Tullverket - Tulltaxan allmänt http://www.tullverket.se/aktuellt/nyheter/nyheterforforetag/nyheteromtulltaxan/nyheteromtulltaxanallmant.4.1595a16515ebddfed514e7.html Nyheter om Tulltaxan allmänt sv Tullverket Sitevision Wed, 14 Feb 2024 14:30:00 +0100 Växtskydds- eller kvalitetskontroll Lathund för deklarationer av blandad vara http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vaxtskyddsellerkvalitetskontroll.5.586d06b518b6116f985390ac.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vaxtskyddsellerkvalitetskontroll.5.586d06b518b6116f985390ac.html Wed, 14 Feb 2024 14:30:00 +0100 Växtskyddskontroller Lathund för deklarationer http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vaxtskyddskontroller.5.586d06b518b6116f985390a0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vaxtskyddskontroller.5.586d06b518b6116f985390a0.html Wed, 14 Feb 2024 14:30:00 +0100 Kvalitetskontroller Lathund för deklarationer http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvalitetskontroller.5.586d06b518b6116f98539078.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvalitetskontroller.5.586d06b518b6116f98539078.html Wed, 31 Jan 2024 07:56:14 +0100 Tilläggstullar på vissa varor från USA Tillfälligt upphävande tilläggstullar http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.586d06b518b6116f9852b6f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.586d06b518b6116f9852b6f5.html Tue, 02 Jan 2024 16:25:48 +0100 Tullsuspensioner från den 1 januari Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1januari.5.586d06b518b6116f9858081.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1januari.5.586d06b518b6116f9858081.html Tue, 02 Jan 2024 16:23:19 +0100 Tullkvoter från den 1 januari Öppnande av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1januari.5.586d06b518b6116f9858073.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1januari.5.586d06b518b6116f9858073.html Tue, 12 Sep 2023 12:42:31 +0200 Importtullar Spannmålsavgifter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.3e6caad21870dc6781c4afe.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.3e6caad21870dc6781c4afe.html Fri, 28 Jul 2023 12:08:38 +0200 Tullbefrielser och handelslättnader för varor med ursprung i Ukraina Fortsättning handelsliberaliseringsåtgärder och tullbefrielser http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullbefrielserochhandelslattnaderforvarormedursprungiukraina.5.3e6caad21870dc6781c42d6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullbefrielserochhandelslattnaderforvarormedursprungiukraina.5.3e6caad21870dc6781c42d6.html Wed, 06 Jul 2022 14:49:54 +0200 Kvoter vid import av kaliumklorid och visst gödselmedel från Ryssland Den 10 juli 2022 inför EU-kommissionen enligt artikel 3i.4 i förordning (EU) 833/2014, ändrad genom förordning (EU) 2022/576 3i.4 ett undantag mot förbudet att direkt eller indirekt köpa, importera vissa varor med ursprung i Ryssland. Det kommer att vara möjligt att importera vissa förutbestämda mängder av kaliumklorid (HS-undernummer 3104 20) och visst gödselmedel (HS-undernummer 3105 20, 3105 60 och 3105 90) med ursprung Ryssland. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotervidimportavkaliumkloridochvisstgodselmedelfranryssland.5.1ab2c94518089520c941771.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotervidimportavkaliumkloridochvisstgodselmedelfranryssland.5.1ab2c94518089520c941771.html Thu, 12 May 2022 10:02:09 +0200 Sanktionsvaror till Ryssland, Belarus och Ukraina Ändring av dokumentkoder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sanktionsvarortillrysslandbelarusochukraina.5.1ab2c94518089520c94292.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sanktionsvarortillrysslandbelarusochukraina.5.1ab2c94518089520c94292.html