Tullverket

Nationell beslagsstatistik

Beslagsstatistiken är för hela landet under ett helt år.

Tullverket kan antingen ta en vara i beslag eller omhänderta den.

Läs mer om skillnaden mellan beslag och omhändertaganden.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!
År

Antal beslag 

Mängd

Cannabis/marijuana (kg)

2016

1 289

695,18


2015

1 179

100,6


2014

1 469

309,97

Cannabisharts (kg)

2016

897

690,04


2015

822

309,89


2014

939

525,93

Amfetamin (kg)

2016

502

85,87


2015

372

165,63


2014

362

116,55

Metamfetamin (kg)

2016

29

14,79


2015

29

9,32


2014

15

20,59

Kokain (kg)

2016

252

49,12


2015

193

80,43


2014

153

29,05

Kat, färsk (kg)

2016

77

462,05


2015

119

1 671,24


2014

222

8 410,5

Kat, torkad (kg)

2016

366

2 463,48


2015

282

1 833,54


2014

173

1 167,8

Ecstasy (tabletter, st)

2016

274

27 085,95


2015

166

19 061,5


2014

133

6 208,5

Ecstasy (pulver, kg)

2016

394

34,08


2015

117

2,05


2014

165

1,52

LSD (st)

2016

96

2 463


2015

68

2 013


2014

89

1 092

Heroin (kg)

2016

60

31,3 kg*


2015

48

4,34


2014

86

21,58

*Mängden är ändrad från 25,66 kg.

Beslag av misstänkt substans kan efter

analys antingen fastslås eller ändras,

vilket innebär att även statistiken förändras.

Opium (kg)

2016

13

11,75


2015

22

7,22


2014

15

12,7

Narkotiska läkemedel (flytande, liter)

2016

7

0,66


2015

3

1,09


2014

18

6,53

Narkotiska läkemedel (pulver, kg)

2016

18

0,16


2015

53

17,55


2014

22

1,94

Narkotiska läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2016

1 772

1 111 279,75


2015

1 418

586 157,5


2014

1 356

650 503,75

Övrig narkotika (flytande, liter)

2016

6

3,72


2015

8

2,4


2014

10

0,54

Övrig narkotika (pulver, kg)

2016

435

37,32


2015

610

60,57


2014

351

78,13

Övrig narkotika (tabletter och kapslar, st)

2016

479

143 230,6


2015

387

152 883,75


2014

152

28 000,65

Totalt antal beslag av narkotika

2016

6 355


2015

5 922


2014

5 736

Totalt antal beslag av narkotika

2016

3 691

i post- och kurirflödet

2015

3 392


2014

3 264


År

Antal beslag

Mängd

Dopningsmedel (flytande, liter)

2016

165

52,28


2015

292

121,54


2014

260

13,66

Dopningsmedel (pulver, kg)

2016

88

32,81


2015

68

29,67


2014

88

7,41

Dopningsmedel (tabletter, vialer och kapslar, st)

2016

250

343 998,5


2015

367

1 690 558


2014

387

125 049,5

Totalt antal beslag av dopningsmedel

2016

503*


2015

727


2014

735

* Antalet beslag är ändrat från 982.
Totalt antal beslag av dopningsmedel

2016

277*

 i post- och kurirflödet

2015

556


2014

588

* Antalet beslag är ändrat från 600.
Samhällsnytta vid narkotika- och

2016

1 437

dopningsbeslag (miljoner kronor, mkr)

2015

1 056


2014

1 190

Läkemedel (flytande, liter)

2016

67

20,21


2015

64

22,69


2014

51

8,75

Läkemedel (pulver, kg)

2016

194

95,98


2015

116

35,25


2014

93

18,06

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2016

435

171 092,5


2015

1 249

292 335


2014

322

261 832

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2016

614

80 435,65


2015

453

70 614,33


2014

484

 68 975,37

Starkvin, över 15 men under 22 volymprocent,

2016

390

65 633,61

samt vin,  cider och alkoläsk, över 3,5 men

2015

306

37 566,28

under 15 volymprocent (liter)

2014

402

59 627,45

Öl, över 3,5 volymprocent (liter)

2016

418

439 715,97


2015

350

370 250,39


2014

432

438 418,2

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2016

496

18 205 777


2015

449

25 323 733


2014

427

46 036 249

Röktobak inkl. vattenpipstobak och råtobak (kg)

2016

382

21 214,46


2015

177

31 484,36


2014

235

6 995,77

Snus (kg)

2016

5

30,34


2015

25

216,25


2014

16

161,86

Skattebortfall vid alkohol- och tobakbeslag

2016

119

(miljoner kronor, mkr)

2015

152


2014

136

Skjutvapen (st)

2016

35

53


2015

41

61


2014

60

115

Farliga föremål och andra vapen (st)

2016

4 807

6 378


2015

1 063

2 101


2014

632

1 538


 Energiprodukter‌


År

Mängd

Alkohol (liter)

2016

172 589


2015

278 695


2014

271 369

 Cigaretter (st)

2016

307 926


2015

1 108 540


2014

1 416 506
Tobak (kg)

2016

12


2015

31


2014

118
Totalt antal omhändertaganden

2016

232


2015

356


2014

408

 

Missbrukssubstanser

År

Antal omhändertaganden

Antal nya substanser*

2016

92

36

2015

300

21

2014

348

36

 

* antalet substanser som är nya för Tullverket (klassificerade eller inte) 

Kontroller ska särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Transportmedel (personbil, buss, lastbil, trailer och container)

År

Antal

2016

20 716

2015

26 090

2014

31 640

2013

33 088

 

Resande (personer som reser med t ex flyg, färja eller tåg)

År

Antal

2016

25 556

2015

22 737

2014

28 864

2013

34 695

 

Gods (post, kurir och frakt)

År

Antal

2016

17 641

2015

17 606

2014

18 488

2013

19 764

 

Punktskattekontroller

År

Antal

2016

2 331

2015

6 160

2014

9 002

2013

7 640

 

Rattfyllerikontroller

År

Antal utandningsprov

Antal förundersökningar

2016

55 209

335

2015

59 961

330

2014

59 323

328

 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-09-22