Tullverket

Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva

Om du tar emot en gåva som skickas från ett annat land gäller olika regler beroende på varifrån gåvan kommer, hur mycket den är värd och vad den innehåller.

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner.

Olika regler för olika länder

Om du ska skicka en gåva till ett annat land, tänk på att olika länder har olika nationella regler. Du bör ta reda på vilka regler som gäller för den eller de varor som du tänker ge bort i det landet du ska skicka gåvan till.

För mer information kan du vända dig till mottagarlandets tullmyndighet eller ambassad.

Varor med särskilda regler

Tänk på att det är särskilda regler som gäller för gåvor som innehåller alkohol, tobak, vapen och farliga föremål, läkemedel, vissa livsmedel eller djur. Om du tar emot dessa varor kan du behöva tillstånd från en annan myndighet.

Läs mer om varor med särskilda regler.

Ta emot en gåva från ett annat EU-land

Du behöver inte betala några avgifter för att ta emot en gåva från ett annat EU-land.

Ta emot en gåva från ett land utanför EU

När du tar emot en gåva från ett land utanför EU kan du behöva betala tull, moms och eventuellt andra skatter. Det är ofta företaget som transporterar din vara (till exempel Postnord eller ett kurirföretag) som gör tulldeklarationen med de fakturor och andra handlingar som följer med paketet som underlag.

Gåva värd 500 kronor eller mindre

Om värdet på din gåva är 500 kronor eller mindre behöver du inte betala någon tull eller moms. Det gäller även om du tar emot ett paket som innehåller flera separata gåvor till personer i samma familj, och gåvornas värde var för sig är 500 kronor eller mindre. Det är då viktigt att det tydligt framgår att gåvorna är till olika personer.

Det här gäller om

 1. gåvor skickas vid enstaka tillfällen (inte regelbundet)
 2. det är en privatperson som ger en gåva till en annan privatperson
 3. gåvan är för privat bruk.

Gåva värd minst 501 och högst 1 500 kronor

Om värdet på din gåva är minst 501 och högst 1 500 kronor behöver du inte betala någon tull eftersom gåvan räknas som en lågvärdeförsändelse. Däremot betalar du alltid moms för gåvan.

Läs om varor med särskilda regler, bland annat tull- eller skattefria varor.

Gåva värd minst 1 501 och högst 7 000 kronor

Om värdet på din gåva är minst 1 501 och högst 7 000 kronor använder företaget som fraktar gåvan en schablonsats för att räkna ut tullen. Schablontullsatsen är 2,5 procent av gåvans värde. Du ska även betala moms.

Gåva värd 7 001 kronor eller mer

Om värdet på gåvan är 7 001 kronor eller mer ska du betala tull för gåvan. Tullsatsen beror på vad för slags vara gåvan är och kan vara mellan 0 och 20 procent av gåvans värde. Du ska även betala moms. Du betalar tull och moms till det företag som fraktar din gåva.

Exempel

Moster Berit (bosatt i USA) skickar ett paket till sin syster Barbro.
Paketet innehåller gåvor till systern och systerbarnen, Linnéa och Leo. Gåvorna är adresserade till var och en i familjen men har av praktiska skäl skickats i samma paket. Moster Berit har också specificerat värdet på gåvorna.

 • Linnéa får ett par jeans värda 400 kronor och en kamera värd 600 kronor
 • Leo får en kikare värd 400 kronor och en skjorta värd 550 kronor
 • Barbro får en glasvas värd 700 kronor.

Både jeansen och kikaren blir avgiftsfria eftersom de ligger inom värdegränsen. Kameran, skjortan och glasvasen har ett sammanlagt värde av 1 850 kronor.

 • På värdet 1 850 kronor tar vi ut schablontull på 2,5 procent vilket motsvarar 46 kronor.
 • Moms med 25 procent beräknas på 1 850 kronor plus 46 kronor vilket blir 474 kronor.
 • Totalt belopp att betala blir 520 kronor (46 plus 474 kronor).

Har du fått betala för mycket eller för lite?

Om du har fått betala för mycket eller för lite tull eller moms eller någon annan avgift kan du ansöka om att få betalningen ändrad. Skriv då ett brev till Tullverket och berätta vad som är fel.

Bifoga följande handlingar:

 1. Tull-id (den kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror som du hittar på fakturan från transportföretaget som har fraktat gåvan)
 2. Kontoutdrag (från Paypal eller från ditt bankkonto) som visar vad du har betalat
 3. Bankuppgifter (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer)


Ska du skicka paket med livsmedel?

Det kan krävas tillstånd från Jordbruksverket för vissa livsmedel som du skickar till Sverige.

Läs mer hos Jordbruksverket om vad som gäller för olika livsmedel.

Saknar du ditt paket?

Om du saknar ditt paket ska du vända dig till det företag som har fraktat dina varor. Det kan vara Postnord eller ett kurirföretag.

Saknar du ditt paket?

Uppdaterad: 2018-01-25Captcha *