Tullverket - Nyheter http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheterforetag.4.1595a16515ebddfed514a7.html Nyheter från Tullverket sv Tullverket SiteVision 8.2.2 Wed, 04 Aug 2021 15:55:00 +0200 Antidumpning, regnbåge från Turkiet Namnändring http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningregnbagefranturkiet.5.1595e959179a7cfd5c7cac.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningregnbagefranturkiet.5.1595e959179a7cfd5c7cac.html Wed, 04 Aug 2021 11:00:00 +0200 Antidumpning, natriumcyklamat från Kina och Indonesien Inledande översyn antidumpningsåtgärd http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningnatriumcyklamatfrankinaochindonesien.5.1595e959179a7cfd5c7c83.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningnatriumcyklamatfrankinaochindonesien.5.1595e959179a7cfd5c7c83.html Wed, 04 Aug 2021 09:00:00 +0200 Antidumpning, triklorisocyanursyra från Kina Upphävd antidumpningstull översyn och registrering av import http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtriklorisocyanursyrafrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c9d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningtriklorisocyanursyrafrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c9d.html Tue, 03 Aug 2021 13:51:53 +0200 Antidumpning, kallvalsade platta produkter av stål från Kina och Ryssland Inledande översyn antidumpningsåtgärd http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkallvalsadeplattaprodukteravstalfrankinaochryssland.5.1595e959179a7cfd5c7c6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkallvalsadeplattaprodukteravstalfrankinaochryssland.5.1595e959179a7cfd5c7c6d.html Tue, 03 Aug 2021 13:39:13 +0200 Antidumpning, vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissaprodukteravandlosaglasfiberfilamentfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c5e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissaprodukteravandlosaglasfiberfilamentfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c5e.html Mon, 02 Aug 2021 14:49:35 +0200 Antidumpning, vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissavarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalellerannatlegeratstalfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c50.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissavarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalellerannatlegeratstalfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c50.html Mon, 02 Aug 2021 14:43:51 +0200 Antidumpning, okouméplywood från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningokoumeplywoodfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c42.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningokoumeplywoodfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7c42.html Mon, 02 Aug 2021 09:13:05 +0200 Tilläggstullar på vissa varor från USA Upphävda tilläggstullar http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.1595e959179a7cfd5c7c35.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.1595e959179a7cfd5c7c35.html Mon, 02 Aug 2021 08:54:09 +0200 Antidumpning, biodiesel från USA och Kanada Införande slutgiltig utjämnings- och antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfranusaochkanada.5.1595e959179a7cfd5c7c1a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbiodieselfranusaochkanada.5.1595e959179a7cfd5c7c1a.html Thu, 29 Jul 2021 13:45:11 +0200 Antidumpning, armeringsjärn från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningarmeringsjarnfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7bee.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningarmeringsjarnfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7bee.html Thu, 29 Jul 2021 13:32:13 +0200 Antidumpning, aspartam från Kina Inledande översyn antidumpningsåtgärd http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaspartamfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7bfa.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaspartamfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7bfa.html Thu, 15 Jul 2021 14:24:05 +0200 Från och med 1 augusti beskattas all tobak med tobaksskatt Från och med den 1 augusti 2021 kommer alla tobaksvaror, även all så kallad ”övrig tobak”, beskattas med tobaksskatt. Det innebär att den som importerar övrig tobak behöver vara en godkänd lagerhållare för att undvika punktskatt vid importtillfället. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/franochmed1augustibeskattasalltobakmedtobaksskatt.5.1595e959179a7cfd5c7b8b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/franochmed1augustibeskattasalltobakmedtobaksskatt.5.1595e959179a7cfd5c7b8b.html Thu, 08 Jul 2021 06:21:58 +0200 Antidumpning, svetsade rör av järn eller olegerat stål från Kina, Ryssland och Belarus Förlängning slutgiltiga antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsvetsaderoravjarnellerolegeratstalfrankinarysslandochbelarus.5.1595e959179a7cfd5c7add.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsvetsaderoravjarnellerolegeratstalfrankinarysslandochbelarus.5.1595e959179a7cfd5c7add.html Thu, 08 Jul 2021 06:21:40 +0200 Antidumpning, mononatriumglutamat från Kina och Indonesien Förlängning slutgiltiga antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmononatriumglutamatfrankinaochindonesien.5.1595e959179a7cfd5c7ad0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmononatriumglutamatfrankinaochindonesien.5.1595e959179a7cfd5c7ad0.html Wed, 07 Jul 2021 13:19:00 +0200 Antidumpning, kisel från Kina Inledande översyn antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkiselfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7ac2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkiselfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7ac2.html Wed, 07 Jul 2021 13:12:41 +0200 Antidumpning, sömlösa rör av järn eller stål från Kina Ogiltigförklarande och upphävande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsomlosaroravjarnellerstalfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7aae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsomlosaroravjarnellerstalfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7aae.html Wed, 07 Jul 2021 09:29:53 +0200 Antidumpning, citronsyra från Kina och Malaysia Förlängda slutliga antidumpningstullar http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcitronsyrafrankinaochmalaysia.5.1595e959179a7cfd5c7aa2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningcitronsyrafrankinaochmalaysia.5.1595e959179a7cfd5c7aa2.html Wed, 07 Jul 2021 09:03:49 +0200 Antidumpning, valsade platta produkter av aluminium från Kina Införande provisorisk antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvalsadeplattaprodukteravaluminiumfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7a95.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvalsadeplattaprodukteravaluminiumfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7a95.html Tue, 06 Jul 2021 11:44:12 +0200 Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål från Turkiet Införande slutgiltig antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalfranturkiet.5.1595e959179a7cfd5c7a1f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvarmvalsadeplattaprodukteravjarnolegeratstalfranturkiet.5.1595e959179a7cfd5c7a1f.html Tue, 06 Jul 2021 09:16:51 +0200 Antidumpning, optiska fiberkablar från Kina Inledande antidumpningsförfarande http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningoptiskafiberkablarfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7a12.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningoptiskafiberkablarfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7a12.html Tue, 06 Jul 2021 09:01:02 +0200 Antidumpning, aluminiumprofiler från Kina Införd slutgiltig antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumprofilerfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7a01.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumprofilerfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7a01.html Tue, 06 Jul 2021 08:03:21 +0200 Antidumpning, bords- och köksartiklar från Kina Ny exporterande tillverkare godkänns http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbordsochkoksartiklarfrankina.5.1595e959179a7cfd5c79f2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningbordsochkoksartiklarfrankina.5.1595e959179a7cfd5c79f2.html Mon, 05 Jul 2021 10:06:49 +0200 Antidumpning, sulfanilsyra från Kina Antidumpningsåtgärder förlängs http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsulfanilsyrafrankina.5.1595e959179a7cfd5c795c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningsulfanilsyrafrankina.5.1595e959179a7cfd5c795c.html Mon, 05 Jul 2021 09:36:09 +0200 Antidumpning, duktilt gjutjärn från Indien Inledande översyn antisubventions- och antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningduktiltgjutjarnfranindien.5.1595e959179a7cfd5c794e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningduktiltgjutjarnfranindien.5.1595e959179a7cfd5c794e.html Mon, 05 Jul 2021 08:58:15 +0200 Skyddsåtgärder avseende vissa stålprodukter Korrigering publiceras http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skyddsatgarderavseendevissastalprodukter.5.1595e959179a7cfd5c793e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skyddsatgarderavseendevissastalprodukter.5.1595e959179a7cfd5c793e.html Wed, 30 Jun 2021 16:20:39 +0200 Kravet på exporttillstånd för vaccin mot covid-19 förlängs EU-kommissionen förlänger kravet på exporttillstånd för vacciner mot covid‑19 till och med den 30 september 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19forlangs.5.1595e959179a7cfd5c78b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpaexporttillstandforvaccinmotcovid19forlangs.5.1595e959179a7cfd5c78b7.html Wed, 30 Jun 2021 11:34:05 +0200 Antidumpning, molybdentråd från Kina Inledande översyn antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmolybdentradfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7898.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmolybdentradfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7898.html Wed, 30 Jun 2021 11:30:49 +0200 Antidumpning, import av vissa stålprodukter Skyddsåtgärder på import förlängs http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningimportavvissastalprodukter.5.1595e959179a7cfd5c78a6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningimportavvissastalprodukter.5.1595e959179a7cfd5c78a6.html Wed, 30 Jun 2021 11:23:13 +0200 Antidumpning, korrosionsbeständigt stål från Ryssland och Turkiet Inledande antidumpningsförfarande http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkorrosionsbestandigtstalfranrysslandochturkiet.5.1595e959179a7cfd5c788a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkorrosionsbestandigtstalfranrysslandochturkiet.5.1595e959179a7cfd5c788a.html Wed, 30 Jun 2021 08:25:05 +0200 Tullsuspensioner från den 1 juli Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1juli.5.1595e959179a7cfd5c7875.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullsuspensionerfranden1juli.5.1595e959179a7cfd5c7875.html Wed, 30 Jun 2021 08:23:09 +0200 Tullkvoter från den 1 juli Öppnande av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1juli.5.1595e959179a7cfd5c7867.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullkvoterfranden1juli.5.1595e959179a7cfd5c7867.html Tue, 29 Jun 2021 18:45:07 +0200 Antidumpning, aluminiumfolie från Kina Införande provisorisk antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumfoliefrankina.5.1595e959179a7cfd5c785b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumfoliefrankina.5.1595e959179a7cfd5c785b.html Tue, 29 Jun 2021 18:39:56 +0200 Antidumpning, vissa fästdon av järn eller stål från Kina Registrering av import för eventuellt retroaktivt uttag antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissafastdonavjarnellerstalfrankina.5.1595e959179a7cfd5c784e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningvissafastdonavjarnellerstalfrankina.5.1595e959179a7cfd5c784e.html Tue, 29 Jun 2021 16:31:55 +0200 Mer information i e-tjänsten Garantier E-tjänsten Garantier har utökats ytterligare så du kan se ännu mer information än tidigare. Du kan nu spara ned eller skriva ut bekräftelse på en ställd eller återställd garanti. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/merinformationietjanstengarantier.5.1595e959179a7cfd5c7833.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/merinformationietjanstengarantier.5.1595e959179a7cfd5c7833.html Wed, 16 Jun 2021 16:50:46 +0200 Ny värdegräns för att ta emot gåva tull- och momsfritt Från och med 1 juli sänks värdegränsen för att ta emot en gåva tull- och momsfritt från 1 600 kronor till 500 kronor. Detta beror på förändrade skatteregler för lågvärdeförsändelser. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvardegransforatttaemotgavatullochmomsfritt.5.1595e959179a7cfd5c7668.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyvardegransforatttaemotgavatullochmomsfritt.5.1595e959179a7cfd5c7668.html Wed, 16 Jun 2021 15:22:25 +0200 Kopior av certifikat för förmånsbehandling även vid ändringar av tulldeklarationer Till följd av pandemin godtar Tullverket i undantagsfall kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder. Från och med den 21 juni gäller undantaget även när du begär ändring av en tulldeklaration. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kopioravcertifikatforformansbehandlingavenvidandringaravtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c763f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kopioravcertifikatforformansbehandlingavenvidandringaravtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c763f.html Wed, 16 Jun 2021 14:31:50 +0200 Utländska periodiska publikationer är inte längre befriade från moms Från och med 1 juli behandlas utländska periodiska publikationer som vilken annan vara som helst. Det innebär att dessa inte längre kan bli befriade från moms. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utlandskaperiodiskapublikationerarintelangrebefriadefranmoms.5.1595e959179a7cfd5c764c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utlandskaperiodiskapublikationerarintelangrebefriadefranmoms.5.1595e959179a7cfd5c764c.html Tue, 15 Jun 2021 09:41:06 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificeringar enligt 7610 90 90 och 6306 90 00 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c75dc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c75dc.html Mon, 14 Jun 2021 16:25:12 +0200 Antidumpning, grafitelektrodsystem från Indien Upphörande utjämnings och antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpninggrafitelektrodsystemfranindien.5.1595e959179a7cfd5c75bb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpninggrafitelektrodsystemfranindien.5.1595e959179a7cfd5c75bb.html Mon, 14 Jun 2021 16:19:39 +0200 Antidumpning, kryssfanér (plywood) av björk från Ryssland Införd provisorisk antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkryssfanerplywoodavbjorkfranryssland.5.1595e959179a7cfd5c7599.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningkryssfanerplywoodavbjorkfranryssland.5.1595e959179a7cfd5c7599.html Mon, 14 Jun 2021 16:15:23 +0200 Antidumpning, monoetylenglykol från USA och Saudiarabien Införd provisorisk antidumpningstull http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmonoetylenglykolfranusaochsaudiarabien.5.1595e959179a7cfd5c758c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningmonoetylenglykolfranusaochsaudiarabien.5.1595e959179a7cfd5c758c.html Wed, 09 Jun 2021 14:10:21 +0200 Antidumpning, natriumglukonat från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningnatriumglukonatfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7488.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningnatriumglukonatfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7488.html Wed, 09 Jun 2021 14:07:43 +0200 Antidumpning, stumsvetsrördelar av stål från Kina och Taiwan Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningstumsvetsrordelaravstalfrankinaochtaiwan.5.1595e959179a7cfd5c7478.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningstumsvetsrordelaravstalfrankinaochtaiwan.5.1595e959179a7cfd5c7478.html Wed, 09 Jun 2021 14:02:18 +0200 Antidumpning, aluminiumhjul från Kina Upphörande antidumpningsåtgärder http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumhjulfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7463.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/antidumpningaluminiumhjulfrankina.5.1595e959179a7cfd5c7463.html Tue, 08 Jun 2021 07:16:07 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering enligt 4421 99 10 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c73e0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c73e0.html Tue, 08 Jun 2021 07:14:31 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering enligt 8113 00 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c73d4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c73d4.html Tue, 08 Jun 2021 07:12:26 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering enligt 3926 90 97 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c73c6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595e959179a7cfd5c73c6.html Thu, 03 Jun 2021 08:07:51 +0200 Mervärdesskatteändringar den 1 juli Den 1 juli 2021 införs möjligheten för e-handelsplattformar att debitera moms av sin kund vid köpet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mervardesskatteandringarden1juli.5.1595e959179a7cfd5c72c5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mervardesskatteandringarden1juli.5.1595e959179a7cfd5c72c5.html Wed, 02 Jun 2021 16:05:10 +0200 Ansök digitalt om att bli registrerad exportör (Rex) Vill du ansöka om att bli registrerad exportör? Från den 15 juni gör du det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokdigitaltomattbliregistreradexportorrex.5.1595e959179a7cfd5c726e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokdigitaltomattbliregistreradexportorrex.5.1595e959179a7cfd5c726e.html Wed, 02 Jun 2021 13:19:39 +0200 Följ dina garantier i vår e-tjänst Nu har e-tjänsten Garantier utökats så du kan se mer information än tidigare. Du kan bland annat söka fram ditt företags garantier och referensbelopp och se hur stor del som är kvar att använda. Det gör att ditt företag kan ha bättre koll på hur stor del av referensbeloppet vid övergång till fri omsättning som är tillgängligt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foljdinagarantierivaretjanst.5.1595e959179a7cfd5c7258.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foljdinagarantierivaretjanst.5.1595e959179a7cfd5c7258.html Tue, 01 Jun 2021 21:59:24 +0200 Tilläggstullar på vissa varor från USA Tillfälligt upphävande tilläggstullar http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.1595e959179a7cfd5c7296.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.1595e959179a7cfd5c7296.html Tue, 01 Jun 2021 17:58:49 +0200 Ändra en tulldeklaration i det nya importsystemet för standardtulldeklarationer Nu kan du läsa om processen för att ändra en tulldeklaration i det nya importsystemet för standardtulldeklarationer som införs med början 2022. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andraentulldeklarationidetnyaimportsystemetforstandardtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c7222.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andraentulldeklarationidetnyaimportsystemetforstandardtulldeklarationer.5.1595e959179a7cfd5c7222.html Tue, 01 Jun 2021 10:06:38 +0200 Fler tillstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut Fler tillstånd än tidigare hanteras nu i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut, CDS. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster för att kunna hantera företagets tillstånd där. Registrera också en e-postadress så att du kan få aviseringar om du har fått nya meddelanden i CDS. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/flertillstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.1595e959179a7cfd5c7203.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/flertillstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.1595e959179a7cfd5c7203.html Thu, 27 May 2021 15:24:39 +0200 Svarskodlistan TDR050 En ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595e959179a7cfd5c761.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.1595e959179a7cfd5c761.html Thu, 20 May 2021 15:46:07 +0200 Extra mängdenhet kan inte anges för varukoder kopplade till exportkontrollen för vaccin mot covid-19 Tekniska problem gör att det inte går att deklarera extra mängdenhet för de varukoder som är kopplade till exportkontrollen för aktiva substanser till vaccin mot covid-19, även om det står i Tulltaxan att det ska anges. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/extramangdenhetkaninteangesforvarukoderkoppladetillexportkontrollenforvaccinmotcovid19.5.5b337dd179412baa8418c5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/extramangdenhetkaninteangesforvarukoderkoppladetillexportkontrollenforvaccinmotcovid19.5.5b337dd179412baa8418c5.html Tue, 18 May 2021 13:22:07 +0200 Betala dina tullräkningar med autogiro under semestern För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. Då görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som tullräkningen förfaller till betalning. Beloppet ska finns på ert konto dagen innan överföringen utförs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.5b337dd179412baa841835.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/betaladinatullrakningarmedautogiroundersemestern.5.5b337dd179412baa841835.html Wed, 12 May 2021 16:55:37 +0200 Svarskodlistan TDR050 En ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5b337dd179412baa84110.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.5b337dd179412baa84110.html Tue, 04 May 2021 14:01:02 +0200 Referensdata på EU-kommissionens webbplats Sedan en tid tillbaka publicerar EU-kommissionen kodlistor via systemet DDS2‑RD. I länken hittar du de EU-gemensamma kodlistorna som går att ladda ner som filer. Tullverket kommer även fortsättningsvis att publicera nationella kodlistor på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/referensdatapaeukommissionenswebbplats.5.3d9f908b17905727014100.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/referensdatapaeukommissionenswebbplats.5.3d9f908b17905727014100.html Wed, 21 Apr 2021 16:02:12 +0200 Tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 31 december 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.422c8052175b1d8276973c5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.422c8052175b1d8276973c5.html Wed, 14 Apr 2021 07:11:55 +0200 Stickprovsavgift SESTI upphör från 19 april 2021 tillsvidare http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stickprovsavgift.5.422c8052175b1d827697327.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stickprovsavgift.5.422c8052175b1d827697327.html Tue, 13 Apr 2021 09:32:28 +0200 Stickprovsavgiften upphör den 19 april 2021 och tills vidare Från den 19 april 2021 och tills vidare upphör den så kallade stickprovsavgiften vid import (avgiftskod 760) som Tullverket tar ut för Livsmedelsverkets räkning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stickprovsavgiftenupphorden19april2021ochtillsvidare.5.422c8052175b1d827697295.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/stickprovsavgiftenupphorden19april2021ochtillsvidare.5.422c8052175b1d827697295.html Thu, 08 Apr 2021 16:14:03 +0200 Import declarations can be blocked if your guarantee is inadequate On 17 April, we are introducing transaction-based monitoring of reference amounts relating to guarantees provided for release for free circulation. Import declarations will be blocked if the reference amount set for a guarantee is inadequate. Thus, please ensure that the reference amount for your company’s guarantee covers customs duty and any other taxes and charges. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827692266.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827692266.html Thu, 08 Apr 2021 14:22:12 +0200 Dokumentkod Y067 – när ska den anges i tulldeklarationen? Koden Y067 ska anges i tulldeklarationer för fri omsättning om varorna var hänförda till ett särskilt förfarande den 31 december 2020. Det gäller oavsett varifrån varorna kommer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dokumentkody067narskadenangesitulldeklarationen.5.422c8052175b1d8276922c6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dokumentkody067narskadenangesitulldeklarationen.5.422c8052175b1d8276922c6.html Thu, 08 Apr 2021 09:20:17 +0200 Nytt importsystem för standardtulldeklaration Under våren 2022 införs den första delen av det nya importsystemet för standardtulldeklaration. Senast utgången av 2022 ska samtliga aktörer ha gått över till denna första del. Sätt dig in i den nya hanteringen och fundera över vad förändringen innebär för ditt företag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttimportsystemforstandardtulldeklaration.5.422c8052175b1d827692212.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttimportsystemforstandardtulldeklaration.5.422c8052175b1d827692212.html Fri, 26 Mar 2021 15:36:54 +0100 Vill du hjälpa till att testa vår nya kurs Klassificering steg II i vår? Vi söker en testgrupp som får chansen att kostnadsfritt testa vår påbyggnadskurs, Klassificera varor steg II. Är du den vi söker? http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/villduhjalpatillatttestavarnyakursklassificeringstegiiivar.5.422c8052175b1d827692183.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/villduhjalpatillatttestavarnyakursklassificeringstegiiivar.5.422c8052175b1d827692183.html Wed, 17 Mar 2021 14:17:39 +0100 Tullverket begär ökat anslag för 2022–2024 Kravet på it-utveckling för att digitalisera tullhanteringen får ekonomiska konsekvenser de kommande åren. Budgetunderlaget för 2022–2024 är nu inlämnat till regeringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarokatanslagfor20222024.5.422c8052175b1d82769207c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarokatanslagfor20222024.5.422c8052175b1d82769207c.html Tue, 16 Mar 2021 10:26:14 +0100 Ny uppgiftslämning för post- och expressförsändelser fraktade med flyg Den 15 mars infördes ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2) som hanterar summariska införseldeklarationer. Det innebär en ny uppgiftslämning för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Syftet är att förhindra att farliga varor kommer in i EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyuppgiftslamningforpostochexpressforsandelserfraktademedflyg.5.422c8052175b1d827691fc0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyuppgiftslamningforpostochexpressforsandelserfraktademedflyg.5.422c8052175b1d827691fc0.html Wed, 10 Mar 2021 11:54:54 +0100 Importtullar Spannmålsavgifter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.422c8052175b1d827691e9f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.422c8052175b1d827691e9f.html Mon, 08 Mar 2021 17:56:57 +0100 Import declarations can be blocked if your guarantee is inadequate Today’s guarantee handling is changing on 17 April 2021. This is when transaction-based discharge is being introduced for release for free circulation. In transaction-based handling, digital import declarations will be blocked if the established reference amount is inadequate. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827691e7c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeclarationscanbeblockedifyourguaranteeisinadequate.5.422c8052175b1d827691e7c.html Mon, 08 Mar 2021 16:58:03 +0100 Importdeklarationer kan stoppas om den garanti ni ställt inte räcker Den 17 april införs transaktionsbaserad övervakning av referensbeloppet för er ställda garanti vid övergång till fri omsättning. Det innebär att importdeklarationer kommer att stoppas om det fastställda referensbeloppet för garantin inte räcker till. Se därför till att referensbeloppet för ditt företags garanti täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeklarationerkanstoppasomdengarantinistalltinteracker.5.422c8052175b1d827691e6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeklarationerkanstoppasomdengarantinistalltinteracker.5.422c8052175b1d827691e6d.html Thu, 04 Mar 2021 13:33:45 +0100 Utökade öppettider på klareringsexpeditionen i Norrköping Från och med den 1 april utökas öppettiderna på klareringsexpeditionen i Norrköping. De nya öppettiderna är måndag till fredag klockan 08.00–16.00. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utokadeoppettiderpaklareringsexpeditioneninorrkoping.5.422c8052175b1d827691e2e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/utokadeoppettiderpaklareringsexpeditioneninorrkoping.5.422c8052175b1d827691e2e.html Tue, 02 Mar 2021 09:44:31 +0100 Kontroll av träemballage i sändningar från Kina, Belarus och Indien För att motverka spridning av växtskadegörare ska Jordbruksverket genomföra en kontrollsatsning där de kontrollerar sändningar med träemballage från Kina, Belarus och Indien. Bakgrunden till satsningen är problem med växtskadegörare som angriper träd och som följer med vissa sändningar med träemballage. Kontrollerna kommer att pågå från den 1 mars 2021 fram till den 31 december 2023. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kontrollavtraemballageisandningarfrankinabelarusochindien.5.422c8052175b1d827691df7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kontrollavtraemballageisandningarfrankinabelarusochindien.5.422c8052175b1d827691df7.html Wed, 10 Feb 2021 13:21:56 +0100 Har dina varor blivit kontrollerade? Tullverkets uppdrag är att övervaka och kontrollera varuflödet in och ut ur Sverige. Om dina varor blir kontrollerade kan det innebära att det tillkommer extra kostnader för företaget. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hardinavarorblivitkontrollerade.5.422c8052175b1d827691b38.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/hardinavarorblivitkontrollerade.5.422c8052175b1d827691b38.html Thu, 04 Feb 2021 15:21:00 +0100 Uppdaterad: Brexit – ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda? För att varor med ursprung i Storbritannien ska bli tullfria behöver du ett ursprungsintyg (ursprungsförsäkran). I vissa fall kan det vara möjligt att använda importörens kunskap i stället, om du har tillgång till handlingar som styrker varornas ursprung. Du kan inte ändra dig i efterhand, så se till att du vet vad som gäller innan du ansöker om förmån. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradbrexitursprungsforsakranellerimportorenskunskapvadskajaganvanda.5.422c8052175b1d827691a55.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradbrexitursprungsforsakranellerimportorenskunskapvadskajaganvanda.5.422c8052175b1d827691a55.html Mon, 01 Feb 2021 10:30:57 +0100 Exportrestriktioner för vaccin Från och med den 30 januari måste du ha exporttillstånd för att få exportera vaccin mot covid-19. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionerforvaccin.5.422c8052175b1d827691980.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionerforvaccin.5.422c8052175b1d827691980.html Fri, 29 Jan 2021 11:09:16 +0100 Anvisade gränsövergångar från Norge till Sverige Med anledning av inreseförbudet från Norge har vissa gränsövergångar längs Norgegränsen stängts av och det är förbjudet att passera. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvisadegransovergangarfrannorgetillsverige.5.422c8052175b1d827691954.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvisadegransovergangarfrannorgetillsverige.5.422c8052175b1d827691954.html Fri, 22 Jan 2021 16:07:25 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.422c8052175b1d827691810.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.422c8052175b1d827691810.html Tue, 19 Jan 2021 08:11:41 +0100 I april införs transaktionsbaserad avräkning av garanti vid övergång till fri omsättning I april sker förändring av dagens garantihantering. Då införs nämligen transaktionsbaserad avräkning vid övergång till fri omsättning. En transaktionsbaserad hantering innebär att digitala importdeklarationer kommer att stoppas i de fall det fastställda referensbeloppet inte räcker till. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/iaprilinforstransaktionsbaseradavrakningavgarantividovergangtillfriomsattning.5.422c8052175b1d8276916f6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/iaprilinforstransaktionsbaseradavrakningavgarantividovergangtillfriomsattning.5.422c8052175b1d8276916f6.html Thu, 14 Jan 2021 09:58:13 +0100 Är dina uppgifter hos Bolagsverket uppdaterade? Tullverket hämtar, för aktiebolag och handelsbolag, automatiskt uppgifter om företagets namn, adressuppgift samt bolagsstatus från Bolagsverket. Om uppgifterna hos Bolagsverket inte är uppdaterade kan det innebära att tulldeklarationer inte går att skicka in. Främst rör det sig om postnummer som inte längre är aktuella. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.422c8052175b1d827691603.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.422c8052175b1d827691603.html Tue, 05 Jan 2021 14:53:56 +0100 Första brexit-fartyget kontrollerades i Göteborgs hamn Fem dagar efter att Storbritannien lämnade EU:s tullunion kom på tisdagsmorgonen det första ”brexit-fartyget” till Sverige. Tullverkets personal var på plats i Göteborgs hamn för att genomföra de tullformaliteter som numera gäller för godstransporter från Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forstabrexitfartygetkontrolleradesigoteborgshamn.5.422c8052175b1d8276915e6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forstabrexitfartygetkontrolleradesigoteborgshamn.5.422c8052175b1d8276915e6.html Thu, 31 Dec 2020 10:01:55 +0100 Deklarera rätt kod vid import från och export till Storbritannien Eftersom Storbritannien blir en part i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande ska koden EU anges i fält 1 i tulldeklarationen när du importerar varor från eller exporterar varor till Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarerarattkodvidimportfranochexporttillstorbritannien.5.422c8052175b1d8276914bf.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarerarattkodvidimportfranochexporttillstorbritannien.5.422c8052175b1d8276914bf.html Wed, 30 Dec 2020 13:41:40 +0100 Storbritannien godkänns som exportland för livsmedelsprodukter och levande djur Storbritannien har nu godkänts som exportland när det gäller livsmedelsprodukter och levande djur där det finns restriktioner från andra myndigheter att de ska vara kontrollerade. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritanniengodkannssomexportlandforlivsmedelsprodukterochlevandedjur.5.422c8052175b1d827691455.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritanniengodkannssomexportlandforlivsmedelsprodukterochlevandedjur.5.422c8052175b1d827691455.html Tue, 29 Dec 2020 11:55:50 +0100 Handlar du varor från Storbritannien? Det nya avtalet mellan EU och Storbritannien kan börja tillämpas provisoriskt den 1 januari 2021 om det godkänns av Storbritannien. I avtalet finns två olika sätt att visa ursprung – ursprungsförsäkran och importörens kunskap. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handlarduvarorfranstorbritannien.5.422c8052175b1d8276913da.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handlarduvarorfranstorbritannien.5.422c8052175b1d8276913da.html Mon, 28 Dec 2020 16:48:33 +0100 Brexit – viktig information inför årsskiftet Från och med klockan 8.00 den 30 december går det inte att skicka eller ta emot elektroniska meddelanden mellan Storbritannien och Sverige. Det innebär att Tullverket kommer att avvisa svenska exportdeklarationer med deklarerat utförseltullkontor i Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitviktiginformationinforarsskiftet.5.422c8052175b1d8276913a3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitviktiginformationinforarsskiftet.5.422c8052175b1d8276913a3.html Mon, 28 Dec 2020 16:26:43 +0100 Handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien kan börja gälla provisoriskt den 1 januari Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan börja tillämpas provisoriskt från den 1 januari 2021 om det godkänns av EU:s medlemsländer och Storbritannien. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelsochsamarbetsavtaletmedstorbritannienkanborjagallaprovisorisktden1januari.5.422c8052175b1d82769138a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handelsochsamarbetsavtaletmedstorbritannienkanborjagallaprovisorisktden1januari.5.422c8052175b1d82769138a.html Tue, 22 Dec 2020 15:27:03 +0100 Brexit - ny dokumentkod för varor som deklareras för fri omsättning efter tillfällig lagring eller särskilda förfaranden Från och med den 1 januari ska dokumentkod Y067 anges i fält 44 i importdeklaration när varor från Storbritannien deklareras för fri omsättning efter tillfällig lagring eller efter ett särskilt förfarande, som till exempel aktiv förädling. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitnydokumentkodforvarorsomdeklarerasforfriomsattningeftertillfalliglagringellersarskildaforfaranden.5.422c8052175b1d82769131d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitnydokumentkodforvarorsomdeklarerasforfriomsattningeftertillfalliglagringellersarskildaforfaranden.5.422c8052175b1d82769131d.html Tue, 22 Dec 2020 14:39:59 +0100 Ändrat uppgiftslämnande vid tullbefrielse för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 Från och med den 1 januari 2021 ska du ange importvarans ordinarie varukod enligt tulltaxan i fält 33 i importdeklarationen när du ansöker om tullfrihet vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andratuppgiftslamnandevidtullbefrielseforvaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19.5.422c8052175b1d82769130a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andratuppgiftslamnandevidtullbefrielseforvaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19.5.422c8052175b1d82769130a.html Tue, 22 Dec 2020 14:29:23 +0100 Tillägg till den nya versionen av KN för 2021 Från den 1 januari 2021 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggtilldennyaversionenavknfor2021.5.422c8052175b1d8276912fc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggtilldennyaversionenavknfor2021.5.422c8052175b1d8276912fc.html Fri, 18 Dec 2020 15:37:40 +0100 Rättsligt ställningstagande om beräkning av tulltillägg vid oriktig uppgift I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket hur felaktigheter i tulldeklarationer ska hanteras i tulltilläggshänseende. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomberakningavtulltillaggvidoriktiguppgift.5.422c8052175b1d827691101.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomberakningavtulltillaggvidoriktiguppgift.5.422c8052175b1d827691101.html Fri, 18 Dec 2020 13:11:12 +0100 Brexitspecial i senaste Tullnytt Oavsett om det kommer att finnas ett avtal mellan EU och Storbritannien blir det tullhantering i handeln med Storbritannien. Med mindre än två veckor kvar av övergångsperioden tipsar vi om årets sista Tullnytt som uteslutande handlar om brexit och förberedelserna inför årsskiftet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitspecialisenastetullnytt.5.422c8052175b1d827691236.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitspecialisenastetullnytt.5.422c8052175b1d827691236.html Thu, 17 Dec 2020 11:12:21 +0100 Nya blanketter för borgensförbindelse Behöver du ställa en ny garanti på grund av brexit? Om du ska använda dig av en borgensförbindelse måste den utfärdas på en ny version av blanketten för borgensmannens åtagande. Nya blanketter finns tillgängliga någon gång efter den 28 december 2020. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforborgensforbindelse.5.422c8052175b1d8276910f4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforborgensforbindelse.5.422c8052175b1d8276910f4.html Thu, 03 Dec 2020 09:11:19 +0100 Ändrad översättning av KN-nummer 2403 99 10 (avseende snus; ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) Det har kommit en ny språkversion av KN-nummer 2403 99 10, vilket innebär att snus (ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) nu ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 90. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradoversattningavknnummer24039910avseendesnusettpreparatavpulvriseradtobaksomkananbringasmottandkottet.5.422c8052175b1d82769604.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andradoversattningavknnummer24039910avseendesnusettpreparatavpulvriseradtobaksomkananbringasmottandkottet.5.422c8052175b1d82769604.html Tue, 01 Dec 2020 14:52:55 +0100 Ny beloppsgräns för försändelser av ringa värde från 1 januari 2021 Tullfriheten för försändelser av ringa värde sänks till 1 600 kronor från och med nästa år. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforforsandelseravringavardefran1januari2021.5.422c8052175b1d827693f8.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nybeloppsgransforforsandelseravringavardefran1januari2021.5.422c8052175b1d827693f8.html Tue, 01 Dec 2020 08:00:00 +0100 Ny version av KN för 2021 Från den 1 januari 2021 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2021.5.422c8052175b1d827695a1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2021.5.422c8052175b1d827695a1.html Mon, 30 Nov 2020 14:50:10 +0100 Är dina uppgifter hos Bolagsverket uppdaterade? Tullverket hämtar, för aktiebolag och handelsbolag, automatiskt uppgifter om företagets namn, adressuppgift samt bolagsstatus från Bolagsverket. För att inte riskera att missa viktig information från oss behöver du se över vilka uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket och ändra i de fall som uppgifterna är felaktiga. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.422c8052175b1d82769586.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.422c8052175b1d82769586.html Tue, 24 Nov 2020 16:47:49 +0100 Ny hantering av tillfällig lagring Den 1 december ändras hanteringen av varor som anmäls till tillfällig lagring. Det gäller både rutinen för hur du skickar in deklarationerna för tillfällig lagring till Tullverket och hur du i efterhand redovisar till exempel lagerhändelser. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyhanteringavtillfalliglagring.5.422c8052175b1d82769370.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyhanteringavtillfalliglagring.5.422c8052175b1d82769370.html Tue, 17 Nov 2020 11:02:26 +0100 Täcker din garanti även det brittiska importflödet? Handlar ditt företag med Storbritannien och har tillstånd från Tullverket med krav på garanti? Se till att ni är förberedda inför övergångsperiodens slut. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tackerdingarantiavendetbrittiskaimportflodet.5.422c8052175b1d82769222.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tackerdingarantiavendetbrittiskaimportflodet.5.422c8052175b1d82769222.html Wed, 11 Nov 2020 16:17:12 +0100 Handlar du varor från Japan? För snart två år sedan började ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Japan att gälla, det så kallade Japanavtalet. Tullverket har nu börjat genomföra kontroller av hur företag tillämpar det nya avtalet. Se till att ditt företag kan bevisa att ni har den kunskap om varans ursprung som behövs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handlarduvarorfranjapan.5.422c8052175b1d82769106.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/handlarduvarorfranjapan.5.422c8052175b1d82769106.html Wed, 11 Nov 2020 07:10:57 +0100 Tilläggstullar på vissa varor från USA Införande nya eller höjda tilläggstullar http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.422c8052175b1d827698c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggstullarpavissavarorfranusa.5.422c8052175b1d827698c.html Thu, 29 Oct 2020 12:31:04 +0100 Nya tidsfrister för tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 30 april 2021. De varor som har importerats tull- och momsfritt ska också ha använts senast det datum som tull- och momsbefrielsen slutar gälla. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatidsfristerfortullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustning.5.2f6f125175457f1fe4345.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatidsfristerfortullochmomsfrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustning.5.2f6f125175457f1fe4345.html Fri, 16 Oct 2020 10:28:26 +0200 Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket hur punkterna i 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m. (LFS) ska tillämpas med anledning av en dom från kammarrätten. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtillampningenav2kap4lagen19941551omfrihetfranskattvidimportmm.5.153f8c8c16ffad23c22475d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtillampningenav2kap4lagen19941551omfrihetfranskattvidimportmm.5.153f8c8c16ffad23c22475d.html Wed, 14 Oct 2020 11:50:53 +0200 CDS, AEO och BKB – registrera en e‑postadress och få aviseringar från systemen direkt via mejl Du vet väl att du kan få en avisering via mejl när du får ett meddelande i något av de EU-gemensamma systemen CDS, AEO eller BKB? Allt du behöver göra är att registrera en e-postadress i systemet. På det viset missar du inga viktiga meddelanden om ditt tillstånd eller din ansökan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cdsaeoochbkbregistreraenepostadressochfaaviseringarfransystemendirektviamejl.5.153f8c8c16ffad23c224597.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/cdsaeoochbkbregistreraenepostadressochfaaviseringarfransystemendirektviamejl.5.153f8c8c16ffad23c224597.html Wed, 16 Sep 2020 17:00:29 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.153f8c8c16ffad23c223f92.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.153f8c8c16ffad23c223f92.html Tue, 15 Sep 2020 14:20:44 +0200 Påbörjat arbete med att förändra garantihanteringen Tullverket har påbörjat ett arbete med att anpassa dagens garantihantering till den nya lagstiftningen. Förändring av dagens arbetssätt och system kommer att ske tidigast i början av 2021. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/paborjatarbetemedattforandragarantihanteringen.5.153f8c8c16ffad23c223d18.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/paborjatarbetemedattforandragarantihanteringen.5.153f8c8c16ffad23c223d18.html Tue, 15 Sep 2020 10:44:39 +0200 Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut? Oavsett hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer det att bli tullhantering mellan EU och Storbritannien efter övergångsperiodens slut. Det är därför viktigt att se över hur ditt företag påverkas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitardittforetagredoforovergangsperiodensslut.5.153f8c8c16ffad23c223d03.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/brexitardittforetagredoforovergangsperiodensslut.5.153f8c8c16ffad23c223d03.html Tue, 15 Sep 2020 10:41:53 +0200 EDI-tillstånd övergår till EDI-registrering (TVEDI) Den 15 september 2020 ändrade Tullverket hanteringen av EDI-tillstånden. Ändringen innebär att dagens olika EDI-tillstånd kommer att upphöra och ni som i dag har tillstånd kommer i stället att tilldelas en registrering för att kommunicera via EDI (TVEDI). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/editillstandovergartillediregistreringtvedi.5.153f8c8c16ffad23c223c40.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/editillstandovergartillediregistreringtvedi.5.153f8c8c16ffad23c223c40.html Fri, 11 Sep 2020 13:40:19 +0200 Nya blanketter för ansökningar som gäller immaterialrätt Från och med 15 september 2020 upphör de befintliga blanketterna som gäller immaterialrätt att gälla och de ersätts med nya ansökningsblanketter som är publicerade på Europeiska kommissionens webbplats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforansokningarsomgallerimmaterialratt.5.153f8c8c16ffad23c223a4f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyablanketterforansokningarsomgallerimmaterialratt.5.153f8c8c16ffad23c223a4f.html Wed, 09 Sep 2020 12:06:52 +0200 Privata utförare av offentlig verksamhet kan få tullfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19 Privata organisationer kan under vissa förutsättningar få tull- och momsfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19, något som enligt Tullverkets tidigare bedömning inte har varit möjligt. Du kan även ansöka om tullfriheten i efterhand. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/privatautforareavoffentligverksamhetkanfatullfrihetforvarorsombehovsforattbekampacovid19.5.153f8c8c16ffad23c22389a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/privatautforareavoffentligverksamhetkanfatullfrihetforvarorsombehovsforattbekampacovid19.5.153f8c8c16ffad23c22389a.html Tue, 08 Sep 2020 16:04:27 +0200 Kemikalieskatt på elektronikprodukter även vid distansförsäljning till privatpersoner Från och med den 1 oktober 2020 gäller reglerna för kemikalieskatt även vid direktimport till konsument. Det innebär att privatpersoner som köper skattepliktiga varor från en leverantör som yrkesmässigt säljer produkten, ska betala kemikalieskatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kemikalieskattpaelektronikprodukteravenviddistansforsaljningtillprivatpersoner.5.153f8c8c16ffad23c2236a6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kemikalieskattpaelektronikprodukteravenviddistansforsaljningtillprivatpersoner.5.153f8c8c16ffad23c2236a6.html Fri, 28 Aug 2020 11:30:42 +0200 Blå EUR.1 från Vietnam kan godtas i vissa fall Varucertifikat EUR.1 från Vietnam har i vissa fall fel färg. Certifikaten är blå i stället för gröna. Vissa av dessa certifikat kan ändå godtas under en övergångsperiod. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/blaeur1franvietnamkangodtasivissafall.5.153f8c8c16ffad23c22366f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/blaeur1franvietnamkangodtasivissafall.5.153f8c8c16ffad23c22366f.html Thu, 27 Aug 2020 13:26:20 +0200 Importtullar Spannmålsavgifter http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.153f8c8c16ffad23c2234bc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importtullar.5.153f8c8c16ffad23c2234bc.html Tue, 18 Aug 2020 11:11:13 +0200 EDI-tillstånd övergår till EDI-registrering (TVEDI) Den 15 september 2020 ändrar Tullverket hanteringen av EDI-tillstånden. Dagens olika EDI-tillstånd upphör och ni som idag har tillstånd kommer istället att tilldelas en registrering för att kommunicera via EDI (TVEDI). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/editillstandovergartillediregistreringtvedi.5.153f8c8c16ffad23c2220bd.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/editillstandovergartillediregistreringtvedi.5.153f8c8c16ffad23c2220bd.html Tue, 18 Aug 2020 09:02:29 +0200 Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg Det finns inte någon skyldighet för den ansvariga för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foretagkanbegaraomprovningavbeslutomtulltillagg.5.153f8c8c16ffad23c22209b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/foretagkanbegaraomprovningavbeslutomtulltillagg.5.153f8c8c16ffad23c22209b.html Tue, 18 Aug 2020 08:56:46 +0200 Tillfälligt importförbud för citroner och apelsiner från Argentina Då det finns risk för spridning av skadedjur har EU infört ett tillfälligt importförbud på färska apelsiner och citroner från Argentina. Detta gäller de sändningar som skickas från Argentina från och med söndagen den 16 augusti. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillfalligtimportforbudforcitronerochapelsinerfranargentina.5.153f8c8c16ffad23c2220af.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillfalligtimportforbudforcitronerochapelsinerfranargentina.5.153f8c8c16ffad23c2220af.html Wed, 29 Jul 2020 09:50:19 +0200 Slopad tullfrihet för vissa varor med ursprung i Kambodja Tullfriheten för vissa varor med ursprung i Kambodja upphävs från och med 12 augusti 2020. Detta med anledning av att Kambodja inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/slopadtullfrihetforvissavarormedursprungikambodja.5.153f8c8c16ffad23c221ed1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/slopadtullfrihetforvissavarormedursprungikambodja.5.153f8c8c16ffad23c221ed1.html Mon, 27 Jul 2020 13:32:58 +0200 Tull- och skattefriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs EU-kommissionen förlänger befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19. Befrielsen gäller nu till och med den 31 oktober 2020. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochskattefrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c221ebb.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullochskattefrihetenforvissskyddsutrustningochannanmedicinskutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c221ebb.html Mon, 29 Jun 2020 10:18:43 +0200 Registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut (CDS) Har du ett tillstånd till betalningsanstånd (DPO), förenklad deklaration (SDE) eller reguljär fartygslinje (RSS), kan du nu registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut. På det viset missar du inga viktiga meddelanden om ditt tillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/registreradinepostadressisystemetfortullbeslutcds.5.153f8c8c16ffad23c221ba2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/registreradinepostadressisystemetfortullbeslutcds.5.153f8c8c16ffad23c221ba2.html Tue, 23 Jun 2020 11:16:06 +0200 Ny tullstation i Hån stärker gränsskyddet Idag öppnar den nya tullstationen i Hån i Värmland, belägen mellan Töcksfors och den svensk-norska gränsen. Det är Sveriges modernaste tullstation och den kommer att bidra till effektivare kontroll och hantering av varor vid gränsen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nytullstationihanstarkergransskyddet.5.153f8c8c16ffad23c221983.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nytullstationihanstarkergransskyddet.5.153f8c8c16ffad23c221983.html Mon, 22 Jun 2020 17:00:28 +0200 Ändringar i TDR050 Följande ändringar har gjorts i bilaga Q och bilaga I till de tekniska specifikationerna TDR050. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringaritdr050.5.153f8c8c16ffad23c221919.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/andringaritdr050.5.153f8c8c16ffad23c221919.html Wed, 17 Jun 2020 13:38:25 +0200 Nu öppnar den nya tullstationen i Hån Den 23 juni kl. 6.30 öppnar den nya tullstationen i Hån. Den nya stationen kommer att vara lättare att ta sig till och har bättre kontrollmöjligheter. Välkommen! http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnardennyatullstationenihan.5.153f8c8c16ffad23c22187c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuoppnardennyatullstationenihan.5.153f8c8c16ffad23c22187c.html Wed, 17 Jun 2020 11:43:31 +0200 Är dina uppgifter hos Bolagsverket uppdaterade? Det finns uppgifter som inte är uppdaterade hos Bolagsverket, som företags namn- och adressuppgifter samt bolagsstatus. Det är viktigt att du ser över vilka uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket och ändrar i de fall som uppgifterna är felaktiga. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.153f8c8c16ffad23c22185d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ardinauppgifterhosbolagsverketuppdaterade.5.153f8c8c16ffad23c22185d.html Wed, 17 Jun 2020 10:45:32 +0200 Deklarationshandledningarna för export har uppdaterats De två deklarationshandledningarna för standardtulldeklarationer vid export (UGE och UNU) har uppdaterats. Ett viktigt förtydligande är att du inte kan lämna uppgiften Betalningssätt för transportkostnader både på huvudnivå och varupostnivå. Det kan i värsta fall leda till att dina transporter fördröjs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarationshandledningarnaforexportharuppdaterats.5.153f8c8c16ffad23c22184c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/deklarationshandledningarnaforexportharuppdaterats.5.153f8c8c16ffad23c22184c.html Tue, 16 Jun 2020 14:35:25 +0200 GSP och Rex – övergångsperioden förlängs för vissa länder De GSP-länder som skulle ha infört Rex sista juni 2020 har möjlighet att begära förlängning till årsskiftet. Detta med anledning av coronaviruset. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspochrexovergangsperiodenforlangsforvissalander.5.153f8c8c16ffad23c221819.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gspochrexovergangsperiodenforlangsforvissalander.5.153f8c8c16ffad23c221819.html Mon, 15 Jun 2020 14:48:19 +0200 Systemet för tullbeslut uppdateras En ny version av Systemet för tullbeslut, CDS, kommer att driftsättas den 29 juni. Du som brukar logga in i systemet kan då uppleva att det ser något annorlunda ut. Du kommer också att kunna registrera en e-postadress för att få aviseringar när du får något meddelande i systemet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/systemetfortullbeslutuppdateras.5.153f8c8c16ffad23c22180c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/systemetfortullbeslutuppdateras.5.153f8c8c16ffad23c22180c.html Fri, 12 Jun 2020 09:39:03 +0200 Ansök om Rex om du exporterar ursprungsvaror till ESA-länder Från och med den 1 september 2020 behöver du vara registrerad exportör, Rex, för att kunna exportera ursprungsvaror till ESA-länder. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexomduexporterarursprungsvarortillesalander.5.153f8c8c16ffad23c2217ba.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokomrexomduexporterarursprungsvarortillesalander.5.153f8c8c16ffad23c2217ba.html Tue, 09 Jun 2020 14:08:39 +0200 Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam väntas träda i kraft inom kort För att du ska kunna exportera ursprungsvaror till Vietnam från EU behöver du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/detnyafrihandelsavtaletmellaneuochvietnamvantastradaikraftinomkort.5.153f8c8c16ffad23c221700.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/detnyafrihandelsavtaletmellaneuochvietnamvantastradaikraftinomkort.5.153f8c8c16ffad23c221700.html Wed, 03 Jun 2020 09:59:50 +0200 Ta kontakt med oss innan du tar prov på varor i tillfällig lagring Du kan få ta prov på varor som är i tillfällig lagring om det behövs för att du ska kunna deklarera varorna på rätt sätt. Om du ska göra det måste du alltid ta kontakt med Tullverket först. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/takontaktmedossinnandutarprovpavaroritillfalliglagring.5.153f8c8c16ffad23c22167e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/takontaktmedossinnandutarprovpavaroritillfalliglagring.5.153f8c8c16ffad23c22167e.html Fri, 29 May 2020 11:15:41 +0200 INF – en ny digital tjänst för särskilda förfaranden ersätter informationsblad För dig som använder INF-formulär som styrkande handling vid aktiv eller passiv förädling, ska från och med den 1 juni registrera uppgifterna i den digitala tjänsten INF för särskilda förfaranden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/infennydigitaltjanstforsarskildaforfarandenersatterinformationsblad.5.153f8c8c16ffad23c22158e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/infennydigitaltjanstforsarskildaforfarandenersatterinformationsblad.5.153f8c8c16ffad23c22158e.html Mon, 25 May 2020 11:49:50 +0200 Exportrestriktionerna för skyddsutrustning upphör EU-kommissionen kommer inte att förlänga exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk. Det innebär att restriktionerna upphör från och med tisdagen den 26 maj. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforskyddsutrustningupphor.5.153f8c8c16ffad23c221401.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforskyddsutrustningupphor.5.153f8c8c16ffad23c221401.html Mon, 25 May 2020 10:53:25 +0200 Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT) Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritannienharpresenteratentulltaxaukglobaltariffukgt.5.153f8c8c16ffad23c2213ef.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/storbritannienharpresenteratentulltaxaukglobaltariffukgt.5.153f8c8c16ffad23c2213ef.html Tue, 19 May 2020 13:31:21 +0200 E-tjänsten Ansökan Eori-nummer stängs tillfälligt ned Stängningen kommer att pågå från den 28 maj kl. 08.00 till och med kvällen den 30 maj. Det innebär att det under denna period inte kommer att vara möjligt att ansöka om några nya Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstenansokaneorinummerstangstillfalligtned.5.153f8c8c16ffad23c221340.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/etjanstenansokaneorinummerstangstillfalligtned.5.153f8c8c16ffad23c221340.html Tue, 19 May 2020 11:57:28 +0200 Tullverkets kundregister ersätts – vad innebär det? Tullverket har sedan länge ett nationellt kundregister på webbplatsen. I kundregistret finns uppgifter om namn, organisations- eller personnummer, adress, tillstånd samt gods- och lastplatskoder. Behandlingen av personuppgifter i kundregistret är inte förenlig med GDPR och därför kommer vi från och med oktober 2020 istället hänvisa till information på EU-kommissionens webbplats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketskundregisterersattsvadinnebardet.5.153f8c8c16ffad23c221307.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketskundregisterersattsvadinnebardet.5.153f8c8c16ffad23c221307.html Tue, 19 May 2020 11:48:50 +0200 Skriv en bra varubeskrivning i exportdeklarationen Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du exporterar en vara. Det minskar risken för merarbete och fördröjning vid exporttillfället. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skrivenbravarubeskrivningiexportdeklarationen.5.153f8c8c16ffad23c221325.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skrivenbravarubeskrivningiexportdeklarationen.5.153f8c8c16ffad23c221325.html Tue, 19 May 2020 09:38:16 +0200 Kravet på licens för import av järn, stål och aluminium tas bort Den 16 maj försvinner kravet på licens för att importera järn, stål och aluminium till EU. Det innebär en administrativ lättnad för företag – förra året utfärdades 3 600 licenser till svenska företag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpalicensforimportavjarnstalochaluminiumtasbort.5.153f8c8c16ffad23c2212f7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpalicensforimportavjarnstalochaluminiumtasbort.5.153f8c8c16ffad23c2212f7.html Thu, 07 May 2020 13:14:05 +0200 Förtydligande angående tullfrihet för varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 Företag kan under vissa förutsättningar importera personlig skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning med befrielse från tull och moms. Bland annat ska varorna redan innan importen vara avsedda för och sålda till det organ eller den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19. Här får du veta vilka villkor som gäller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandeangaendetullfrihetforvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22118d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fortydligandeangaendetullfrihetforvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22118d.html Mon, 04 May 2020 15:03:44 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 64:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.153f8c8c16ffad23c2210aa.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.153f8c8c16ffad23c2210aa.html Mon, 04 May 2020 13:31:28 +0200 Nytt sätt att uppdatera företagsuppgifter Från och med den 30 maj ska du inte längre meddela Tullverket om företaget du arbetar på ändrar namn eller adress. Vi kommer att få tillgång till dessa uppgifter automatiskt från Skatteverket och Bolagsverket. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattuppdateraforetagsuppgifter.5.153f8c8c16ffad23c22e74.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttsattattuppdateraforetagsuppgifter.5.153f8c8c16ffad23c22e74.html Mon, 04 May 2020 13:30:59 +0200 Förändrad hantering för ansökan om Eori-nummer Från och med den 30 maj behöver svenska företag e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradhanteringforansokanomeorinummer.5.153f8c8c16ffad23c22e67.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forandradhanteringforansokanomeorinummer.5.153f8c8c16ffad23c22e67.html Fri, 24 Apr 2020 16:09:19 +0200 Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning förlängs Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material förlängs från den 26 april i ytterligare 30 dagar. Det är också en viss skillnad i vilka produkter som omfattas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforpersonligskyddsutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c22f3e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportrestriktionernaforpersonligskyddsutrustningforlangs.5.153f8c8c16ffad23c22f3e.html Thu, 09 Apr 2020 09:15:20 +0200 Certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset Med anledning av den extraordinära situationen med coronaviruset, så har flera länder meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan i stället använder sig av kopior av sådana. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat i stället för dessa kopior. Tullverket kommer att genomföra kontroller för att kontrollera certifikaten i efterhand. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatforformansbehandlingfranvissalandermedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22b6d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatforformansbehandlingfranvissalandermedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22b6d.html Mon, 06 Apr 2020 18:11:05 +0200 Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 har beslutats av EU-kommissionen EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsenfrantullochmomsvidimportavvissavaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19harbeslutatsaveukommissionen.5.153f8c8c16ffad23c22b4e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsenfrantullochmomsvidimportavvissavaroravseddaforskyddmotochbekampningavcovid19harbeslutatsaveukommissionen.5.153f8c8c16ffad23c22b4e.html Thu, 02 Apr 2020 13:47:46 +0200 Rättsligt ställningstagande om tullskulds uppkomst och val av beskattningsmyndighet för mervärdesskatt i olika situationer I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket när en tullskuld för mervärdesskatt uppkommer i olika situationer och vilken myndighet som då är beskattningsmyndighet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtullskuldsuppkomstochvalavbeskattningsmyndighetformervardesskattiolikasituationer.5.153f8c8c16ffad23c22997.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomtullskuldsuppkomstochvalavbeskattningsmyndighetformervardesskattiolikasituationer.5.153f8c8c16ffad23c22997.html Tue, 31 Mar 2020 14:45:02 +0200 Myndighetsgemensamma samarbetet ger resultat Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet. Det visar den rapport som överlämnades till regeringen idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensammasamarbetetgerresultat.5.153f8c8c16ffad23c22950.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/myndighetsgemensammasamarbetetgerresultat.5.153f8c8c16ffad23c22950.html Fri, 27 Mar 2020 18:23:40 +0100 Befrielse från tull och moms vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. I avvaktan på kommissionens beslut kan Tullverket tillfälligt bevilja tull- och momsfrihet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsefrantullochmomsvidimportavvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22866.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/befrielsefrantullochmomsvidimportavvarorforskyddmotochbekampningavcovid19.5.153f8c8c16ffad23c22866.html Wed, 25 Mar 2020 14:00:55 +0100 Punktskatt på plastbärkassar från 1 maj Den 1 maj 2020 införs en ny punktskatt på plastbärkassar. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/punktskattpaplastbarkassarfran1maj.5.153f8c8c16ffad23c227ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/punktskattpaplastbarkassarfran1maj.5.153f8c8c16ffad23c227ea.html Tue, 24 Mar 2020 16:53:51 +0100 Klassificering av medicinsk utrustning För att underlätta handeln med medicinsk utrustning över gränserna har Världstullorganisationen, WCO, sammanställt en förteckning över HS-klassificering av dessa varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klassificeringavmedicinskutrustning.5.153f8c8c16ffad23c227d3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/klassificeringavmedicinskutrustning.5.153f8c8c16ffad23c227d3.html Mon, 23 Mar 2020 09:13:53 +0100 Tullverket bidrar med skyddsutrustning Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har vi inventerat Tullverkets skyddsutrustning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbidrarmedskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22749.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbidrarmedskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22749.html Fri, 20 Mar 2020 09:46:18 +0100 Undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning EU-kommissionen har medgivit undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning för ett antal länder. Undantaget gäller bland annat EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagfranexportforbudetforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c226f6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/undantagfranexportforbudetforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c226f6.html Thu, 19 Mar 2020 17:23:47 +0100 Exportförbudet för personlig skyddsutrustning – sök exporttillstånd hos Kommerskollegium Tullverket vill påminna om exportförbudet för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För att få exportera sådana varor måste du ha tillstånd från Kommerskollegium. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudetforpersonligskyddsutrustningsokexporttillstandhoskommerskollegium.5.153f8c8c16ffad23c226e3.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudetforpersonligskyddsutrustningsokexporttillstandhoskommerskollegium.5.153f8c8c16ffad23c226e3.html Tue, 17 Mar 2020 16:08:33 +0100 Exportförbud för personlig skyddsutrustning I helgen beslutade EU om att införa exportförbud för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För tillfället hanteras alla sändningar manuellt vilket medför långa handläggningstider. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22691.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22691.html Wed, 11 Mar 2020 12:00:49 +0100 Avgifter vid import av frukt och grönt Avgiften för kontrollen av sundhetscertifikat och avgiften för kvalitetskontrollen har sedan 1 januari 2020 samordnats till en avgift för de produkter som omfattas av båda kontrollerna. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftervidimportavfruktochgront.5.153f8c8c16ffad23c2258d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/avgiftervidimportavfruktochgront.5.153f8c8c16ffad23c2258d.html Fri, 06 Mar 2020 09:54:14 +0100 Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket under vilka förutsättningar det går att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU (unionens tullområde). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomforutsattningarnaforattmedtullfrihetochskattefrihetaterinforaenvarasomharglomtskvariettlandutanforeu.5.153f8c8c16ffad23c22535.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattsligtstallningstagandeomforutsattningarnaforattmedtullfrihetochskattefrihetaterinforaenvarasomharglomtskvariettlandutanforeu.5.153f8c8c16ffad23c22535.html Mon, 02 Mar 2020 12:18:58 +0100 Swedish Customs’ response to the coronavirus We are following the development of the coronavirus very carefully. This entails, for example, being in close contact with other public authorities that are also affected by and work with the coronavirus. We are complying with and acting on the recommendations and facts issued by the Public Health Agency of Sweden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/swedishcustomsresponsetothecoronavirus.5.153f8c8c16ffad23c2245a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/swedishcustomsresponsetothecoronavirus.5.153f8c8c16ffad23c2245a.html Wed, 26 Feb 2020 11:37:12 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Tullverkets signeringscertifikat kommer att bytas ut 31 mars 2020 kl. 13.00. Det innebär att det nya certifikatet måste installeras i ert system före den tidpunkten. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.153f8c8c16ffad23c2241c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.153f8c8c16ffad23c2241c.html Fri, 14 Feb 2020 16:50:58 +0100 Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gemensammaatgarderavgorandemotinternationellabrottsnatverk.5.153f8c8c16ffad23c222e4.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/gemensammaatgarderavgorandemotinternationellabrottsnatverk.5.153f8c8c16ffad23c222e4.html Thu, 13 Feb 2020 08:10:49 +0100 Tullverkets narkotikabeslag ökade med 33 procent under 2019 Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnarkotikabeslagokademed33procentunder2019.5.153f8c8c16ffad23c22231.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnarkotikabeslagokademed33procentunder2019.5.153f8c8c16ffad23c22231.html Mon, 10 Feb 2020 15:51:50 +0100 Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset mycket noga. Det innebär bland annat att vi har kontakt med andra myndigheter som också påverkas av och arbetar med frågor som handlar om coronaviruset. Vi följer och agerar utifrån de rekommendationer och fakta som Folkhälsomyndigheten ger. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsarbetemedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22d5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsarbetemedanledningavcoronaviruset.5.153f8c8c16ffad23c22d5.html Tue, 04 Feb 2020 11:47:47 +0100 Coronavirus 2019-nCoV: Befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord. Med anledning av coronaviruset vill vi betona befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/coronavirus2019ncovbefalhavarensskyldigheterattanmalaommisstanktsmittafinnsombord.5.153f8c8c16ffad23c221e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/coronavirus2019ncovbefalhavarensskyldigheterattanmalaommisstanktsmittafinnsombord.5.153f8c8c16ffad23c221e.html Mon, 03 Feb 2020 09:30:38 +0100 Ny punktskatt på plastbärkassar Från den 1 maj 2020 måste du som importerar plastbärkassar betala punktskatt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nypunktskattpaplastbarkassar.5.25a524e216ff79e1b5f2.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nypunktskattpaplastbarkassar.5.25a524e216ff79e1b5f2.html Fri, 17 Jan 2020 14:56:37 +0100 New limits on amounts as of 1 January 2020 The exemption for goods of minimal value destined for delivery in Sweden is increased as of 2020. This will also mean that the exempted value of goods that travellers may carry with them in their personal luggage into Sweden has been increased. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/newlimitsonamountsasof1january2020.5.311bf4f016e69d6ea0d730f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/newlimitsonamountsasof1january2020.5.311bf4f016e69d6ea0d730f.html Wed, 15 Jan 2020 15:04:25 +0100 Rapporter från bokföringen för anläggning för tillfällig lagring Du som driver en anläggning för tillfällig lagring ska kunna styrka din bokföring när Tullverket begär det. Du ska kunna ta fram uppgifter ur bokföringen och visa upp dessa för Tullverket. Vilka uppgifter Tullverket begär beror på vad vi vill kontrollera. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rapporterfranbokforingenforanlaggningfortillfalliglagring.5.311bf4f016e69d6ea0d7230.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rapporterfranbokforingenforanlaggningfortillfalliglagring.5.311bf4f016e69d6ea0d7230.html Tue, 14 Jan 2020 11:38:14 +0100 Endast ett fåtal länder utfärdar GSP-certifikat Från ett stort antal länder kan ursprungsintyget GSP-certifikat form A inte längre utfärdas. Istället ska ursprungsförsäkran med Rex-nummer upprättas av exportören i GSP-landet. Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från, om du inte redan vet det. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/endastettfatallanderutfardargspcertifikat.5.311bf4f016e69d6ea0d71ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/endastettfatallanderutfardargspcertifikat.5.311bf4f016e69d6ea0d71ea.html Tue, 17 Dec 2019 14:10:01 +0100 ULT går över till Rex 1 januari 2020 Från och med den 1 januari 2020 går de utomeuropeiska länderna och territorierna, ULT, över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De länder och territorier som innan årsskiftet inte genomfört de åtaganden som behövs för att kunna använda Rex, kommer inte att kunna upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ultgarovertillrex1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d6e4d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ultgarovertillrex1januari2020.5.311bf4f016e69d6ea0d6e4d.html Tue, 17 Dec 2019 12:56:45 +0100 All kommunikation som rör AEO- tillstånden sker via EU Customs Trader Portal All kommunikation mellan dig och Tullverket vad gäller AEO-tillstånd sker från och med den 16 december digitalt via EU-portalen, EU Customs Trader Portal (Systemet för godkänd ekonomisk aktör). Detta gäller alltså även dig som sedan tidigare har ett AEO- tillstånd, inte bara nya ansökningar. Du måste registrera din e-postadress i EU- portalen för att kunna få notifieringar om meddelanden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/allkommunikationsomroraeotillstandenskerviaeucustomstraderportal.5.311bf4f016e69d6ea0d6f09.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/allkommunikationsomroraeotillstandenskerviaeucustomstraderportal.5.311bf4f016e69d6ea0d6f09.html Tue, 17 Dec 2019 11:24:25 +0100 Mindre risk för en avtalslös brexit Efter valresultatet är det mest troliga att Storbritannien kommer att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Då följer en övergångsperiod till slutet av 2020, där Storbritannien fortsatt behandlas som EU-medlem. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mindreriskforenavtalslosbrexit.5.311bf4f016e69d6ea0d6eb9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/mindreriskforenavtalslosbrexit.5.311bf4f016e69d6ea0d6eb9.html Tue, 10 Dec 2019 13:51:42 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6c26.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6c26.html Fri, 06 Dec 2019 10:52:14 +0100 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6b80.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.311bf4f016e69d6ea0d6b80.html Tue, 03 Dec 2019 10:47:01 +0100 Nya rutiner vid begäran av tullfrihet för varor som importeras för undersökning, analys eller provning Från och med den 15 januari 2020 är det nya rutiner för att deklarera varor som ska importeras för undersökning, analys eller provning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidbegaranavtullfrihetforvarorsomimporterasforundersokninganalysellerprovning.5.311bf4f016e69d6ea0d2ae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyarutinervidbegaranavtullfrihetforvarorsomimporterasforundersokninganalysellerprovning.5.311bf4f016e69d6ea0d2ae.html Mon, 02 Dec 2019 09:41:32 +0100 Ny version av KN för 2020 Från den 1 januari 2020 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2020.5.311bf4f016e69d6ea0d35c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2020.5.311bf4f016e69d6ea0d35c.html Mon, 18 Nov 2019 09:00:00 +0100 Momsbefriad import - vad händer den 1 januari 2020? Från och med den 1 januari 2020 införs en förändring för företag som använder förfarandena 42 eller 63 i importdeklarationen. Förfarandekoderna 42 och 63 används när mervärdesskatt betalas i det land där varorna ska konsumeras. Syftet är att stärka samarbetet inom EU på mervärdesskatteområdet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/momsbefriadimportvadhanderden1januari2020.5.38f986a116db52aec8c59d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/momsbefriadimportvadhanderden1januari2020.5.38f986a116db52aec8c59d.html Fri, 15 Nov 2019 14:10:29 +0100 Den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram ytterligare Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till våren 2020. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsframytterligare.5.311bf4f016e69d6ea0def.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsframytterligare.5.311bf4f016e69d6ea0def.html Fri, 15 Nov 2019 12:11:53 +0100 Ny sökfunktion i Tullverkets e-tjänster för tullager Hanterar du tullagerdeklarationer och avvikelserapporter i Tullverkets e‑tjänster? Nu kan du lättare se vilka ärenden du behöver åtgärda. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nysokfunktionitullverketsetjansterfortullager.5.311bf4f016e69d6ea0d124.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nysokfunktionitullverketsetjansterfortullager.5.311bf4f016e69d6ea0d124.html Thu, 14 Nov 2019 16:14:56 +0100 Snart kan du börja använda frihandelsavtalet med Singapore Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Singapore träder i kraft den 21 november 2019. Du som exporterar till Singapore kan behöva ansöka om tillstånd om du vill upprätta ursprungsintyg för dina varor. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartkanduborjaanvandafrihandelsavtaletmedsingapore.5.311bf4f016e69d6ea0dc6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/snartkanduborjaanvandafrihandelsavtaletmedsingapore.5.311bf4f016e69d6ea0dc6.html Thu, 14 Nov 2019 12:38:15 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 63:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännande omfattar även ett beslut från kommitténs 62:a möte. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.38f986a116db52aec8c62a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.38f986a116db52aec8c62a.html Tue, 05 Nov 2019 13:44:08 +0100 Allt fler tar emot sina tullräkningar digitalt – gör det du också! Den 1 januari 2020 tas ett antal uppgifter bort ur papperstullräkningen. Vill du ha tillgång till samma uppgifter som i dag bör du ansluta dig till något av våra digitala alternativ. Gör som många andra företag – ta emot tullräkningen digitalt! http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/alltflertaremotsinatullrakningardigitaltgordetduocksa.5.38f986a116db52aec8c518.html Thu, 31 Oct 2019 10:19:58 +0100 Risken för en hård brexit är inte över Enligt planen skulle Storbritannien lämna EU ikväll. Storbritannien begärde en förlängning fram till den 31 januari 2020 som EU har accepterat. Om Storbritannien och EU-parlamentet godkänner utträdesavtalet som den brittiska regeringen och EU förhandlat fram kan Storbritannien lämna EU tidigare. Risken för en hård brexit den 31 januari 2020 kvarstår så länge Storbritannien och EU-parlamentet inte har godkänt utträdesavtalet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/riskenforenhardbrexitarinteover.5.38f986a116db52aec8c27e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/riskenforenhardbrexitarinteover.5.38f986a116db52aec8c27e.html Tue, 22 Oct 2019 12:51:06 +0200 Svarskodlistan för TDR050 Följande ändringar har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 5.7 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.38f986a116db52aec8c1a8.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.38f986a116db52aec8c1a8.html Mon, 21 Oct 2019 08:48:54 +0200 Omfattande vapenbeslag i internationell insats I en stor internationell insats mot illegala vapen och narkotika har Polismyndigheten tillsammans med Tullverket tagit 52 vapen och över 90 000 narkotikaklassade tabletter i beslag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omfattandevapenbeslagiinternationellinsats.5.38f986a116db52aec8c174.html Wed, 16 Oct 2019 16:26:22 +0200 Tullverket stoppade smuggling av 100 kilo cannabis och 80 kilo amfetamin Två män misstänks för att under fjolåret enligt en brottsplan planerat, organiserat och genomfört transporter och smuggling av 100 kilo cannabisharts respektive 80 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige. Tullverkets beslag av narkotikan är värd cirka 33 miljoner kronor i gatuled. I dag åtalas de båda männen för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott vid Solna tingsrätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketstoppadesmugglingav100kilocannabisoch80kiloamfetamin.5.38f986a116db52aec8cae.html Fri, 11 Oct 2019 14:16:45 +0200 EU-gemensam kontrolloperation stoppade 200 000 piratkopierade artiklar Tullmyndigheter inom EU stoppade cirka 200 000 piratkopierade artiklar och 120 ton piratkopierade artiklar inom fokusområdet dagligvaror (exklusive livsmedel) vid en gemensam kontrolloperation i maj, HYGIEA. Vid kontrolloperationen stoppades bland annat piratkopierad parfym, tandkräm, tvål, schampo och kosmetika. Nu redovisas resultaten från OLAF, Europeiska kommissionens byrå för bedrägeribekämpning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamkontrolloperationstoppade200000piratkopieradeartiklar.5.38f986a116db52aec8c2c.html Thu, 19 Sep 2019 14:45:10 +0200 Fredrik Holmberg utsedd till vikarierande generaltulldirektör Fredrik Holmberg har den 19 september utsetts till vikarierande generaltulldirektör för Tullverket. Vikariatet sträcker sig tills ordinarie gd Charlotte Svensson återträder i tjänst. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fredrikholmbergutseddtillvikarierandegeneraltulldirektor.5.7928802816bd208774c634.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fredrikholmbergutseddtillvikarierandegeneraltulldirektor.5.7928802816bd208774c634.html Tue, 03 Sep 2019 16:27:38 +0200 Skaffa behörighet till EU:s nya system för bindande klassificeringsbesked (BKB) och godkänd ekonomisk aktör (AEO) Kommer du att behöva ansöka om AEO-tillstånd eller BKB i höst? Då måste du ha behörighet till Tullverkets e-tjänster så att du säkert kommer in i det nya systemet när du ska ansöka. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skaffabehorighettilleusnyasystemforbindandeklassificeringsbeskedbkbochgodkandekonomiskaktoraeo.5.7928802816bd208774c3b1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/skaffabehorighettilleusnyasystemforbindandeklassificeringsbeskedbkbochgodkandekonomiskaktoraeo.5.7928802816bd208774c3b1.html Tue, 03 Sep 2019 10:21:27 +0200 Införandet av den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till den 9 november 2019. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsfram.5.7928802816bd208774c39b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavdennyaetjanstenforattansokaomeorinummerskjutsfram.5.7928802816bd208774c39b.html Tue, 06 Aug 2019 16:34:11 +0200 Nya direktiv för dig som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner Du som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner kan nu begära både tullbefrielse och skattefrihet, under vissa förutsättningar, för gåvoförsändelser med ett värde på högst 1 600 kronor. Detta gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021. Det är den tolkning av reglerna som Tullverket gör efter en dom i kammarrätten i Stockholm. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadirektivfordigsomdeklarerargavoforsandelseratprivatpersoner.5.7928802816bd208774c1ac.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadirektivfordigsomdeklarerargavoforsandelseratprivatpersoner.5.7928802816bd208774c1ac.html Wed, 03 Jul 2019 12:50:38 +0200 Rätt ursprungsintyg från GSP-länder Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Fler länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.4e880ce616b21693f78442.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.4e880ce616b21693f78442.html Tue, 25 Jun 2019 10:39:45 +0200 Styrkande handlingar till ursprungsintyg När du exporterar varor och upprättar deklarationer om ursprung eller ansöker om ursprungsintyg ska du kunna visa att din vara är en ursprungsvara. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/styrkandehandlingartillursprungsintyg.5.4e880ce616b21693f78366.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/styrkandehandlingartillursprungsintyg.5.4e880ce616b21693f78366.html Mon, 17 Jun 2019 15:33:11 +0200 Tullrevision av storföretag visar på kunskapsluckor Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel. Det är en av Tullverkets slutsatser efter att myndigheten granskat de 100 företag i Sverige som har allra störst import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781c9.html Wed, 12 Jun 2019 14:23:34 +0200 Lär dig mer om tull i höst Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullihost.5.4e880ce616b21693f78160.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/lardigmeromtullihost.5.4e880ce616b21693f78160.html Wed, 12 Jun 2019 08:58:56 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.4e880ce616b21693f7812c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.4e880ce616b21693f7812c.html Tue, 11 Jun 2019 13:40:06 +0200 Tillslag mot misstänkt langningscentral i Sundsvall Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket till i Sundsvall. Tre personer – två män och en kvinna – greps och anhölls, misstänkta för att under en längre tid ha smugglat alkohol som sålts vidare till minderåriga. Över 900 liter alkohol togs samtidigt i beslag. – Vi har identifierat ett 30-tal ungdomar som vi tror har köpt alkohol, men sannolikt är de betydligt fler än så. Den yngsta köparen är inte äldre än 14 år, säger kammaråklagare Marlene Forsman. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillslagmotmisstanktlangningscentralisundsvall.5.4e880ce616b21693f789f.html Mon, 03 Jun 2019 13:24:25 +0200 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 62:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.42f1540316a53c05f66788.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.42f1540316a53c05f66788.html Tue, 21 May 2019 13:08:59 +0200 Ansökningar om AEO och BKB blir digitala Från den 1 oktober ska du som ansöker om bindande klassificeringsbesked eller AEO-tillstånd göra det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokningaromaeoochbkbblirdigitala.5.42f1540316a53c05f663e6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ansokningaromaeoochbkbblirdigitala.5.42f1540316a53c05f663e6.html Mon, 20 May 2019 13:15:58 +0200 Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner Från och med den 1 september går det inte att använda tilläggssiffror till Eori-nummer. Om du lämnar deklarationer med tilläggssiffror kommer Tullverket inte att kunna ta emot dessa. Detta gäller alla typer av deklarationer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggssiffrornatilleorinumrenforsvinner.5.42f1540316a53c05f6636f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillaggssiffrornatilleorinumrenforsvinner.5.42f1540316a53c05f6636f.html Mon, 20 May 2019 13:12:20 +0200 E-legitimation krävs för att ansöka om Eori-nummer När Tullverket byter till en ny e‑tjänst behöver du e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elegitimationkravsforattansokaomeorinummer.5.42f1540316a53c05f66356.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elegitimationkravsforattansokaomeorinummer.5.42f1540316a53c05f66356.html Tue, 07 May 2019 15:51:11 +0200 Ny e-tjänst för beställning och hantering av signeringscertifikat Tullverket har nu en e-tjänst för beställning av signeringscertifikat för informationsutbyte via EDI. I tjänsten Certifikatbeställning kan du som är kontaktperson för signeringscertifikat själv beställa och hämta företagets signeringscertifikat. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforbestallningochhanteringavsigneringscertifikat.5.42f1540316a53c05f66187.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyetjanstforbestallningochhanteringavsigneringscertifikat.5.42f1540316a53c05f66187.html Tue, 07 May 2019 12:43:57 +0200 Svarskodlistan TDR050 Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.42f1540316a53c05f66177.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistantdr050.5.42f1540316a53c05f66177.html Tue, 30 Apr 2019 13:34:23 +0200 Så hanterar du exporten från 1 maj Klockan 00.00 natten mellan den 30 april och den 1 maj införs nya lösningar för att deklarera varor för export. Har du redan påbörjat ärenden enligt de tidigare rutinerna kan du avluta dem enligt de nya. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sahanterarduexportenfran1maj.5.42f1540316a53c05f66bc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/sahanterarduexportenfran1maj.5.42f1540316a53c05f66bc.html Tue, 23 Apr 2019 14:20:00 +0200 Validering av Rex-nummer Från den 1 maj 2019 kommer Tullverket att validera att de Rex-nummer du anger i importdeklarationen är giltiga. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringavrexnummer.5.2894757916870c7915c15ca.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringavrexnummer.5.2894757916870c7915c15ca.html Tue, 16 Apr 2019 11:36:22 +0200 Svarskodlistan för TDR050 En ny version av svarskodlistan för TDR050 finns nu på tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.2894757916870c7915c1552.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/svarskodlistanfortdr050.5.2894757916870c7915c1552.html Wed, 10 Apr 2019 13:33:55 +0200 Viktigt med bra varubeskrivning vid transitering Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtmedbravarubeskrivningvidtransitering.5.2894757916870c7915c14bc.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/viktigtmedbravarubeskrivningvidtransitering.5.2894757916870c7915c14bc.html Wed, 10 Apr 2019 08:12:45 +0200 Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/fleran1000personerataladeigemensamsatsning.5.2894757916870c7915c148f.html Fri, 05 Apr 2019 13:32:57 +0200 Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit Med tanke på att risken för en hård brexit kvarstår, har Tullverket låtit översätta EU-kommissionens vägledningsdokument samt bilagorna om transitering och export. Dokumenten tar upp vad som gäller kring it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor om ett utträdesavtal saknas när Storbritannien lämnar EU. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forbereddigpavadsomhanderomdetblirenhardbrexit.5.2894757916870c7915c1356.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forbereddigpavadsomhanderomdetblirenhardbrexit.5.2894757916870c7915c1356.html Fri, 29 Mar 2019 11:01:22 +0100 Nya lösningar för export Under våren införs flera nya lösningar för exportförfarandet. Detta är ett sätt att lösa hanteringen när det lokala klareringsförfarandet försvinner den 1 maj. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyalosningarforexport.5.2894757916870c7915cfd0.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyalosningarforexport.5.2894757916870c7915cfd0.html Thu, 14 Mar 2019 09:16:42 +0100 Elektronisk utlämningssedel vid återexport från ett tullager Tullverket har uppmärksammat att det finns flera tullager som tekniskt kvitterar utlämningssedeln efter deklaration vid återexport från tullager med så kallade negativa kvittenser. Det innebär troligtvis att systemen kräver förändringar så att du kan ta emot dessa meddelande utan fel och att det skapas en tekniskt positiv kvittens av informationen som har lämnats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elektroniskutlamningssedelvidaterexportfranetttullager.5.2894757916870c7915cc84.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/elektroniskutlamningssedelvidaterexportfranetttullager.5.2894757916870c7915cc84.html Tue, 12 Mar 2019 12:30:00 +0100 Nya tullkodexen – vad händer 2019? Vad händer med införandet av den nya tullkodexen och hur påverkas just ditt företag? Sedan införandet av den nya tullkodexen startade den 1 maj 2016 har flera yttre faktorer påverkat den ursprungliga införandeplanen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatullkodexenvadhander2019.5.2894757916870c7915cc6a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyatullkodexenvadhander2019.5.2894757916870c7915cc6a.html Mon, 11 Mar 2019 10:52:04 +0100 Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.2894757916870c7915cc5d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketsnyasigneringscertifikatarnutillgangligt.5.2894757916870c7915cc5d.html Tue, 26 Feb 2019 10:02:05 +0100 Nytt i avtalet med Japan - ursprungsförsäkran för längre tid I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan finns det en möjlighet att upprätta ursprungsförsäkringar som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungsforsakranforlangretid.5.2894757916870c7915c91e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungsforsakranforlangretid.5.2894757916870c7915c91e.html Mon, 25 Feb 2019 08:00:00 +0100 Nya dokumentkoder i Tulltaxan för ämnen med joniserande strålning Den 13 mars får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med ämnen och varor med joniserande strålning då det finns tre nya dokumentkoder att förhålla sig till vid import. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyadokumentkoderitulltaxanforamnenmedjoniserandestralning.5.2894757916870c7915c886.html Fri, 22 Feb 2019 11:16:13 +0100 Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketbegarresurserforattrekrytera500medarbetare.5.2894757916870c7915c87a.html Tue, 12 Feb 2019 10:35:32 +0100 Nytt i avtalet med Japan – kontroll av ursprung I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan har man kommit överens om hur tullmyndigheterna ska gå till väga för att kontrollera att varor som importeras verkligen är ursprungsvaror. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapankontrollavursprung.5.2894757916870c7915c62c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapankontrollavursprung.5.2894757916870c7915c62c.html Tue, 12 Feb 2019 09:09:49 +0100 Så mycket beslagtog Tullverket 2018 Tullverket beslagtog mer kokain och heroin än man gjort på väldigt många år, däremot minskade beslagen av flera andra narkotikatyper i omfattning. Det är några av de saker som framgår av Tullverkets beslagsstatistik för 2018 som presenteras idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/samycketbeslagtogtullverket2018.5.2894757916870c7915c6b7.html Thu, 07 Feb 2019 11:17:17 +0100 Vad gäller nu när driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring har stoppats? Kring årsskiftet beslutade Tullverket att stoppa driftsättningen av den digitala lösningen för anläggning för tillfällig lagring. Men vad innebär det för hanteringen vid anläggningarna fram tills den digitala lösningen är på plats? Vi försöker här reda ut vad som gäller. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadgallernunardriftsattningenavanlaggningfortillfalliglagringharstoppats.5.2894757916870c7915c5f6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vadgallernunardriftsattningenavanlaggningfortillfalliglagringharstoppats.5.2894757916870c7915c5f6.html Tue, 05 Feb 2019 10:39:31 +0100 Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114 Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketoppnarnytipstelefon90114.5.2894757916870c7915c58a.html Fri, 01 Feb 2019 14:49:58 +0100 Vidaresänder du GSP-varor? Den 1 februari träder två nya avtal i kraft som gör det möjligt att använda Rex-systemet för att vidaresända GSP-varor även till och från Norge och Schweiz. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vidaresanderdugspvaror.5.2894757916870c7915c53b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/vidaresanderdugspvaror.5.2894757916870c7915c53b.html Fri, 01 Feb 2019 13:51:20 +0100 Tullräkningen har fått nytt utseende Tullräkningen för tullräkningsvecka 1904 ser lite annorlunda ut än tidigare. Ändringen är ett steg för att minska Tullverkets miljöpåverkan gällande pappersutskrifter. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrakningenharfattnyttutseende.5.2894757916870c7915c52e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrakningenharfattnyttutseende.5.2894757916870c7915c52e.html Tue, 29 Jan 2019 13:35:49 +0100 Nu omprövar vi tillstånden till godkänd exportör Förfarandet med godkänd exportör upphör den 1 maj 2019 och ersätts av en standardtulldeklaration (UGE-meddelande) vid export med beslut om godkänd plats. Under februari–april kommer Tullverket att ompröva samtliga tillstånd till godkänd exportör som då återkallas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuomprovarvitillstandentillgodkandexportor.5.2894757916870c7915c41d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nuomprovarvitillstandentillgodkandexportor.5.2894757916870c7915c41d.html Tue, 29 Jan 2019 12:50:40 +0100 Nytt i avtalet med Japan – importörens kunskap Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanimportorenskunskap.5.2894757916870c7915c3be.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanimportorenskunskap.5.2894757916870c7915c3be.html Tue, 15 Jan 2019 14:37:51 +0100 Nytt i avtalet med Japan – ursprungskriterier Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttiavtaletmedjapanursprungskriterier.5.5b650cc5167830f65e5857.html Tue, 15 Jan 2019 10:06:22 +0100 Rätt ursprungsintyg från GSP-länder Från och med i år är det fler länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för de GSP-länder du importerar från. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/rattursprungsintygfrangsplander.5.5b650cc5167830f65e586a.html Tue, 08 Jan 2019 11:27:00 +0100 Frihandelsavtalet med Japan kan snart börja användas Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan väntas träda i kraft den 1 februari 2019. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/frihandelsavtaletmedjapankansnartborjaanvandas.5.5b650cc5167830f65e5569.html Thu, 20 Dec 2018 09:38:26 +0100 Certifikat från Turkiet utan underskrift Vi har tidigare informerat om att certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet inte kan godtas. Nu har EU-kommissionen och Turkiet kommit överens om en lösning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/certifikatfranturkietutanunderskrift.5.5b650cc5167830f65e53f5.html Mon, 17 Dec 2018 11:21:47 +0100 Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 61:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyaklassificeringsuttalandenochandringartillforklarandeanmarkningartillhs.5.5b650cc5167830f65e5332.html Mon, 17 Dec 2018 11:11:38 +0100 Ny version av KN för 2019 Från den 1 januari 2019 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyversionavknfor2019.5.5b650cc5167830f65e5323.html Wed, 12 Dec 2018 16:57:56 +0100 Platser som ersätter tullklareringsområden Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. Det är bara på sådana platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/platsersomersattertullklareringsomraden.5.5b650cc5167830f65e52ae.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/platsersomersattertullklareringsomraden.5.5b650cc5167830f65e52ae.html Tue, 11 Dec 2018 15:57:19 +0100 Ny webbstruktur för er som deklarerar digitalt För att det ska bli tydligare hur man ansluter sig till Tullverkets EDI-system för alla som vill deklarera digitalt har informationen på tullverket.se fått en ny struktur. Inget innehåll har försvunnit – men en del information har bytt plats. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nywebbstrukturforersomdeklarerardigitalt.5.5b650cc5167830f65e527f.html Mon, 26 Nov 2018 15:16:22 +0100 Validering för försändelser av ringa värde Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/valideringforforsandelseravringavarde.5.5342d905167502000c04.html Wed, 21 Nov 2018 14:31:53 +0100 Ditt betalningsanstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut Tullverket har börjat flytta över tillstånd till betalningsanstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du som har betalningsanstånd måste därför ha tillgång till Tullverkets e-tjänster. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dittbetalningsanstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.10448d116681449bad676.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/dittbetalningsanstandflyttasovertillsystemetfortullbeslut.5.10448d116681449bad676.html Wed, 21 Nov 2018 14:12:25 +0100 Tullagers införande i mål Efter lite mer än ett års övergångsperiod är nu det nya tullagerförfarandet infört. Den 1 november var sista dagen för näringslivet att gå över till den nya hanteringen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullagersinforandeimal.5.10448d116681449bad669.html Thu, 15 Nov 2018 16:20:23 +0100 Genombrott i brexitförhandlingarna Nu finns ett förslag till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Den 14 november godkände den brittiska regeringen förslaget som bland annat innehåller en kompromiss om gränsen mellan Nordirland och Irland. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/genombrottibrexitforhandlingarna.5.10448d116681449bad54b.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/genombrottibrexitforhandlingarna.5.10448d116681449bad54b.html Mon, 05 Nov 2018 13:21:18 +0100 Tips för dig som lämnar tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet Lämnar du tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet? Så här gör du för att det ska bli rätt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tipsfordigsomlamnartulldeklarationvidhanforandetilltullagerforfarandet.5.10448d116681449bad3ea.html Wed, 31 Oct 2018 11:18:52 +0100 Kravet på bestyrkande av elektroniska tulldeklarationer tas bort Tullverket har beslutat att ta bort kravet på bestyrkande av fysisk person vid signering av elektroniska tulldeklarationer. Den elektroniska underskriften sker vanligtvis med dosa och smartkort. Beslutet innebär en möjlighet att i större utsträckning skapa förutsättningar för automatisering av tulldeklarationer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravetpabestyrkandeavelektroniskatulldeklarationertasbort.5.10448d116681449bad333.html Mon, 29 Oct 2018 12:06:18 +0100 Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis Den 1 november ersätts dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen.   http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/uppdateradebestammelserfortullbefrielsemedluftvardighetsbevis.5.10448d116681449bad2c6.html Mon, 22 Oct 2018 13:16:58 +0200 Använd rätt förfarandekod vid befordran av varor I samband med införandet av nya tullagerförfarandet har Tullverket uppmärksammat att fel förfarandekoder används då varor befordras från ett tullager till ett annat tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/anvandrattforfarandekodvidbefordranavvaror.5.10448d116681449bad11c.html Fri, 12 Oct 2018 15:00:12 +0200 Kvotansökningar för stålvaror kan du nu söka automatiskt via TDS Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0 %. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän nu. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kvotansokningarforstalvarorkandunusokaautomatisktviatds.5.4481397d16411b864651922.html Wed, 10 Oct 2018 16:08:46 +0200 Information angående säker kommunikation för elektroniskt informationsutbyte med Tullverket Avveckling av osäkra krypeteringsalgoritmer. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/informationangaendesakerkommunikationforelektronisktinformationsutbytemedtullverket.5.4481397d16411b86465184d.html Wed, 10 Oct 2018 15:44:04 +0200 Nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se Det finns ett nytt servercertifikat för Tullverkets OFTPv2-server tmf01.tullverket.se. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nyttservercertifikatfortullverketsoftpv2servertmf01tullverketse.5.4481397d16411b864651841.html Wed, 10 Oct 2018 08:00:13 +0200 Tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager upphör Från och med 1 november 2018 upphör alla förenklingar/tillstånd som bygger på lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtilllokaltklareringsforfarandevidupplaggningpatullagerupphor.5.4481397d16411b86465120a.html Fri, 14 Sep 2018 14:41:27 +0200 Tillstånd till förenklad deklaration - snart i Systemet för tullbeslut Nu har Tullverket börjat flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Först ut är tillstånd till förenklad deklaration. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillforenkladdeklarationsnartisystemetfortullbeslut.5.4481397d16411b864659c1.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tillstandtillforenkladdeklarationsnartisystemetfortullbeslut.5.4481397d16411b864659c1.html Thu, 30 Aug 2018 10:30:00 +0200 Införandet av anläggning för tillfällig lagring skjuts fram till 1 februari 2019 Införandet av den nya digitala hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring har skjutits fram tre månader. Införandet sker därmed den 1 februari 2019 och följs av en tolv månaders övergångsperiod innan all hantering ska vara omställd och ske digitalt. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavanlaggningfortillfalliglagringskjutsframtill1februari2019.5.4481397d16411b8646581c.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/inforandetavanlaggningfortillfalliglagringskjutsframtill1februari2019.5.4481397d16411b8646581c.html Fri, 17 Aug 2018 15:06:23 +0200 Charlotte Svensson blir ny generaltulldirektör och chef för Tullverket Regeringen har idag utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och tillträder sin nya tjänst den 15 oktober. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/charlottesvenssonblirnygeneraltulldirektorochcheffortullverket.5.4481397d16411b8646570e.html