Tullverket - Vägledning klassificering http://www.tullverket.se/aktuellt/nyheter/nyheterforforetag/nyheteromtulltaxan/nyheteromvagledningklassificering.4.1595a16515ebddfed514f2.html Nyheter om vägledning klassificering sv Tullverket Sitevision Wed, 15 Nov 2023 10:14:14 +0100 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till kapitel 9505 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.586d06b518b6116f9851297.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.586d06b518b6116f9851297.html