Tullverket

Importmoms till Skatteverket – dialogforum

Riksdagen beslutade den 5 december 2013 att momsregistrerade företag ska redovisa importmoms till Skatteverket istället för att betala den till Tullverket. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2015.

Det var under 2012 som regeringen lyfte frågan vilket resulterade i en proposition om ändringar i tullagen och mervärdesskattelagen. Riksdagens beslut innebär att företag som vid importtillfället är registrerade som mervärdesskatteskyldig hos Skatteverket ska redovisa mervärdesskatt för import i sin mervärdesskattedeklaration. De företag och personer som inte är registrerade betalar även i fortsättningen importmomsen till Tullverket. 

Deltagare från näringslivet

Linus Magnusson, KGH
Lilly Ahlgren, Hennes & Mauritz AB/Svensk Handel
Bibbie Borell, KSD EdiCom
Åsa Lindevall, UPS/SIET
Per Anders Lorentzon, Sydsvenska Handelskammaren
Fredrik Edholm, Stockholms handelskammare
David Hugoson, Retlog (Biltema)
Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv 
Stina Färje, Skatteverket
Hillevi Rönström, Skatteverket, kommunikationsstrateg 
Jan-Owe Mattsson, Skatteverket

Deltagare från Tullverket

Bodil Taylor, Processchef, sponsor Importmoms till Skatteverket
Fredrik Mogren, Verksamhetsexpert
Anders Johansson, Projektledare Importmoms till Skatteverket
Karolina Lönnqvist, Kommunikationsstrateg

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 27 novemberPDF
Minnesanteckningar 8 majPDF
Minnesanteckningar 19 februariPDF

Dokumentation

Problematik kring årsskiftetPowerpoint
Presentation 19 februariPDF

Uppdaterad: 2017-01-13Captcha *