Tullverket - IT-system framtida förändringar http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromitsystemframtidaforandringar.4.1595a16515ebddfed514c6.html Nyheter om IT-system framtida förändringar sv Tullverket SiteVision 4.5.2 Mon, 03 Dec 2018 08:46:58 +0100 Sidan It-system, tillfällig lagring har uppdaterats Sidan It-system, tillfällig lagring har uppdaterats med länkar till tekniska specifikationer och deklarationshandledning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sidanitsystemtillfalliglagringharuppdaterats.5.5342d905167502000c089.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sidanitsystemtillfalliglagringharuppdaterats.5.5342d905167502000c089.html