Tullverket - Antidumpningsinfo http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromtulltaxan/nyheteromantidumpningsinfo.4.1595a16515ebddfed514dc.html Nyheter om Antidumpningsinfo sv Tullverket SiteVision 4.5.2 Fri, 18 Jan 2019 14:42:05 +0100 Antidumpning, elcyklar från Kina Slutgiltiga antidumpnings- och utjämningstullsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningelcyklarfrankina.5.5b650cc5167830f65e595d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningelcyklarfrankina.5.5b650cc5167830f65e595d.html Wed, 16 Jan 2019 09:17:22 +0100 Antidumpning, aluminiumradiatorer från Kina Antidumpningsåtgärder förlängs http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumradiatorerfrankina.5.5b650cc5167830f65e58f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumradiatorerfrankina.5.5b650cc5167830f65e58f5.html Wed, 09 Jan 2019 14:00:19 +0100 Antidumpning, import av vissa stålprodukter Förlängd tidsfrist för skyddsåtgärdsundersökning för import av vissa stålprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningimportavvissastalprodukter.5.5b650cc5167830f65e55e0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningimportavvissastalprodukter.5.5b650cc5167830f65e55e0.html Tue, 18 Dec 2018 14:17:47 +0100 Antidumpning, peroxosulfater (persulfater) från Kina Inledande översyn antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningperoxosulfaterpersulfaterfrankina.5.5b650cc5167830f65e53cc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningperoxosulfaterpersulfaterfrankina.5.5b650cc5167830f65e53cc.html Fri, 14 Dec 2018 16:25:09 +0100 Antidumpning, keramiska plattor från Kina Ändring företagsnamn http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkeramiskaplattorfrankina.5.5b650cc5167830f65e5313.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkeramiskaplattorfrankina.5.5b650cc5167830f65e5313.html Thu, 06 Dec 2018 20:30:10 +0100 Antidumpning, biodiesel från Indonesien Inledande antisubventionsundersökningar http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfranindonesien.5.5b650cc5167830f65e533.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfranindonesien.5.5b650cc5167830f65e533.html Thu, 06 Dec 2018 20:26:48 +0100 Antidumpning, rör av duktilt järn från Indien Inledande partiell interimsöversyn utjämningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningroravduktiltjarnfranindien.5.5b650cc5167830f65e526.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningroravduktiltjarnfranindien.5.5b650cc5167830f65e526.html Mon, 03 Dec 2018 09:04:21 +0100 Antidumpning, glasfibervävnader med öppna maskor från Indien Period för antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor utökas http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningglasfibervavnadermedoppnamaskorfranindien.5.5342d905167502000c011c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningglasfibervavnadermedoppnamaskorfranindien.5.5342d905167502000c011c.html Mon, 03 Dec 2018 08:58:42 +0100 Antidumpning, citronsyra från Kina Företaget COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd, har ändrat namn till COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcitronsyrafrankina.5.5342d905167502000c010e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcitronsyrafrankina.5.5342d905167502000c010e.html Wed, 31 Oct 2018 17:03:00 +0100 Antidumpning, vissa däck, andra än massivdäck av gummi, nya eller regummerade, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar från Kina Provisoriska antidumpningstullar kommer slutgiltigt tas ut http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissadackandraanmassivdackavgumminyaellerregummeradeavsadanaslagsomanvandspabussarellerlastbilarfrankina.5.10448d116681449bad3c9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissadackandraanmassivdackavgumminyaellerregummeradeavsadanaslagsomanvandspabussarellerlastbilarfrankina.5.10448d116681449bad3c9.html Thu, 16 Mar 2017 09:13:58 +0100 Antidumpning, solcellsmoduler och väsentliga komponenter från Kina Återtagande åtagande antidumpnings- och antisubventionsförfaranden http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsolcellsmodulerochvasentligakomponenterfrankina.5.3505c0ef15ad0f786642c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsolcellsmodulerochvasentligakomponenterfrankina.5.3505c0ef15ad0f786642c.html