Tullverket

KC Gränsskydd Nord

KC Gränsskydd Nord ansvarar för Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län.

Inom KC Gränsskydd Nords ansvarsområde finns ett stort geografiskt område som ställer höga krav på mobilitet och ett flexibelt arbetssätt. Det brottbekämpande arbetet fokuserar KC Gränsskydd Nord i huvudsak på tullkriminalverksamhet.

KC Gränsskydd Nord gör kontroller på väg (så kallade punktskattekontroller), flyg, i färjetrafiken från Finland och post- och kurirflödet.

Läs mer om Tullverkets befogenhet att utföra punktskattekontroller.


Totalt antal beslag och omhändertaganden för hela KC Gränsskydd Nord.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Cannabis/marijuana (kg)

2016

15

0,93


2015

11

0,34


2014

11

2,62

Cannabisharts (kg)

2016

32015

8

8,41


2014

3

0,02

Amfetamin (kg)

2016

11

0,04


2015

11

0,69


2014

9

2,06

Metamfetamin (kg)

2016

0

0


2015

1

0,001


2014

0

0

Kokain (kg)

2016

0

0


2015

4

0,014


2014

2

1,66

Kat, färsk (kg)

2016

1

1,82


2015

0

0


2014

1

0,92

Ecstasy (tabletter, st)

2016

1

26


2015

0

0


2014

0

0

Ecstasy (pulver, kg)

2016

22015

2

0,021


2014

1

0,001

LSD (st)

2016

0

0


2015

1

3


2014

3

20

Opium (kg)

2016

0

0


2015

2

0,01


2014

0

0

Narkotiska läkemedel (pulver, kg)

2016

1

– 


2015

2

0,034


2014

0

0

Narkotiska läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2016

19

14 456,5


2015

10

808


2014

5

302

Övrig narkotika (flytande, liter)

2016

0

0


2015

2

0,02


2014

1

0,05

Övrig narkotika (pulver, kg)

2016

8

0,73


2015

6

4,42


2014

8

0,07

Övrig narkotika (tabletter och kapslar, st)

2016

7

195,5


2015

8

230


2014

5

176

Totalt antal beslag av narkotika

2016

64


2015

66


2014

50


År

Antal

Mängd

Dopningsmedel (flytande, liter)

2016

3

0,07


2015

6

2,78


2014

5

0,213

Dopningsmedel (pulver, kg)

2016

1

1,09


2015

2

0,002


2014

1

0,01

Dopningsmedel (tabletter, vialer och kapslar, st)

2016

5

828,5


2015

8

8 666


2014

4

452

Totalt antal beslag av dopningsmedel

2016

17


2015

16


2014

9

Samhällsnytta vid narkotika- och

2016

1 015 504

dopningsbeslag (kronor, kr)

2015

6 831 250


2014

11 419 447

Läkemedel (flytande, liter)

2016

2

0,04


2015

1

0,16


2014

1

Läkemedel (pulver, kg)

2016

0

0


2015

0

0


2014

1

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2016

13

500


2015

12

1 847,5


2014

2

29

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2016

13

3 247,3


2015

8

2 038,9


2014

16

2 218,89

Starkvin, över 15 men under 22 volymprocent,

2016

2

76,5

samt vin,  cider och alkoläsk, över 3,5

2015

0

0

men under 15 volymprocent (liter)

2014

5

325,59

Öl, över 3,5 volymprocent (liter)

2016

0

0


2015

3

974,48


2014

9

13 194,23

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2016

2

2 666


2015

3

3 520


2014

7

86 960

Skjutvapen (st)

2016

0

0


2015

1

1


2014

0

0

Farliga föremål och andra vapen (st)

2016

7

8


2015

5

8


2014

5

5

 

OmhändertagandenÅr

Mängd

Alkohol (liter)

2016

13 667


2015

2 926


2014

14 333
Cigaretter (st)

2016

1 584


2015

0


2014

0
Tobak (kg)

2016

0


2015

0


2014

3
Totalt antal tillfällen (st)

2016

67


2015

58


2014

87
 

Statistik över beslag gjorda i Haparanda efter kontroller av resande och transportmedel över gränsen mellan Finland och Sverige.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2016

0

0


2015

0

0


2014

2

50 960

Farliga föremål och andra vapen (st)

2016

0

0


2015

0

0


2014

2

2

 

Statistik över beslag gjorda i Sundsvall efter kontroller i post- och kurirflödet.

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2016

0

0


2015

1

40


2014

0

0

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2016

0

0


2015

1

3,7


2014

0

0

Farliga föremål och andra vapen (st)

2016

1

1


2015

0

0


2014

0

0

Statistik över beslag gjorda i Umeå efter kontroller av resande i flygtrafiken. 

Kom ihåg att kontrollera vilken måttenhet beslagen redovisas i för den kan skilja sig mellan olika preparat!

Beslag
År

Antal

Mängd

Cannabis/marijuana (kg)

2016

0

0


2015

12014

0

0

Narkotiska läkemedel (tabletter och kapslar, st)

2016

0

0


2015

2

36


2014

2

26

Övrig narkotika (tabletter och kapslar, st)

2016

0

0


2015

1

16


2014

0

0

Sprit, över 22 volymprocent (liter)

2016

1

8


2015

0

0


2014

2

1,7

Cigaretter, inkl cigarrer och cigariller (st)

2016

0

0


2015

0

0


2014

1

400

 


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-02-14