Tullverket - EDI tekniska förutsättningar http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheterforetag/nyheteromeditekniskaforutsattningar.4.1595a16515ebddfed514b0.html Nyheter om EDI tekniska förutsättningar sv Tullverket SiteVision 4.5.5.2 Tue, 16 Apr 2019 11:36:22 +0200 Svarskodlistan för TDR050 En ny version av svarskodlistan för TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.2894757916870c7915c1552.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.2894757916870c7915c1552.html Tue, 11 Dec 2018 15:57:19 +0100 Ny webbstruktur för er som deklarerar digitalt För att det ska bli tydligare hur man ansluter sig till Tullverkets EDI-system för alla som vill deklarera digitalt har informationen på tullverket.se fått en ny struktur. Inget innehåll har försvunnit – men en del information har bytt plats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html Wed, 10 Oct 2018 16:08:46 +0200 Information angående säker kommunikation för elektroniskt informationsutbyte med Tullverket Avveckling av osäkra krypeteringsalgoritmer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html Wed, 10 Oct 2018 15:44:04 +0200 Nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se Det finns ett nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html Tue, 27 Mar 2018 09:19:56 +0200 SCTS–CWHOA, SCTS-CWHOP Följande ändringar har gjorts i SCTS-CWHOA och SCTS-CWHOP http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoasctscwhop.5.285c35fd161749ca47c84a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sctscwhoasctscwhop.5.285c35fd161749ca47c84a.html Tue, 20 Feb 2018 13:23:31 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.285c35fd161749ca47c247.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.285c35fd161749ca47c247.html