Tullverket

Tullverkets insynsråd

Tullverket är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaltulldirektören ensam ansvarar inför regeringen för myndighetens verksamhet och beslut.

Insynsrådet består av ledamöter som utses av regeringen. Insynsrådets uppgift är att ha insyn över Tullverkets verksamhet och att ge generaltulldirektören råd.

Tullverkets insynsråd:

Therese Mattsson, generaltulldirektör, Tullverket, ordförande
Per Anders Lorentzon, senior advisor, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 
Linus Magnusson, compliance director nordic, Transportindustriförbundet
Anders Hall, utvecklingschef, Polismyndigheten
Fredrik Holmberg, tf. generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
Robert Lönn, skatteexpert, Svenskt Näringsliv
Anna Siverstig, överstelöjtnant, Försvarsmakten
Kristina Ohlsson, chefsjurist, Livsmedelsverket
Marie Carlsson, avdelningschef, Skatteverket
Annika Wahlfried Wikingsson, stabschef, Kustbevakningen
Patrik Lundqvist, riksdagsledamot (S) Gävleborgs län
Helena Bouveng, riksdagsledamot (M) Jönköpings län

Uppdaterad: 2018-01-15Captcha *