:39:31 +0100 Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114 Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html Fri, 01 Feb 2019 14:49:58 +0100 Vidaresänder du GSP-varor? Den 1 februari träder två nya avtal i kraft som gör det möjligt att använda Rex-systemet för att vidaresända GSP-varor även till och från Norge och Schweiz. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vidaresanderdugspvaror.5.2894757916870c7915c53b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vidaresanderdugspvaror.5.2894757916870c7915c53b.html Fri, 01 Feb 2019 13:51:20 +0100 Tullräkningen har fått nytt utseende Tullräkningen för tullräkningsvecka 1904 ser lite annorlunda ut än tidigare. Ändringen är ett steg för att minska Tullverkets miljöpåverkan gällande pappersutskrifter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrakningenharfattnyttutseende.5.2894757916870c7915c52e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrakningenharfattnyttutseende.5.2894757916870c7915c52e.html Tue, 29 Jan 2019 12:50:40 +0100 Nytt i avtalet med Japan – importörens kunskap Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanimportorenskunskap.5.2894757916870c7915c3be.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanimportorenskunskap.5.2894757916870c7915c3be.html Tue, 15 Jan 2019 14:37:51 +0100 Nytt i avtalet med Japan – ursprungskriterier Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html Tue, 15 Jan 2019 10:06:22 +0100 Rätt ursprungsintyg från GSP-länder Från och med i år är det fler länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för de GSP-länder du importerar från. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html Tue, 08 Jan 2019 11:27:00 +0100 Frihandelsavtalet med Japan kan snart börja användas Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan väntas träda i kraft den 1 februari 2019. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html Thu, 20 Dec 2018 09:38:26 +0100 Certifikat från Turkiet utan underskrift Vi har tidigare informerat om att certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet inte kan godtas. Nu har EU-kommissionen och Turkiet kommit överens om en lösning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html Mon, 17 Dec 2018 11:21:47 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 61:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html Mon, 17 Dec 2018 11:11:38 +0100 Ny version av KN för 2019 Från den 1 januari 2019 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html Wed, 12 Dec 2018 14:24:30 +0100 Nya beloppsgränser från 1 januari 2019 Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2019.5.5b650cc5167830f65e529e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyabeloppsgranserfran1januari2019.5.5b650cc5167830f65e529e.html Mon, 26 Nov 2018 15:16:22 +0100 Validering för försändelser av ringa värde Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html Wed, 21 Nov 2018 14:12:25 +0100 Tullagers införande i mål Efter lite mer än ett års övergångsperiod är nu det nya tullagerförfarandet infört. Den 1 november var sista dagen för näringslivet att gå över till den nya hanteringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html Mon, 05 Nov 2018 13:21:18 +0100 Tips för dig som lämnar tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet Lämnar du tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet? Så här gör du för att det ska bli rätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html Thu, 01 Nov 2018 10:45:45 +0100 Ändrade öppettider Från och med 1 november ändrar vi våra öppettider till Tullsvar temporärt fram till årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradeoppettider.5.10448d116681449bad326.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradeoppettider.5.10448d116681449bad326.html Wed, 31 Oct 2018 11:18:52 +0100 Kravet på bestyrkande av elektroniska tulldeklarationer tas bort Tullverket har beslutat att ta bort kravet på bestyrkande av fysisk person vid signering av elektroniska tulldeklarationer. Den elektroniska underskriften sker vanligtvis med dosa och smartkort. Beslutet innebär en möjlighet att i större utsträckning skapa förutsättningar för automatisering av tulldeklarationer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html Mon, 29 Oct 2018 12:06:18 +0100 Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis Den 1 november ersätts dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen.   http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html Mon, 22 Oct 2018 13:16:58 +0200 Använd rätt förfarandekod vid befordran av varor I samband med införandet av nya tullagerförfarandet har Tullverket uppmärksammat att fel förfarandekoder används då varor befordras från ett tullager till ett annat tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html Fri, 12 Oct 2018 15:00:12 +0200 Kvotansökningar för stålvaror kan du nu söka automatiskt via TDS Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0 %. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän nu. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html Thu, 11 Oct 2018 14:57:47 +0200 Övergång tullager och anläggning för tillfällig lagring - att göra om du får ny godslokalkod I de fall ditt företag får en ny godslokalkod, i samband med övergången till det nya tullagerförfarandet eller anläggning för tillfällig lagring, kan du behöva anmäla vissa kopplingar för att den nya hanteringen ska fungera. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangtullagerochanlaggningfortillfalliglagringattgoraomdufarnygodslokalkod.5.4481397d16411b86465189b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/overgangtullagerochanlaggningfortillfalliglagringattgoraomdufarnygodslokalkod.5.4481397d16411b86465189b.html Wed, 10 Oct 2018 08:00:13 +0200 Tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager upphör Från och med 1 november 2018 upphör alla förenklingar/tillstånd som bygger på lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html Wed, 29 Aug 2018 09:33:49 +0200 Webbseminarium anläggning för tillfällig lagring Under webbseminariet kan du lära dig mer om den nya hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring. Seminarierna genomförs vid tre olika tillfällen i september beroende på vilket transportslag varorna ankommer med: väg, flyg eller sjö. I webbseminariet kan du passa på att ställa skriftliga frågor via en chatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumanlaggningfortillfalliglagring.5.4481397d16411b864657ee.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumanlaggningfortillfalliglagring.5.4481397d16411b864657ee.html Fri, 17 Aug 2018 15:06:23 +0200 Charlotte Svensson blir ny generaltulldirektör och chef för Tullverket Regeringen har idag utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och tillträder sin nya tjänst den 15 oktober. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html Mon, 02 Jul 2018 11:25:57 +0200 Krav på att GSP-länder använder Rex-systemet fullt ut från 1 juli 2018 Under 2017 började systemet med registrerade exportörer Rex att användas inom GSP, det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. De olika GSP-länderna ansluter sig allt eftersom till systemet, och tanken är att alla länder ska vara anslutna i juni 2020. De länder som skulle ha anslutit  sig 1 januari 2017 har nu kravet på sig att helt gå över till Rex-systemet senast 1 juli 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpaattgsplanderanvanderrexsystemetfulltutfran1juli2018.5.4481397d16411b86465300.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpaattgsplanderanvanderrexsystemetfulltutfran1juli2018.5.4481397d16411b86465300.html Thu, 14 Jun 2018 13:57:11 +0200 Samlad garanti är ett viktigt första steg – men du behöver också tillstånd till det förfarande du vill använda Du som söker tillstånd till samlad garanti måste också tänka på att söka tillstånd till det förfarande garantin ska gälla för. Det räcker inte med att ha skrivit in i det i ansökan om samlad garanti. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samladgarantiarettviktigtforstastegmendubehoverocksatillstandtilldetforfarandeduvillanvanda.5.4b9cdbde163ab2c5bdc3b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samladgarantiarettviktigtforstastegmendubehoverocksatillstandtilldetforfarandeduvillanvanda.5.4b9cdbde163ab2c5bdc3b7.html Wed, 13 Jun 2018 13:53:29 +0200 Ny skatt på vissa nikotinprodukter Den 1 juli 2018 införs en ny skatt på vissa nikotinprodukter. Exempel på nikotinprodukter är e-vätskor, som exempelvis ska användas i e-cigaretter, eller andra nikotinhaltiga produkter som nikotintuggummi eller nikotinspray. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyskattpavissanikotinprodukter.5.4b9cdbde163ab2c5bdc364.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyskattpavissanikotinprodukter.5.4b9cdbde163ab2c5bdc364.html Tue, 05 Jun 2018 08:38:25 +0200 Inga fler utskick av rapporten Klarerade förenklade deklarationer Du som har tillstånd till förenklad deklaration, tillståndskod EUSDE, TVFDE eller TVFDO har tidigare fått rapporten "Klarerade förenklade deklarationer”.  Dock har Tullverket beslutat att från den 1 oktober 2018 inte längre skicka ut rapporten ”Klarerade förenklade deklarationer”  till tillståndshavare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingaflerutskickavrapportenklareradeforenkladedeklarationer.5.4b9cdbde163ab2c5bdc22c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingaflerutskickavrapportenklareradeforenkladedeklarationer.5.4b9cdbde163ab2c5bdc22c.html Thu, 24 May 2018 13:37:17 +0200 Göran Ekström blir vikarierande generaltulldirektör Regeringen har idag tillsatt Göran Ekström som vikarierande generaltulldirektör och chef för Tullverket. Han tillträder sin tjänst den 1 juni och har ett förordnande som sträcker sig som längst till den 31 oktober 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/goranekstromblirvikarierandegeneraltulldirektor.5.285c35fd161749ca47c1117.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/goranekstromblirvikarierandegeneraltulldirektor.5.285c35fd161749ca47c1117.html Wed, 16 May 2018 09:20:33 +0200 Nya dokumentkoder för skjutvapen och ammunition Den 15 juni får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med skjutvapen och ammunition. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderforskjutvapenochammunition.5.285c35fd161749ca47cf30.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderforskjutvapenochammunition.5.285c35fd161749ca47cf30.html Tue, 08 May 2018 10:56:16 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 60:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.285c35fd161749ca47ce1b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.285c35fd161749ca47ce1b.html Tue, 08 May 2018 10:15:25 +0200 Så betalar du tullräkningarna enklast i sommar För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sabetalardutullrakningarnaenklastisommar.5.285c35fd161749ca47ce0e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sabetalardutullrakningarnaenklastisommar.5.285c35fd161749ca47ce0e.html Tue, 27 Mar 2018 10:57:24 +0200 Ny validering för tullager Från och med den 23 april kommer vi att validera att garantireferens finns med i tulldeklarationen vid hänförande till tullagerförfarandet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvalideringfortullager.5.285c35fd161749ca47c862.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvalideringfortullager.5.285c35fd161749ca47c862.html Thu, 15 Mar 2018 09:29:01 +0100 GSP-länder utan ursprungsintyg från januari 2018 EU-kommissionen har meddelat att 15 GSP-länder som skulle ha gått över till Rex under 2017 ännu inte har gjort det. Länderna har inte heller begärt förlängning av sin övergångsperiod, vilket innebär att länderna just nu inte kan upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gsplanderutanursprungsintygfranjanuari2018.5.285c35fd161749ca47c731.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gsplanderutanursprungsintygfranjanuari2018.5.285c35fd161749ca47c731.html Thu, 15 Mar 2018 09:00:31 +0100 Rätt ursprungsintyg från olika GSP-länder Från och med i år finns det länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan kan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det är viktigt att du tar reda på vilka ursprungsintyg som gäller från de GSP-länder du importerar från. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfranolikagsplander.5.285c35fd161749ca47c740.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfranolikagsplander.5.285c35fd161749ca47c740.html Tue, 13 Mar 2018 16:08:44 +0100 Ursprungsdeklarationen och returvaror i Ceta-avtalet Här kan du läsa om vilket ursprungsland du kan ange i de ursprungsdeklarationer som används för att styrka ursprung i handeln mellan EU och Kanada, och hur du ansöker om förmånsbehandling för EU-varor som kommer i retur från Kanada. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ursprungsdeklarationenochreturvaroricetaavtalet.5.285c35fd161749ca47c682.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ursprungsdeklarationenochreturvaroricetaavtalet.5.285c35fd161749ca47c682.html Tue, 13 Mar 2018 15:14:32 +0100 Tullverket efterfrågar pengar till förstärkta tullkontroller Tullverket har lämnat in budgetunderlaget för 2019–2021 till regeringen. I budgetunderlaget beskrivs Tullverkets nuvarande situation och framtida utmaningar. För åren 2019–2021 begär Tullverket extra anslag om totalt 299 miljoner kronor till framför allt ökade tullkontroller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketefterfragarpengartillforstarktatullkontroller.5.285c35fd161749ca47c678.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketefterfragarpengartillforstarktatullkontroller.5.285c35fd161749ca47c678.html Tue, 13 Mar 2018 08:29:01 +0100 Ny anmärkning för djurfoder Det finns en ny text till de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) för djurfoder till kapitel 23. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyanmarkningfordjurfoder.5.285c35fd161749ca47c619.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyanmarkningfordjurfoder.5.285c35fd161749ca47c619.html Thu, 08 Feb 2018 07:59:11 +0100 Klareringsexpeditionen i Hån ändrar öppettider 1 april 2018 Expeditionen kortar ner öppettiderna genom att hålla stängt nattetid från den 1 april 2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klareringsexpeditionenihanandraroppettider1april2018.5.1595a16515ebddfed512f08.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klareringsexpeditionenihanandraroppettider1april2018.5.1595a16515ebddfed512f08.html Wed, 31 Jan 2018 08:00:00 +0100 Förteckningen över luftfartsutrusning från TFS till webben Det är i vissa fall möjligt att importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forteckningenoverluftfartsutrusningfrantfstillwebben.5.1595a16515ebddfed512dbb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forteckningenoverluftfartsutrusningfrantfstillwebben.5.1595a16515ebddfed512dbb.html Tue, 30 Jan 2018 16:57:36 +0100 Särskilda koder för CED vid återimport från Norge och vid provsändningar Du som återimporterar redan veterinärkontrollerade varor från Norge och du som importerar provsändningar behöver fylla i särskilda koder i importdeklarationen för att din deklaration inte ska avvisas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sarskildakoderforcedvidaterimportfrannorgeochvidprovsandningar.5.1595a16515ebddfed512dd7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sarskildakoderforcedvidaterimportfrannorgeochvidprovsandningar.5.1595a16515ebddfed512dd7.html Fri, 26 Jan 2018 08:19:42 +0100 Världstulldagen 2018 – En säker affärsmiljö för ekonomisk utveckling Den 26 januari är det Världstulldagen 2018. Generalsekreteraren för Världstullorganisationen (WCO), Kunio Mikuriya, har tillkännagett att 2018 kommer att ägnas åt att stärka säkerheten i näringslivet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2018ensakeraffarsmiljoforekonomiskutveckling.5.1595a16515ebddfed512a12.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/varldstulldagen2018ensakeraffarsmiljoforekonomiskutveckling.5.1595a16515ebddfed512a12.html Tue, 16 Jan 2018 15:25:17 +0100 Innan du ansöker om tullfrihet (TVTFT) – kontrollera om vetenskapliga instrument och apparater är tullfria Tullverket får ofta in ansökningar om tillstånd till tullfri import för vetenskapliga instrument och apparater som redan är tullfria och inte behöver något tillstånd. Var därför noga med att kontrollera varans varukod innan du ansöker om tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/innanduansokeromtullfrihettvtftkontrolleraomvetenskapligainstrumentochapparaterartullfria.5.1595a16515ebddfed512b40.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/innanduansokeromtullfrihettvtftkontrolleraomvetenskapligainstrumentochapparaterartullfria.5.1595a16515ebddfed512b40.html Tue, 16 Jan 2018 09:39:28 +0100 ”Canada/EU” i ursprungsdeklarationer inom Ceta Oftast anges ett ursprung inom EU som ”EU” i ursprungsdeklarationer – men du som exporterar ursprungsvaror till Kanada inom Ceta-avtalet ska istället ange ”Canada/EU”. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/canadaeuiursprungsdeklarationerinomceta.5.1595a16515ebddfed512b09.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/canadaeuiursprungsdeklarationerinomceta.5.1595a16515ebddfed512b09.html Wed, 20 Dec 2017 14:59:04 +0100 Inga GSP-förmåner för Ukraina Från och med den 1 januari 2018 får Ukraina inte längre någon förmånstull genom det allmänna preferenssystemet GSP. Anledningen är att det nu finns ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingagspformanerforukraina.5.1595a16515ebddfed51248d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingagspformanerforukraina.5.1595a16515ebddfed51248d.html Wed, 13 Dec 2017 11:19:42 +0100 Nya möjligheter att överföra varor under förfarandet slutanvändning Det finns numera två olika möjligheter att överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person för varor som du har importerat för slutanvändning. Du kan använda dig av delöverföring eller full överföring. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyamojligheterattoverforavarorunderforfarandetslutanvandning.5.1595a16515ebddfed5121cb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyamojligheterattoverforavarorunderforfarandetslutanvandning.5.1595a16515ebddfed5121cb.html Tue, 12 Dec 2017 15:06:34 +0100 Hög tid att ansöka om Rex Behöver ditt företag bli registrerad exportör, Rex? Nu är det hög tid att ansöka om att bli registrerad exportör eftersom de övergångslösningar som har funnits under 2017 upphör att gälla vid årsskiftet 2017–2018. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hogtidattansokaomrex.5.1595a16515ebddfed51215b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hogtidattansokaomrex.5.1595a16515ebddfed51215b.html Tue, 12 Dec 2017 14:16:08 +0100 Därför avvisar vi importdeklarationer Idag blir många importdeklarationer avvisade. Det är då du som deklarant som måste komplettera deklarationen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/darforavvisarviimportdeklarationer.5.1595a16515ebddfed5121a1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/darforavvisarviimportdeklarationer.5.1595a16515ebddfed5121a1.html Tue, 12 Dec 2017 14:15:35 +0100 Lär dig mer om tull i vår Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullivar.5.1595a16515ebddfed512194.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullivar.5.1595a16515ebddfed512194.html Mon, 11 Dec 2017 09:26:45 +0100 Nyheter i Tulltaxan Tulltaxan uppgraderades under november månad 2017. Flera förbättringar har gjort den webbaserade söktjänsten mer användarvänlig än tidigare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyheteritulltaxan.5.1595a16515ebddfed512090.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyheteritulltaxan.5.1595a16515ebddfed512090.html Fri, 08 Dec 2017 08:19:57 +0100 Vad innebär brexit för svensk handel med Storbritannien? Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien. Mycket är i dagsläget oklart, men vi ska försöka ge en bild av i vilken riktning förhandlingar och resonemang går och hur du kan förbereda dig. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebarbrexitforsvenskhandelmedstorbritannien.5.1595a16515ebddfed511e70.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadinnebarbrexitforsvenskhandelmedstorbritannien.5.1595a16515ebddfed511e70.html Thu, 30 Nov 2017 16:01:12 +0100 Enbart två typer av tillstånd ska sökas i Systemet för tullbeslut Från och med den 1 december ska Systemet för tullbeslut bara användas för tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration, samt tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater. Alla andra tillstånd rekommenderar vi att du tills vidare söker via webbansökan eller blankett. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enbarttvatyperavtillstandskasokasisystemetfortullbeslut.5.1595a16515ebddfed511d6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/enbarttvatyperavtillstandskasokasisystemetfortullbeslut.5.1595a16515ebddfed511d6d.html Thu, 23 Nov 2017 10:57:24 +0100 Nytt sätt att beräkna antidumpningstull och utjämningstull för solpaneler Från den 1 oktober delas solpaneler upp på två varianter med olika varukoder och olika beräkningsgrunder för antidumpningstull och utjämningstull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattberaknaantidumpningstullochutjamningstullforsolpaneler.5.1595a16515ebddfed51197f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattberaknaantidumpningstullochutjamningstullforsolpaneler.5.1595a16515ebddfed51197f.html Tue, 21 Nov 2017 14:08:02 +0100 Kom ihåg att deklarera dokumentkod för ursprungsbevis i importdeklarationen Du som yrkar på tullfrihet eller tullnedsättning måste alltid deklarera en korrekt dokumentkod för ursprungsbevis. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattdeklareradokumentkodforursprungsbevisiimportdeklarationen.5.1595a16515ebddfed511899.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattdeklareradokumentkodforursprungsbevisiimportdeklarationen.5.1595a16515ebddfed511899.html Fri, 17 Nov 2017 13:39:33 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595a16515ebddfed511802.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595a16515ebddfed511802.html Fri, 17 Nov 2017 13:15:57 +0100 Se över dina varukoder inför årsskiftet Du som har tillstånd till aktiv förädling måste tänka på att se över dina varukoder i god tid före årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/seoverdinavarukoderinforarsskiftet.5.1595a16515ebddfed511843.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/seoverdinavarukoderinforarsskiftet.5.1595a16515ebddfed511843.html Wed, 08 Nov 2017 14:00:19 +0100 Ny version av KN för 2018 Från den 1 januari 2018 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2018.5.1595a16515ebddfed511366.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2018.5.1595a16515ebddfed511366.html Wed, 08 Nov 2017 13:52:06 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 59:e mötet i Harmonized System Committee(Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595a16515ebddfed51135a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.1595a16515ebddfed51135a.html Wed, 18 Oct 2017 16:06:24 +0200 Några förtydliganden om hur du använder Systemet för tullbeslut, CDS Systemet för tullbeslut (CDS) har nu varit i drift ett par veckor. Under denna tid har vi upplevt att det råder en viss tveksamhet kring användningen av systemet. Det handlar bland annat om hur du får tillgång till CDS och hur du vet att ansökan har kommit fram till Tullverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nagrafortydligandenomhurduanvandersystemetfortullbeslutcds.5.1595a16515ebddfed5110fb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nagrafortydligandenomhurduanvandersystemetfortullbeslutcds.5.1595a16515ebddfed5110fb.html Fri, 13 Oct 2017 16:33:34 +0200 Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketkontrollerarursprungscertifikat.5.1595a16515ebddfed51108e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketkontrollerarursprungscertifikat.5.1595a16515ebddfed51108e.html Thu, 05 Oct 2017 11:24:40 +0200 Två olika dröjsmålsräntor I och med ny lagstiftning måste vi hädanefter debitera dröjsmålsränta enligt två olika lagstiftningar. Tullverket kommer därför att debitera två olika dröjsmålsräntor i TDS, en för tull och en för annan skatt än tull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tvaolikadrojsmalsrantor.5.1595a16515ebddfed51418.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tvaolikadrojsmalsrantor.5.1595a16515ebddfed51418.html Wed, 04 Oct 2017 11:22:00 +0200 Nu är Systemet för tullbeslut igång Den 2 oktober togs EU:s nya system för tullbeslut i drift. I fortsättningen är det via detta system du ska söka merparten av de tillstånd som styrs av den EU-gemensamma lagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuarsystemetfortullbeslutigang.5.1595a16515ebddfed51521.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuarsystemetfortullbeslutigang.5.1595a16515ebddfed51521.html Fri, 29 Sep 2017 15:16:08 +0200 Ceta började tillämpas 21 september Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, har nu börjat tillämpas provisoriskt. Det betyder att du kan exportera ursprungsvaror som omfattas av avtalet till Kanada och importera ursprungsvaror från Kanada och få förmån för dessa. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjadetillampas21september.5.1595a16515ebddfed512c2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjadetillampas21september.5.1595a16515ebddfed512c2.html Tue, 19 Sep 2017 10:57:37 +0200 Kom ihåg att skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem Om du från och med i höst ska söka något nytt tillstånd ska du göra det via EU:s nya tillståndssystem, CDS. Detta gäller endast för de tillstånd som styrs av EU:s lagstiftning. Längre fram kommer du också att använda systemet för att ändra i befintliga tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattskaffabehorighettilleusnyatillstandssystem.5.5c3d004415b89fa6ac72ea5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/komihagattskaffabehorighettilleusnyatillstandssystem.5.5c3d004415b89fa6ac72ea5.html Wed, 13 Sep 2017 14:21:14 +0200 Inget tillstånd för TID Det tidigare kravet på ett särskilt tillstånd för att använda Tullverkets internetdeklaration TID är borttaget. Numera krävs inget särskilt tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingettillstandfortid.5.5c3d004415b89fa6ac72bb7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ingettillstandfortid.5.5c3d004415b89fa6ac72bb7.html Tue, 05 Sep 2017 08:53:02 +0200 Bara en månad kvar – skaffa behörighet till EU:s nya tillståndssystem nu Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det hög tid att skaffa behörighet till Tullverkets e‑tjänster så att du säkert kommer in i det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/baraenmanadkvarskaffabehorighettilleusnyatillstandssystemnu.5.5c3d004415b89fa6ac717e1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/baraenmanadkvarskaffabehorighettilleusnyatillstandssystemnu.5.5c3d004415b89fa6ac717e1.html Thu, 24 Aug 2017 08:18:54 +0200 Ändringar för leverantörsdeklarationer inom EU Använder du leverantörsdeklarationer inom EU? I så fall behöver du känna till den ändring som har gjorts i genomförandeförordningen och som berör uppdelning i tid och datum samt tidsgränser för giltighet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarforleverantorsdeklarationerinomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71675.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringarforleverantorsdeklarationerinomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71675.html Tue, 22 Aug 2017 12:48:16 +0200 Ceta börjar tillämpas i september Det nya handelsavtalet mellan EU och Kanada, Ceta, kommer enligt uppgifter från EU-kommissionen att börja tillämpas provisoriskt från den 21 september 2017. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjartillampasiseptember.5.5c3d004415b89fa6ac7160a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cetaborjartillampasiseptember.5.5c3d004415b89fa6ac7160a.html Fri, 18 Aug 2017 15:33:48 +0200 Webbseminarium: Tillstånd till samlad garanti Den 5 september mellan klockan 10-11 kan du lära dig mer om tillståndet till samlad garanti. I webbseminariet kan du passa på att ställa frågor via en chatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumtillstandtillsamladgaranti.5.5c3d004415b89fa6ac715ca.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/webbseminariumtillstandtillsamladgaranti.5.5c3d004415b89fa6ac715ca.html Mon, 14 Aug 2017 09:31:12 +0200 Över 41 miljoner piratkopierade varor beslagtagna inom EU I EU beslagtogs över 41 miljoner artiklar till ett värde av 672 miljoner euro under 2016. De vanligaste förfalskade varorna är cigaretter, leksaker och livsmedel. Över 80 procent av de beslagtagna varorna kommer från Kina medan Hongkong står för nästan åtta procent. Det visar EU-kommissionens årliga rapport över piratkopierade varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over41miljonerpiratkopieradevarorbeslagtagnainomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71493.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/over41miljonerpiratkopieradevarorbeslagtagnainomeu.5.5c3d004415b89fa6ac71493.html Wed, 17 May 2017 11:01:20 +0200 Avgiftskod och dokumentkoder för kemikalieskatt införs Från den 1 juli kommer en ny punktskatt att tas ut: skatt på kemikalier i viss elektronik, så kallad kemikalieskatt. Tullverket har därför tagit fram en ny avgiftskod och nya dokumentkoder. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftskodochdokumentkoderforkemikalieskattinfors.5.5c3d004415b89fa6ac75bd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftskodochdokumentkoderforkemikalieskattinfors.5.5c3d004415b89fa6ac75bd.html