Tullverket

Allmänt om att handla i ett annat land

Om du vill ta med dig varor till Sverige från ett annat land gäller olika regler beroende på vad det är för slags vara och från vilket land du kommer resande ifrån.

Du behöver inte betala tull eller skatt när du tar med dig varor till Sverige från ett annat EU-land.

Om du tar med dig varor från ett land utanför EU och resan till Sverige sker med flyg eller färja i kommersiell trafik får du tull- och skattefritt ta med dig varor för 4 300 kronor. Om resan sker på annat sätt kan du ta med dig varor för 3 000 kronor utan att betala några avgifter. Varorna måste transporteras personligen! Utöver dessa varor får du tull- och skattefritt ta med dig en viss mängd alkohol och tobak.

Om du däremot vill du ta med dig varor från ett land utanför EU utöver det tull- och skattefria beloppet måste du anmäla det till Tullverket när du reser in i Sverige och betala tull, moms och eventuellt andra skatter.

Uppdaterad: 2016-12-28Captcha *