Tullverket - Vägledning klassificering http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromtulltaxan/nyheteromvagledningklassificering.4.1595a16515ebddfed514f2.html Nyheter om vägledning klassificering sv Tullverket SiteVision 4.5.2 Fri, 04 Jan 2019 10:59:23 +0100 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till kapitel 73 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.5b650cc5167830f65e54ab.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.5b650cc5167830f65e54ab.html Thu, 03 Jan 2019 09:53:08 +0100 Förklarande anmärkning till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)  Ändring till kapitel 94 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningtilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.5b650cc5167830f65e5486.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningtilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.5b650cc5167830f65e5486.html Fri, 21 Dec 2018 09:17:56 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering enligt KN-nr 8536 69 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.5b650cc5167830f65e5421.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.5b650cc5167830f65e5421.html Thu, 29 Nov 2018 08:54:45 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till 1517 90 99 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.5342d905167502000c068.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.5342d905167502000c068.html Tue, 20 Nov 2018 09:54:01 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nr 8544 42 10 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.10448d116681449bad64e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.10448d116681449bad64e.html Mon, 22 Jan 2018 07:58:55 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nummer 8543 70 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595a16515ebddfed512bb5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595a16515ebddfed512bb5.html