Tullverket

Aktuellt

 I en gemensam rapport redovisar Tullverket och Polismyndigheten hur drogsituationen i Sverige har sett ut mellan 2013 och början på 2016.

I lägesbilden beskrivs situationen på den svenska drogmarknaden, den strategiska bilden av kriminaliteten som ligger bakom narkotikabrottsligheten samt de internationella brottsfenomen som till största del styr tillgången på droger i Sverige. Lägesbilden beskriver drogsituationen utifrån den kunskap som kommit ur Tullverkets och polisens operativa och strategiska arbete mot den drogrelaterade kriminaliteten.

  • 2017-03-02

    Tullverkets budgetunderlag överlämnat

    Tullverket har lämnat in ett budgetunderlag för 2018–2020 till Finansdepartementet. Fokus i budgetunderlaget är en redogörelse för myndighetens ansträngda ekonomiska läge och vad myndigheten behöver i extra anslag för att kunna upprätthålla en god verksamhet under de kommande åren. I budgetunderlaget äskar Tullverket därför extra anslag om totalt 543 miljoner kronor för åren 2018–2020, utöver vårt ordinarie förvaltningsanslag.
  • 2017-02-15

    GD tydliggör Tullverkets ståndpunkt på DN Debatt

    Generaltulldirektör Therese Mattsson står tillsammans med fyra andra myndighetschefer bakom den debattartikel som Dagens Nyheter publicerade i dag den 15 februari. Budskapet är att en dom i EU-domstolen om datalagring hos teleoperatörer försvagar myndigheternas möjligheter att utreda brott. Myndighetscheferna pekar på vikten av att frågan får en snabb lösning.