Tullverket - Antidumpningsinfo http://www.tullverket.se/aktuellt/nyheter/nyheterforforetag/nyheteromtulltaxan/nyheteromantidumpningsinfo.4.1595a16515ebddfed514dc.html Nyheter om Antidumpningsinfo sv Tullverket Sitevision Wed, 21 Feb 2024 15:20:51 +0100 Antidumpning, biodiesel från Argentina Inledande översyn antisubventionsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfranargentina.5.586d06b518b6116f9854fbdb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfranargentina.5.586d06b518b6116f9854fbdb.html Wed, 21 Feb 2024 07:39:19 +0100 Antidumpning, vissa glasfibervävnader med öppna maskor från Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand Förlängning slutgiltig antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissaglasfibervavnadermedoppnamaskorfrankinaindienindonesienmalaysiataiwanochthailand.5.586d06b518b6116f9854f341.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissaglasfibervavnadermedoppnamaskorfrankinaindienindonesienmalaysiataiwanochthailand.5.586d06b518b6116f9854f341.html Wed, 21 Feb 2024 07:33:04 +0100 Antidumpning, blandningar av karbamid och ammoniumnitrat från Ryssland, Trinidad, Tobago och USA Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningblandningaravkarbamidochammoniumnitratfranrysslandtrinidadtobagoochusa.5.586d06b518b6116f9854f319.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningblandningaravkarbamidochammoniumnitratfranrysslandtrinidadtobagoochusa.5.586d06b518b6116f9854f319.html Wed, 21 Feb 2024 06:48:25 +0100 Antidumpning, elcyklar från Kina Översyn antidumpnings- och antisubventionsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningelcyklarfrankina.5.586d06b518b6116f9854e4d3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningelcyklarfrankina.5.586d06b518b6116f9854e4d3.html Tue, 20 Feb 2024 18:37:39 +0100 Antidumpning, strykbrädor från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningstrykbradorfrankina.5.586d06b518b6116f9854e4ac.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningstrykbradorfrankina.5.586d06b518b6116f9854e4ac.html Fri, 16 Feb 2024 15:52:56 +0100 Antidumpning, aluminiumradiatorer från Kina Inledande översyn antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumradiatorerfrankina.5.586d06b518b6116f9854726a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumradiatorerfrankina.5.586d06b518b6116f9854726a.html Fri, 16 Feb 2024 15:49:49 +0100 Antidumpning, vulstplattjärn från Kina och Turkiet Införande slutgiltig antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvulstplattjarnfrankinaochturkiet.5.586d06b518b6116f9854725c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvulstplattjarnfrankinaochturkiet.5.586d06b518b6116f9854725c.html Thu, 01 Feb 2024 07:09:00 +0100 Antidumpning, alkylfosfatestrar från Kina Inledande antisubventionsförfarande http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningalkylfosfatestrarfrankina.5.586d06b518b6116f9852b87c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningalkylfosfatestrarfrankina.5.586d06b518b6116f9852b87c.html Thu, 01 Feb 2024 07:00:00 +0100 Antidumpning, melamin från Kina Inledande partiell interimsöversyn antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmelaminfrankina.5.586d06b518b6116f9852b84e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmelaminfrankina.5.586d06b518b6116f9852b84e.html Wed, 31 Jan 2024 08:06:46 +0100 Antidumpning, biodiesel från Kina Inledande antidumpningsåtgärderundersökning http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfrankina.5.586d06b518b6116f9852b746.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfrankina.5.586d06b518b6116f9852b746.html Wed, 31 Jan 2024 07:27:24 +0100 Antidumpning, vissa däck av gummi som används på bussar eller lastbilar från Kina Inledande interimsöversyn antidumpnings- och antisubventionsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissadackavgummisomanvandspabussarellerlastbilarfrankina.5.586d06b518b6116f9852b667.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissadackavgummisomanvandspabussarellerlastbilarfrankina.5.586d06b518b6116f9852b667.html Wed, 31 Jan 2024 07:15:28 +0100 Antidumpning, elcyklar från Kina Nytt samarbetsvilligt företag http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningelcyklarfrankina.5.586d06b518b6116f9852b618.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningelcyklarfrankina.5.586d06b518b6116f9852b618.html Wed, 31 Jan 2024 06:00:00 +0100 Antidumpning, triklorisocyanursyra från Kina Återkallad begäran översyn avseende ny exportör http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtriklorisocyanursyrafrankina.5.586d06b518b6116f98529ba2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtriklorisocyanursyrafrankina.5.586d06b518b6116f98529ba2.html Tue, 30 Jan 2024 07:27:19 +0100 Antidumpning, triklorisocyanursyra från Kina Förlängd antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtriklorisocyanursyrafrankina.5.586d06b518b6116f98529b5f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtriklorisocyanursyrafrankina.5.586d06b518b6116f98529b5f.html Tue, 30 Jan 2024 07:22:04 +0100 Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål från Brasilien, Iran och Ryssland Förlängd antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalfranbrasilieniranochryssland.5.586d06b518b6116f98529b39.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalfranbrasilieniranochryssland.5.586d06b518b6116f98529b39.html Tue, 30 Jan 2024 06:55:00 +0100 Antidumpning, cyklar från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcyklarfrankina.5.586d06b518b6116f98528954.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcyklarfrankina.5.586d06b518b6116f98528954.html Tue, 30 Jan 2024 06:30:00 +0100 Antidumpning, Polyetentereftalat (PET) från Kina Införande provisorisk antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningpolyetentereftalatpetfrankina.5.586d06b518b6116f9852892e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningpolyetentereftalatpetfrankina.5.586d06b518b6116f9852892e.html Mon, 29 Jan 2024 15:10:18 +0100 Antidumpning, melamin från Kina Förändring antidumpningåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmelaminfrankina.5.586d06b518b6116f98528236.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmelaminfrankina.5.586d06b518b6116f98528236.html Mon, 29 Jan 2024 09:31:48 +0100 Antidumpning, rör av duktilt gjutjärn från Indien Ändring av slutgiltig antidumpningsåtgärd http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningroravduktiltgjutjarnfranindien.5.586d06b518b6116f985281dc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningroravduktiltgjutjarnfranindien.5.586d06b518b6116f985281dc.html Mon, 29 Jan 2024 07:23:05 +0100 Antidumpning, vissa fästdon av järn eller stål från Kina Nytt samarbetsvilligt företag http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissafastdonavjarnellerstalfrankina.5.586d06b518b6116f98527f8f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissafastdonavjarnellerstalfrankina.5.586d06b518b6116f98527f8f.html Mon, 29 Jan 2024 07:12:30 +0100 Antidumpning, erytritol från Kina Inledande antidumpningsundersökning http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningerytritolfrankina.5.586d06b518b6116f98527f4f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningerytritolfrankina.5.586d06b518b6116f98527f4f.html Tue, 21 Nov 2023 06:33:00 +0100 Antidumpning, vävda och/eller sydda glasfibermaterial från Egypten, Kina och Turkiet Nytt företag http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvavdaochellersyddaglasfibermaterialfranegyptenkinaochturkiet.5.586d06b518b6116f98513be.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvavdaochellersyddaglasfibermaterialfranegyptenkinaochturkiet.5.586d06b518b6116f98513be.html