Tullverket

Tjänster för privatpersoner

På den här sidan hittar du de tjänster som du behöver för att göra en anmälan.

Anmälan av hund eller katt

I den här tjänsten kan du som ska resa till Sverige med en hund eller katt anmäla det till Tullverket.

Anmälan av hund eller katt

Anmälan av skjutvapen och ammunition

I den här tjänsten kan du som är bosatt i ett EU-land och Norge, har europeisk eller norskt skjutvapenpass, permanent innehavstillstånd, tillstånd från svenska Polismyndigheten och du ska göra något av följande:

  • jaga eller tävla i Sverige
  • resa genom Sverige för jakt eller tävling i Danmark, Norge eller Finland
  • jaga eller tävla i ett annat EU-land eller Norge

Anmälan av skjutvapen och ammunition

Anmäl att du reser till eller från EU med kontanta medel

Du som ska ta med dig kontanta medel till ett värde av 10 000 euro eller mer – eller motsvarande belopp i andra valutor – in i eller ut ur EU behöver anmäla det till Tullverket.

Anmäl att du reser till eller från EU med kontanta medel

Avgiftsguiden – räkna ut din varas kostnad

Med hjälp av avgiftsguiden kan du räkna ut hur mycket den vara du vill importera totalt kommer att kosta.

Räkna ut din varas kostnad i avgiftsguiden


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärUppdaterad: 2017-04-06