Tullverket

Ankomst presentation sjö – dialogforum

I projekt Ankomst presentation sjö och basplatta klarering ingår även att tillsammans med Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen implementera Fartygsrapporteringsdirektivet. Syftet med direktivet är att samtliga uppgifter ska lämnas en gång och via en kanal.

Myndigheterna samarbetar därför för att ta fram en ny myndighetsgemensam portal, som Sjöfartsverket är ansvariga för att ta fram, där uppgifterna ska kunna lämnas. Målet är att förenkla för sjöfartsnäringen i Sverige och för andra myndigheter som berörs. Hanteringen standardiseras och automatiseras både vad gäller fartygsklarering, hantering av transportmedlets ankomst samt det gods som ska lastas av och presenteras för Tullverket.

Formen för detta dialogforum är en referensgrupp vars roll är att vara rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på arbetet i syfte att förbättra möjligheterna med att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen. Referensgruppen är ett samarbete med Sjöfartverket, vilka även är sammankallande.

Deltagare från näringslivet

Mårten Zetterberg, TSA Agency
Dag Holmberg, Segerhammars skeppsmäkleri
Daniel Grahed, Schultz Shipping
Jerker Jonson, APM terminals  
Carina Berg, APM terminals 
Jouni Lindberg, Göteborgs hamn
Lena Fogelberg, Stockholms hamnar       
Lilian Johnson, Stockholms hamnar
Anders Klingström, Sveriges hamnar  
Anders Ivarsson, ACL
Linn Johansson, ACL  
Anne-Christin Pettersson, Hapag Lloyd
Johan Ehn, Georg Hansen
Stefan Oskarsson, Sölvesborgs skeppsmäkleri
Eleonor Timms, Freightman
Simon Johannesson, Carl Lundvall AB

Deltagare från Tullverket

Martin Östlund, Projektledare
Karolina Lönnqvist Duras, Kommunikatör
Lars-Gunnar Nilsson, Sakkunnig EDI-utveckling
Ann-Charlotte Holgersson, Specialist elektronisk uppgiftslämning
Kenneth Hagerdorn, Tullverket

Minnesanteckningar 2015

Minnesanteckningar 27 januariPDF
BilagaPDF

Minnesanteckningar 2014

Minnesanteckningar 6 novemberPDF
Framtidens uppgiftslämnande för fartygPDF
Single Window - en enda rapporteringskanal för sjöfartenPDF

Uppdaterad: 2016-10-21Captcha *