Tullverket - Vägledning klassificering http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheterforetag/nyheteromtulltaxan/nyheteromvagledningklassificering.4.1595a16515ebddfed514f2.html Nyheter om vägledning klassificering sv Tullverket SiteVision 5.1.1 Thu, 31 Oct 2019 19:34:23 +0100 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till kapitel 95 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.38f986a116db52aec8c2e6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.38f986a116db52aec8c2e6.html Wed, 26 Jun 2019 13:59:26 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering enligt KN-nr 7318 15 95 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.4e880ce616b21693f7839a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.4e880ce616b21693f7839a.html Mon, 27 May 2019 08:09:12 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändringar till kapitel 70, 82 och 85 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.42f1540316a53c05f664f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.42f1540316a53c05f664f5.html